Zekatın ve Sadakanın En Makbulü

Konusu 'Zekat vermek' forumundadır ve saadet tarafından 20 Mart 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Zekatın ve Sadakanın En Makbulü Nedir
  Zekat ve sadaka ilgili ayetler


  Bakara Süresi'nin 273. âyetinin tefsiri: “Emir ve teşvik olunduğumuz infak ve sadakalar, Allah yolunda tutulmuş, din uğrunda ilme, cihada kendini vakfetmiş, yeryüzünde şuraya buraya gidemeyen yani Allah yolunda meşgüliyetlerinden dolayı nafakalarını kazanmaya gücü olmayan fakirler içindir. Hallerini bilmeyen -iffetler'ın'ı muhafaza için tahammül edip istemeye tenezzül etmediklerinden onları zengin zanneder. Sen onları nezâhetlerinden, sîmâlarından tanırsın. insanlardan istemezler. Hele, ısrar hiç etmezler."

  Bu âyet-i kerîme Ashâb-ı Suffe hakkında nâzil olmuştur. Ashâb-ı Suffe’nin adedi dört yüz kişiye kadar çıkmıştı. Medîne-i Münevvere’de meskenleri, akrabaları, hiçbir şeyleri yoktu. Dâimâ Kur’ân-ı Kerîm öğrenirler, Peygamber (s.a.v) sohbetlerini dinleyerek istifâde ederler, bütün vakitlerini, ilim ve ibâdete ayırırlar, bir harb olursa giderlerdi. Bunlar Peygamber (s.a.v.) medresesinin kendilerini Allah yoluna vakfetmiş talebeleri idiler.

  Peygamberimiz (s.a.v) bir gün Ashâb-ı Suffe’nin başlarında durup hallerine bakmışlar, fakirliklerini, çektikleri zahmeti görmüşlerdi. Kalblerini ferahlandırmak için buyurdular ki: “Ey Ashâb-ı Suffe! Size müjdeler olsun ki her kim şu sizin bulunduğunuz hal üzere ve bulunduğu halden râzı olarak bana kavuşursa o benim refîklerimdendir (arkadaşlarımdandır)."

  Bakara süresinin 273. âyet-I kerîmesi Ashâb-ı Suffe hakkında nâzil olmakla beraber. hükmü umümîdir. Allah rızâsı IçIn nöbet bekleyen veya Allah rızâsı için ilim öğrenen veya Allah rızâsı IçIn Allah yolundaki hizmetlere kendisini vakfeden ve bu halde malı mülkü olmayın, muhtaç olduğu halde nafakasını kazanmayı vakit bulunmayan veya yetişmeyen Müslüman fakirler bu ayetin hükmüne girer.

  Bunlar da infak ve sadakaların verileceği en güzel yerlerdir. Bilhassa bu yerlere herhangi bir hayır yaparsanız Allâh ( c.c.) muhakkak onu bilir, ecir ve mükâfâtını zâyi etmez.