Vitir namazının delili nedir? Mezhepler arasında vitir namazı hakkında neden farklılıklar vardır?

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Adile tarafından 23 Kasım 2013 başlatılmıştır.

  1. Adile

    Adile Admin


    Mezheplere göre vitir namazını kılmanın hükmü nedir?

    Vitir namazının dayanağı Hz. Muhemmed (s.a.v.)’in sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Vitir her müslüman üzerine bir vazifedir.” (Ebu Davud, Salat, 338; Nesai, Salatu’l-Leyl, 40) buyurmuş, günün kılınan son namazının tek (vitr) olmasını tavsiye ve teşvik etmiştîr (Müslim, Salatü’l-müsafirin, 53). Vitrin kılınma vaktine ilişkin olarak da sabah namazının sünnetinden biraz önceki vakti, yani sabah namazı vaktinin girmesine yakın bir vakti önermiştir (Tirmizi, Vitr, 12; Ebu Davud, Vitr, 8). Bununla beraber gece uyanamayacağından endişe edenlerin yatmadan önce kılabileceklerini belirtmiştir (Müslim, Salatü’l-müsafirin, 21). Vitir namazının Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sünnetiyle sabit olduğu konusunda fıkhi mezhepler arasında ihtilaf olmamasına rağmen; hükmü, rekat sayısı, kılınma şekli ve kunut dualarıyla ilgili bazı farklılar vardır. Bu fârklılıkların temel nedeni her mezhebin esâs aldığı rivayetlerin farklı oluşudur. Hanefi mezhebine göre vitir namazı, kesin ve bağlayıcı bir şekilde ama “zanni” delille emredildiği için “vacip” kabul edilmiştir (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, II, 220; İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, II, 40). Diğer mezheplere göre ise vitir, “sünnet” namazlardandır (İbn Kudame, el-Muğni, I, 402).