Namazdan çıkarken verilen selamın hükmü nedir?

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Adile tarafından 25 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Bil ki, namazdan çıkmak için selâm vermek, onsuz namazın sahih olmadığı bir rüknü ve bir farzıdır. Bu; Şafiî, Malik ve Ahmed'in, selef ve halef çoğunluğnun mezhebidir. Sahih ve meşhur hadisler bunu açıkça ortaya koymaktadır.

  Ve bil ki, selâmda ekmel olan, ağ tarafında:
  Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah "[Selâm ve Allah'ın rahmeti üzerinize olsun)" ve sol tarafında:

  Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah demektir. Bununla birlikte "ve berekâtühü" demek müstehab değildir. Bu, Ebu Davud'un bir rivayetinde geldi ise de Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'den meşhur olana aykırıdır. İmam-ül Haremeyn'in de içinde bulunduğu arkadaşlarımızdan bir cemaat, bunu "ve berekâtühü" zikrettiler. Serahsî ve "Hilye"sinde Rüyanî de "ve berekâtühü" yu selâma ilave ettiler. Fakat bu görüş şaz'dır, taraftar bulamamıştır. Meşhur olan daha evvel söylediğimizdir. Allah daha iyi bilir.
  Namaz kılan imam olsun, imama uyan veya yalnız başına kılan olsun, az veya çok cemaat içinde olsun ve kıldığı namaz farz veya nafile olsun, bütün bu durumlarda, zikrettiğimiz gibi iki selâm vermeli ve onlarla iki tarafına dönmelidir. Vâcib olan bir selâmdır. İkinci selam ise sünnettir, onu terk etmek zarar vermez. Sonra, selâm lafzında vacib olan: Esselâmü aleyküm demektir. '

  Selâmün aleyküm denirse en sahih görüşe göre kifayet etmez. Aleykümüsselam denirse en sahih görüşe göre yetişir. Eğer "Esselâmü aleyke" veya "Selâmi aleyke", "Selâmı aleyküm", "Selâmüllahi aleyküm." ."Selâmü aleyküm" ya da "Es-selâmü aleyhim" denirse ihtilafsız olarak bunlardan hiç birisi yeterli değildir. Bilerek, kasdederek söylenirse bütün bu durumlarda namaz bozulur. Anak, "Es-salâmü aleyhim" bir dua olduğu için onunla namaz bozulmaz. Unutarak bunlardan birini söyleyenin namazı bozulmaz, fakat namazdan çıkmış da olmaz. Bunun için yeni baştan sahih bir selâm vermek zarureti vardır. İmam bir selâm ile yetinirse imama uyan iki selamı da söylemelidir. Ashabımızdan Kaadi Ebü't-Tayyim, Taberî ve başkaları şöyle dediler: "İmam selâm verdiği zaman imama uyan muhayyerlik içindedir. İsterse hemen selâm verir ve isterse dua etmek için oturuşunu devam ettirir ve istediği kadar onu uzatabilir." Allah daha iyi bilir.