#1 Mesajı İçin Kalıcı Bağlantı

Konu: Akılsız başın cezasını ayaklar çeker anlamı