Zimmi nedir sözlük anlamı

Konusu 'İslami sözlük' forumundadır ve Beyza tarafından 17 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Zimmi hakkında bilgi nedir

  Zimmî İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim kişilerdir

  Etimolojisi

  Zimmet kökünden gelmekte olup, zimmetli olan veya zimmetle ilişkili olan demektir

  Hukuki Niteliği

  Zimmîlerin can, mal ve namus güvenliği, uyrukluğuna girdikleri İslâm devleti tarafından sağlanır Buna karşılık zimmîler de devlete cizye vermekle yükümlüdür Mesela Osmanlı Devletinde bulunan Hristiyan ve Yahudilere zimmi denilir

  Yahudi ve hristiyanların zimmi, yani zimmet altında olması demek, epistemolojik olarak yahudi ve hristiyanların Osmanlıda korunmasını getirmiştir Çünkü zimmet hukukunda; zimmet borç demek olup, karşıtı matluptur Ceza hukukunda "beraatı zimmet esastır" Zımmilikte ise, zimmet esastır Yani zimmilerin tüm haklarının korunması ve mevcudiyeti esastır Zimmete para geçirmede olduğu gibi Hukukta vaz'ul yed denilir ki bu para alıp vermeye yetkili olan kişi olup, yedindeki yani elindeki vazıyet ettiği para ve emvali tam olarak vermesi ve hukukunu koruması gereken kişi olup kormadığı takdirde zimmet suçu işlenmiş olur

  Zimmilerle ilgili sözler

  Kim bir zimmîye eziyet ederse bana eziyet etmiş olur (Muhammed)