Zekat İbadetin Bireysel Ve Toplumsal Faydaları

Konusu 'Zekat vermek' forumundadır ve Beyza tarafından 20 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Zekat İbadetin Bireysel Faydaları

  "Onların mallarından, onların kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka ( zekat ) al ve onlara dua et.Çünkü senin duan onlar için sükunettir(Onların kalplerini yapıştırır.) Allah hakkıyla bilendir" (Tevbe 9/103)

  Bu ayette dile getirilen zekatın müminleri temzilemesi, hem bireysel hemde toplumsal edle alınabilir. Çünkü zekat , bireysel açıdan ruhu, cimrilik, bayağılık, bencillik,başkasının malına göz dikme ve çekemezlik gibi manevi hastalıklardan arındırır. Böylece toplumu da bu tür kötü hasletler taşıyan insanlardan arındırmışve korumuş olur. Zira bu kötükler, düşmanlık ve başkasının hakkına tecavüz gibi sosyal hastalıklardan başlıca sebebidir.

  Kuran-ı Kerim'in pek çok yerinde zekatın namazla birlikte anılması, kişinin manevi kirlerden arındırmanın hem de ruhen arınmanın mutluluğunu elde eder.

  İslami açıdan zekatı verilmeyen mal kirli kabul edilir. Mal ancak zekatı verildiği zaman temizlenmiş olur. Böylece zekatını veren Müslüman, hem malını manevi kirlerden arındırmanın hem de ruhen arınmanın mutluluğunu elde eder.

  Zekat sayesinde kişinin, mala karşı düşkünlüğün getirebileceği zaaflardan kurtulmuş olur. Eğer bu düşkünlük kontrolsüz kalırsa kişi meşru ve gayr-ı meşru demeden malını çoğaltmaya çalışır. Kazandığı mal ile kimseye yardım etmez. Zekat kişiyi böyle olumsuz bir akıbetten de korumuş olur.

  Zekatını veren insanlar hen Yüce Allah'ın emrini yerine getirmesinin, hem fakirleri sevindirmenin ve hem de bu yolda yaptığı harcamaların yerinin dolacak olmasının mutluluğunu yaşarlar. Diğer taraftan sevindirdiği yoksulun duasını almanın ve onu sevindirmenin mutlululuğu ise bir müslüman için daha büyük bir kazanç ve sevinç vesilesidir.

  Bu konuda müminin yaşayacağı diğer bir mutluluk da nimete şükretmiş olma mutluluğudur. Çünkü nimetlerin şükrü kendi cinsinden olur. Yüce Allah'ın bir nimet olarak verdiği malın şükrü de onu fakirlere paylaşarak olur. Zekatını veren müslüman bu şükrü eda etmiş olmanın mutluluk ve sevincini de yaşar.

  Diğer taraftan zekat , fakirleri de olumlu yönde etkiler. Onlarda zenginlerin malına karşı olabilecek kıskançlıkların ve olumsuz duygularını önünü keser.

  Zekat İbadetinin Toplumsal Faydaları

  Sağlıklı bir toplumsal yaşam için, paylaşma bilinci son derece önemlidir. Paylaşma bilinci oluşmamış toplumlarda bencillik egemen olur. Bencilliğin egemen olduğu bir yerde ise ister istemez çekişme ve çatışmalar başlar.Bu durum, toplumsal huzurluklara yol açar. Her ne kadar bu tür çatışmalar kanuni düzenlemelerle bir ölüçüde önlensede kanun denetiminin ulaşamadığı alanlarda söz konusu çatışma ve çekişmeler çok acımasız bir şekilde kendini gösterir. İşte zekatın toplumsal açıdan en önemli işlevi, bencillik anlayışı yerine paylaşma bilincinin egemen olmasını sağlayarak toplumda ortaya çıkabilecek potansiyel çekişmeleri önlemesidir.

  Zekatın işlerlik kazandırdığı toplumlarda, cömertlik anlayışı yaygınlık kazanır. Zekat adeta toplumda yardımlaşma duygularını ateşler.Mal ve servet düşmanlığı azalır. Güven ortamı meydana gelir.İnsanlar birbirini sever, sayar ve böylece toplumda huzur ve mutluluk sağlamış olur.

  Böylece bir yardımlaşma ve dayanışma, sevinçte ve tasada bir ve beraber olma anlayışını peşinden getirir. Bu da toplumsal kaynaşmayı sağlar. Böylece zekat , zenginden yoksula bir şefkat ve merhamet; fakirden varlıklı kesime bir saygı ve sevgi köprüsü oluşturur.