#1 Mesajı İçin Kalıcı Bağlantı

Konu: Hanefi mezhebinde namaz kılmamak