İslamda Zulüm Nedir? Zulüm Hakkında Bilgi

Konusu 'İslami sözlük' forumundadır ve Lasey tarafından 3 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  İslamda Zulüm Nedir? Zulüm Hakkında Bilgi

  Zulüm Adaletin zıddıdır. Bu nedenle adaletin gerçekleşmediği her yerde zulmün olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zulüm kavramı sözlükte, güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, eziyet, cefa demektir. Dinî anlamdaki manası ise, Allah’a ortak koşma, sapıklık, dalalet, Allah’ın birliğini inkar etme, büyük günahlardan birini işleme, günahına tövbe etmeme, Allah’ın vahiyle koyduğu ilke ve sınırları tanımamadır. Kur’an’a göre zülmün nedenlerinden biri insanın kendini yeterli görmesidir. Bu durum “Gerçek şu ki, insan azar. Kendini kendine yeterli gördüğü için.” (Alak suresi, 6-7. ayetler) Ayeti ile ifade edilmiştir. Buna göre insanın kendini yeterli görüp Allah’a isyan etmesi zulmün ilk ve en önemli adımıdır. Çünkü Allah, bizleri ibadet için yarattığını söylerken, bizler hayatımızı başka amaçlar doğrultusunda kullanmış oluruz. Kur’an’a göre en büyük zulüm, Allah’a ortak koşmak, yani şirktir. “Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti.” (Lokman suresi, 13. ayet.) Her şeyi var eden, güç ve kudreti sonsuz olan Allah Teala’ya ortak koşmak insanın yaratılış amacına terstir ve bu bir zulümdür. Zira şirk koşarak insan bir yandan Allah Teala’nın bunca nimetini inkar etmekte diğer yandan da ona denk varlıklar iddiasında bulunarak büyük bir haksızlık yapmış olmaktadır.

  Zulüm diğer bir türü de insanın kendi nefsine zulmetmesidir. İnsan, günaha yöneldiği ve yaratılış gayesinin dışına çıktığı zaman zalim vasfını alır. Ancak yaptığı yanlışın farkına vararak, hatasından dönerse, zulüm girdabından kurtulmuş olur. Bu husus Hz. Adem ile eşinin duasında ifade edilmiştir: “(Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (Araf suresi, 23. ayet.) Kur’an’a göre Yüce Allah, kullarına asla haksızlık etmez. Onların tövbelerini kabul ederek, onların karanlıklardan aydınlığa çıkmalarını sağlar.

  İnsan yaptığı yanlışın farkına vararak, dua, tövbe, af ve bağışlanma dileğiyle gönlüne sinen karanlığı aydınlığa çevirmiş olur. Günah, zulüm ve karanlık; tövbe ise temizlik ve aydınlıktır. İnsan kötülüğün kendisini kuşatmaması için, bu ağırlıktan hemen kurtulmaya çalışmalıdır. Kur’an’da inanan insanların özelliği anlatılırken, yanlışının farkına varınca hemen düzeltmeye çalışması şu şekilde ifade edilmiştir: “Ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah’tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar, bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmezler.” (Al-i İmran suresi, 135. ayet.) Zulmün bir diğer türü ise toplumsal hayatta yapılan insanlar arası haksızlıklarla ilgilidir. İnsanların güçlerine, otoritelerine güvenerek kendisinden güçsüz olanlara haksızlık yapması, Allah’ın hoşlanmayacağı ve kullarından razı olmayacağı bir davranıştır. Bu tür davranışlar toplumda huzursuzluğa neden olacağından, Yüce Allah bunu yasaklamıştır. Toplumda güvenin sarsılmasına neden olan zulüm, aynı zamanda birlik ve beraberliğin de ortadan kalkmasına neden olacaktır. Güçsüz, zayıf ve kimsesiz kişilere haksızlık yaparak onlara eziyet etmek şeklinde gerçekleştirilen zulüm, toplumun vicdanını yaralayan bir davranıştır. Böyle bir haksızlığa uğrayan kişilerin duası Allah’a en çabuk ulaşan dualardandır. Bu hususta peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Mazlumun duasından sakınınız. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur” Hırsızlık, zina, adam öldürmek gibi eylemler zulüm kapsamında değerlendirilen davranışlardır. Bunlar toplumu ifsat eden ve güveni sarsıcı davranışlardır. İşte bu tür zulümlerden kaçınarak toplumda huzuru tesis edebiliriz. Zalime karşı sessiz kalmak ise ayrı bir zulümdür. Zalimin zulmüne engellemek için elimizden geleni yapmalı, dua ve yakarışla da Allah’tan yardım istenmelidir.