Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı neden kutlanmaz?

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Hafsa tarafından 29 Aralık 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Müslüman yılbaşı kutlamaz

  Gayr-i müslimlerin adetlerine ilgi duyarak, hindili, pastalı, çam ağaçlı, İslami değerlerle bağdaşmayan gafilane eğlenceler ve azgınlık tufanlarında ziyan etmek, hiçbir Müslümana yakışmaz. Ancak bu nevi davranışlara meyleden gaflet şaşkını din kardeşlerimiz varsa, onları yumuşak bir lisan ve nazik bir üslub ile ikaz etmek de bir iman mes’ûliyetidir.

  Ay ve Güneş; ilahi kudret, azamet ve sanatın iki büyük tecellisidir. Ayet-i kerimede: 0“Güneşi ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (Ay’a) birtakım menziller takdir eden O’dur…” (Yûnus, 5) buyrulmaktadır.

  İster Kameri, ister Şemsi yıl başlarında müslümana düşen, geçen yılların muhasebesini yapıp hata ve kusurlarının telafisi için istiğfar ve salih amellere yönelmek, ömründen kalan kısmın geçen kısımdan daha hayırlı olması için çabasını artırmaya çalışmaktır.

  Unutmayalım ki günleri ve geceleri yaratan; ayları ve yılları yenileyen Yüce Rabbimiz; kıyamet günü hepimizi ömür nimetinden hesaba çekecektir. O zorlu gündeki hesabımızın kolay olması için bugün kendimizi sık sık hesaba çekip hayatımıza iman ve salih amellerle istikamet vermemiz elzemdir.

  FİKRİ VE AHLAKİ YOZLAŞMALAR TAKLİTLE BAŞLAR

  Böyle bir muhasebeyle ihya edilmesi gereken bir zamanı, hristiyanların adetlerine özenerek, hindili, pastalı, çam ağaçlı, İslami değerlerle bağdaşmayan gafilane eğlenceler ve azgınlık tufanlarında ziyan etmek, hiçbir müslümana yakışmaz. Ancak bu nevi davranışlara meyleden gaflet şaşkını din kardeşlerimiz varsa, onları yumuşak bir lisan ve nazik bir üslüb ile ikaz etmek de, bir iman mes’ûliyetidir.

  Hristiyanlara benzememek, İslam şahsiyet ve vakarını muhafaza etmenin en mühim şartlarından biridir. Bunun içindir ki Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ibadetlerde bile gayr-i müslimlere benzememizi yasaklamıştır. Çünkü gayr-i müslimlere ya da fasıklara benzemek ve onların nefsani hayat tarzlarını taklit etme hastalığı, imanı tehlikeye atan hususlardan biridir. iman temelindeki çözülmelerin, fikri ve ahlaki yozlaşmaların birçoğu, bu tür taklitlerle başlar. Taklit, zamanla alışkanlık ve huy haline gelir. Bunun içindir ki hadis-i şerifte:

  “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” buyrulmuştur. (Ebû Davûd, Libas, 4/4031)

  İSLAM DIŞINDAKİLERE BENZEMEMENİN ÖNEMİ

  Allah Azze ve celle da ayet-i kerimede, kimlere benzemeye çalışmamız gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır:

  “Kim Allahʼa ve Rasûlʼe itaat ederse işte onlar, Allahʼın kendilerine lûtuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (en-Nisa, 69)

  Buna mukabil de: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

  …Gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil.” (el-Fatiha, 7) buyurarak, İslam dışındakilere benzemeyip onların yolundan, halinden ve adetlerinden uzak durmamızı emretmektedir.

  Sözün kısası bir müslüman, her zaman ve mekanda İslam’ın vakarını, şahsiyet ve karakterini temsil etmekle mükelleftir.