Soru Namazdan sonra duası nasıl yapılır? örnek

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 20 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  namazdan sonra duası nasıl yapılır Örnek.

  Namazdan sonra duası nasıl yapılır?  Namazı tek başına kılmış olan yada imamla kılan kişi, selamın akabinde,(Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram)demek. Bundan sonra, üç defa (Estagfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyelkayyüme ve etübüileyh)denir. Buna (İstigfar düası)denilir.

  Arkasından (ayetel-kürsi)okumak. Her farz namazı kılınca, ayet-el-kürsi okumaya çalışmalıdır. Hz. Muhammed (s.a.v) ” buyurdu ki, (Farz nemazlarından sonra ayet-el kürsi okuyan kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mani’ yokdur). Efendimiz (s.a.v) ”,(Yatarken de, ayet-el-kürsi okuyun)buyurmuştur. Nemazlardan sonra düa ediniz de buyurdu.

  Otuzüç kerre(Sübhanallah)demek,
  Otuzüç kerre(Elhamdülillah)demek.
  Otuzüç kerre(Allahü ekber)demek.

  Bir defa (La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehülmülkü velehül hamdü yühyi ve yümit ve hüve ala külli şey’in kadir)demek. hepsi yüz olur.

  Peygamberimiz (s.a.v) ,(Beş vakt farz namazdan sonra yapılan dua kabül olur)buyuruldu. Fekat dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Düayı yalnız nemazlardan sonra veya belli zemanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek mekrühdur. Nemazdan sonra, dua bitince, elleri yüze sürmek sünnetdir.

  Nemazdan sonra duada, erkekler kolları göğüs hizasına kaldırır. Dirsekler fazla bükülmez. (Kadınlar düa ederken ellerini ileri uzatmaz, yüzüne karşı eğik tutar.) Düadan sonra, sübhane rabbike... ayet-i kerimesini okuyup, elleri yüze sürerler. Hastalık veya soğuk gibi sebeble ellerini kaldıramıyan kimse, şehadet parmağı ile işaret eder. Parmaklar kıbleye karşı çevrilir. Kollar, sağa sola doğru açılmaz, birbirine yakın, ileri doğru tutulur.

  Farz nemazlardan sonra, imamın ve cema’atin, her biri temam olarak, üç istigfar ve Ayet-el-kürsi ve 99 tesbih ve düadan sonra, her birinde Besmele çekerek, onbir İhlas ve iki Kul-e’üzü okumaları ve 67 Estagfirullah demeleri müstehabdır. Onbir İhlas okumağı emr eden hadis-i şerif,(Berika)birinci cild, son sahifesindedir. Sabah nemazı sonunda, on kerre(La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehülmülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şey’in kadir)okuyana çok sevab verileceği, hadis-i şerifde bildirildi

  (Şir’at-ül-islam)şerhınde diyor ki, (Hadis-i şerifde,(Gece seher vaktinde ve nemazlardan sonra yapılan düa kabül olunur)buyuruldu. Düaya hamd ve sena ve salevat ile başlamak ve sonunda iki avucu yüze sürmek sünnetdir).(Fetava-yi Hindiyye)de, beşinci cüz’de diyor ki, (Düa ederken, avuçlar semaya karşı açık, iki el aralık ve göğüs hizasında olmalıdır).(Dürer)de diyor ki: (Seher vaktinde yenilen yemeğe sahür denir). Seher vakti, gecenin [ya’ni, şer’i gurübdan (akşam vaktinden) imsak vaktine kadar olan zemanın] son altıda biridir.


  Namazdan sonra yapılan dua bir örnek
  Elhamdülillahi Rabbil'alemin.

  Essalatü vesselamü ala resülina Muhammedin ve alihi ve Sahbihi ecma'in.

  Ya Rabbi! Kıldığım nemazı kabül eyle! ahir ve akıbetimi hayr eyle. Son nefesimde kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle.

  Allahümmagfir verham ve ente hayrürrahimin. Teveffeni müslimen ve elhıkni bissalihin. Allahümmagfirli ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lilmü'minine vel mü'minat yevme yekümül hisab.

  Ya Rabbi! Beni şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmarem şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, halal ve hayrlı rızklar ihsan eyle! Ehl-i islama selamet ihsan eyle! A'day-ı müslimini kahr ve perişan eyle! Kafirlerle cihad etmekde olan müslimanlara imdad-i ilahiyyen ile imdad eyle!

  Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fa'fü anni.

  Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle!

  Allahümme inni es'elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnelhulkı verrıdae bilkaderi bi-rahmetike ya erhamerrahimin.

  Anama, babama ve evladlarıma ve akraba ve ahbabıma ve bütün din kardeşlerime hayrlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet, rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi!

  amin. Velhamdü-lillahi rabbil'alemin.

  Allahümme salli ala..., Allahümme barik ala...,

  Allahümme Rabbena atina...

  Velhamdü lillahi Rabbil'alemin.

  Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullahel'azim elkerim ellezi la ilahe illa huvel-hayyel-kayyüme ve etübü ileyh.