Yatarken ve kalkarken okunacak dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Beyza tarafından 6 Haziran 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Sabah kalkarken ve akşam yatarken okunan dualar


  Elhamdü lillâhillezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr.

  Manası: Hamd, öldükten sonra bizi dirilten Allah'a mahsustur. Toplanılacak yer O'nun huzurudur.
  "Peygamber Efendimiz (s.a.v.), uyandıkları vakit bu duayı okurlardı."

  Elhamdü lülâhillezî radde aleyye ruhî ve âfânî fi cesedi ve ezine lî bi zikrih.

  Manası: Hamd, ruhumu, bana geri verip uyandıran, vücuduma afiyet veren ve Zatı Eceli i Ala'sını zikr için bana izin veren Allah'a mahsustur.

  Allah Resulü (s.a.v.):
  Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr.

  Manası: Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilahyoktur. Ancak, Allah vardır. O tektir. Eşi ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na aittir. O her şeye kadirdir.

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:
  "Bir kul uyandığı vakit bu teşbihi okursa Allah Teala o kulunu, günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affeder." buyurmuşlardır.

  Elhamdü lillâhillezî halekan nevme vel yekazalı. Elhamdü lillâhillezî beasenî salimen seviyyâ. Eşhedü enmıllâhe yuhyil mevta ve hüve alâ külli şey'in kadiyr.

  Manası: Hamd, uykuyu ve uyanıklığı yaratan Allah'a mahsustur. Hamd, azalar yerli yerinde beni salim olarak uyandıran Allah'a mahsustur. Ben şehadet ederim ki, muhakkak Allah Teala ölüleri diriltir ve O her şeye kadirdir.

  Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
  "Bir kimse uyandığı vakit bu hamdi okursa, Allah Teala: "Kulum doğru söyledi." buyurur."

  Bismikellâhümme ahyâ ve emûtü.

  Manası: Allah'ım! Sen'in ismini anarak öleceğim ve yine senin ismini anarak dirileceğim.
  * "Resulü Ekrem Efendimiz yatağına girince (bu duayı) okurlardı." İhlas Suresi. Felak Suresi. Nâs Suresi.
  * "Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her gece yatağına geldiğinde bu sureleri okur ve ellerini toplayarak onlara üflerdi. Sonra mübarek elleri ile başından başlayarak yüzünü ve vücudunun ön tarafını ve diğer erişebileceği yerleri mesheder ve bunu üç defa tekrarlardı."
  * Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: "Yatağına gelince Ayet'el-Kürsi'yi oku. Cenabı
  Hakk tarafından vazifelendirilen bir melek sabaha kadar, şeytanın şerrinden seni muhafaza eder."
  * "Kim geceleyin Sure-i Bakara'nın son iki ayetini (Amener resulü...) okursa, bu iki ayet sabaha kadar onun (bütün felaketlerden) muhafaza olunmasına yeter."
  * "Kul yâ eyyühel kâfirim...u oku, sonra uyu. Muhakkak ki o şirkten uzak olmana sebep olur."

  Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ halak.

  * "Bir kimse Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e gelerek: "Ey Allah'ın Rasulü, gece ısırıldım. Bunun ızdırabından sabaha kadar uyuyamadım." dedi.
  Resulü Ekrem (s.av):
  "Sen ısıran şey neydi?" O kimse: "Akrepti." dedi. Resulü Ekrem: "Sen yatacağın vakit (bu duayı) okusaydın sana Allah Teala'nın dilemesi ile hiçbir şey zarar vermezdi."

  "Resulü Ekrem, adamın birine, yatacağı vakit Sure-i Haşr'i okumasını tavsiye etti ve buyurdu ki:
  "Eğer ölürsen şehit olarak ölürsün veya cennet ehlinden olursun."

  "Herhangi bir müslüman yatağına geldiği vakit Allah'ın kitabından bir sure okursa, Allah Teala onun için bir melek vazifelendirir, uyanana kadar zarar verici hiçbir mahluku ona yaklaştırmaz."

  Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber.
  Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
  "Yatağına gelince bu zikri okuyan kimsenin günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur."

  Elhamdü lillâhillezî alâ fe kahera ve betane fe cebera ve meleke fe kadder. Elhamdü lillâhillezî yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr.

  Resulü Ekrem (s.av.):
  "Kim yatacağı vakit bu hamdi okursa annesinden doğmuş gibi günahı mağfiret olunur." buyurmuştur.

  Elhamdü lillâhillezî kefânî ve âvânî vel hamdü lillâhillezî at'amenî ve sekânî vel hamdü lillâhillezî menne aleyye fe efdal.

  Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
  "Bir kimse yatacağı vakit bu hamdi okursa, bütün mahlukatın hamdi kadar Allah Teala'ya hamd etmiş olur."