#1 Mesajı İçin Kalıcı Bağlantı

Konu: İlk Türk İslam Devletlerinde Yönetim Anlayışı, yapısı