Biyografi Zeyd b. Sabit Kimdir Kısaca Biyografisi

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 22 Mart 2019 başlatılmıştır.

  1. Lasey

    Lasey Admin

    Zeyd b. Sabit Kimdir Kısaca Hayatı

    O gençlerden biri de küçük yaşta yetim kalan Oled b. Sabit’ti. Annesi Nevvar Hanım, eşi öldükten bir süre sonra Neccaroğulları’ndan Ümare b. Hazm ile evlenmişti. Zeyd’i çok seven Ümare, Zeyd’i sürekli şiir meclislerine götürürdü ve kuvvetli bir hafızaya sahip olan küçük Zeyd, burada pek çok şiir ezberledi. İslam Medine'de yayılmaya başlayınca Mus'ab b. Umeyr’in öğrencisi oldu ve onu bir gölge gibi adım adım takip ederek Kur’an-ı Kerim öğrendi. Bir, iki, üç derken öğretilen tüm süreleri ezberledi Resul-i Ekrem Efendimiz (s.av) ile ilk olarak Ebü Eyyüb el-Ensari’nin evinde karşılaştı. Hz. Peygamber’e ilk yemeği 0 götürmüştü. Allah Resülü (sas) bunun üzerine: “Allah sana ve annene bereket ihsan etsin!” diye dua buyurarak Zeyd’in yaralı kalbini gül bahçesine çevirdi.' Hz. Peygamber’in yaşları küçük de olsa gençlerin büyük işler başaracağına olan inancı tamdı. Gençlere önemli ve kritik görevler vererek onlara güvendiğini her fırsatta ortaya koyardı. Allah Resülü (sas) Medine’ye teşrif ettikten kısa bir süre sonra akrabalan Zeyd b. Sabit’i huzur-u saadete çıkardılar. Ardından da: Ya Resülallah! Bu N eccaroğulları’nın çocuklarındandır. Sana inen Kur’an’dan on yedi süre ezberledi, diyerek Hz. Peygamber’e takdim ettiler. Allah Resülü (sas) ona: Bizim için Kur’an okur musun? buyurarak ezberlediği süreleri okumasını istedi. Zeyd b. Sabit büyük bir heyecan ile bildiği bütün süreleri okudu. Henüz on bir yaşında olan genç sahabiye kabiliyetlerini gösterme fırsatı veren Allah Resülü (sas), onu taltif ederek onurlandırdı. Bu kadarla da kalmadı: Ey Zeyd! Benim için Yahudilerin dilini Öğren! Vallahi yazışma konusunda onlara güvenemiyorum, buyurarak ona son derece önemli ve kritik bir görev verdi?

    Kısa zamanda birçok yabancı dil Öğrenen Zeyd b. Sabit, Hz. Peygamber’in güvenini boşa çıkarmadı. Tercümanlık görevinden sonra Önde gelen vahiy katiplerinden biri oldu. Allah Resülü (sas), Tebük savaşına giderken Neccaroğulları’nın sancağını üvey babası Ümare b. Hazm’dan alarak genç sahabiye vermişti. Neler olduğunu anlamaya çalışan Ümare, büyük bir kaygı ve endişeyle bunun sebebini sorduğunda Allah Resülü (sas): Kur’an onu öne çıkardı. Zeyd senden daha fazla Kuran biliyor. Bunun için bayrağı ona verdim. buyurmuş3, yaptığı bayrak teslimiyle gençlerin Önünü sonuna kadar açmıştı.