Vakıa suresi türkçe meali

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 3 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Vakıa suresinin manası

  1. Kıyamet koptuğunda.
  2. Kopacağında yalan yoktur.
  3. Allah ilahi adaleti ile kafirler güruhunu esfeli sâfiline indirir. Dostlarım a'lâyi illiyyîne yükseltir.
  4. Yer şiddetli hareket ile sallandıkta.
  5. Dağlar dümdüz oldukta.
  6. Toz gibi dağıldıkta.
  7. Siz üç sınıf olursunuz.
  8. öç sınıfın biri sağcılardır. Sağcılar kimlerdir7 Amel defteri sağ ellerine verilenlerdir.
  9. Diğerleri solculardır. Solcular kimlerdir.Amel defterleri sol taraflarından verilenlerdir.
  10. Üçüncüsü de imanda ileri gidenlerdir.
  11. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır
  12. Nimetleri bol cennetlerdedirler.
  13. Evvelki ümmetlerden çokturlar.
  14. Biraz da sonraki ümmetlerden.
  15. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde.
  16. Karşı karşıya yaslanmış oldukları halde rahat ederler.
  17. Her zaman genç çocuklar aralarında dolaşır.
  18. Şerâb dolu testiler ve ibrik/er ve kâselerle.
  19. Ondan sarhoş olmazlar ve baş ağrısına tutulmazlar.
  20. Beğendikleri meyvelerle.
  21. Canlarının çektiği kuş etleri ile ikram olunurlar.
  22. Güzel gözlü huriler.
  23. Sadefinde büyümüş inci gibi,
  24. Amellerinin mükafatıdır.
  25. Orada boş, abes söz ve günahı gerektirir sözler işitmezler.
  26. Ancak birbirleri ile ve meleklerle selam selam ederler.
  27. Ve sağcılar, sağcılar onlardır ki:
  28. Dikensiz kiraz,
  29. Kokusu ve çiçekleri güzel muz ağaçları altında.
  30. Uzun gölge/erde.
  31. Akar sular başındadırlar
  32. Onda çok meyveler,
  33. Bitmez esirgenmez.
  34. Yüksek tahtlar üstündedirler.
  35. Biz kadınları yeniden yaratırız.
  36. Onları bakire kılarız.
  37. Zevcelerine aşık, daima gençtirler.
  38. Bu ilahi mükafatlar bu sağcılar içindir.
  39-40. Sağcılar geçmiş ümmetlerde ve gerek bu ümmette çoktur.
  "Sülletün minel evveline ve kalîlün minel âhıriyn." ayeti inince Hazreti Ömer (r.a.) ağladı:
  "Yâ Resulellah, bu nimetlere nail olacaklar evvelki ümmetlerden çok, sonraki ümmetlerden azdır" dedi.
  Bunun üzerine az zaman sonra bu ayeti kerimeler nazil oldu. Bu ayeti kerime inince Resulü Ekrem, Hazreti Ömer'e okuyup müjdeledi. Ve buyurdu:
  "Cennet ehli yüz yirmi saf olacaktır. Onların seksen safı benim ümmetim olacaktır ve bana tabi olan ümmetimden hiç bir kimse cehennemde kalmayacaktır."
  41. Ve solcular, solcular kimlerdir?
  42. Zehirler ve kaynar irinli sularda,
  43. Sıcak siyah duman gölgesinde,
  44. Ne serinlik verir ve ne de fayda eder.
  45. Onlar bundan evvel şehvetlerineuymuşlardı.
  46. Ve şirkte ve öldükten sonra dirilmeyi inkarda ısrar etmişlerdi.
  47. Ölüp toprak olduktan sonra yeniden dirilir miyiz? derler.
  48. Evvelki babalarımız da dirilir mi? derler.
  49-50. Yâ Muhammed, de ki: Babalarınız, siz
  ve bütün insanlar kıyamet gününde toplanırlar.
  51. Sonra siz ey dalâlette bulunan ve yalandır diyenler,
  52. Elbette zakkum ağacından yiyeceksiniz.
  53. Onunla karınlarınızı dolduracaksınız.
  54 Üstüne de kaynamış irinli su içeceksiniz.
  55. Susuzluk hastalığına uğramış develer gibi içeceksiniz.
  56. Bu onların kıyamet günü ziyafetleridir.
  57. Biz yoktan yarattık, bunu tasdik etmez misiniz?
  58. Anne rahmine düşen meniyi görmez misiniz?
  59. Onu siz mi halk ettiniz, yoksa biz mi yarattık.
  60. Biz aranızda ölümün zamanını tayin ettik ve bizden kaçamazsınız.
  61. Kılıklarınızı değişi irmekten ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yaratmaktan aciz değiliz.
  62. Evvelki yaratılışınızı bilirsiniz. Fakat tekrar yaratılacağınızı düşünmeli değil misiniz?
  63. Ektiğiniz tohumları görmez misiniz?
  64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz mi bitiririz?
  65. Eğer isteseydik onları saman kılardık, sizin elleriniz böğrünüzde kalırdı.
  66. Biz mahvolduk,
  67. Belki herşeyden mahrum kaldık, derdiniz.
  68. İçtiğiniz suyu görmüyorsunuz?
  69. Onu buluttan siz mi indirdiniz, biz mi?
  70. Eğer isteseydik onu içilmeyecek tuzlu bir su kılardık. O halde şükretmeli değil misiniz?
  71. Yaktığınız ateşi görmez misiniz?
  72. Onun ağacını siz mi yaptınız, yoksa biz mi yaptık?
  73. Biz onu cehennemin numunesi olarak ibret ve halka menfaat kıldık.
  74.0 halde Yüce Rabbinin ismi ile teşbih et.
  75. Yıldızların düştüğü yere yemin ederim ki,
  76. Eğer bilseniz bu bir yemindir.
  77. Muhakkak o elbette çok şerefli bir Kur'an'dır.
  79. Ona ancak temizlenmiş olanlardan başkası el süremez.
  80. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
  81. Şimdi siz bu Kur'an'ı mı hor görmektesiniz7
  82. Rızkınızı ona yalandır demenizden ibaret mi kılıyorsunuz?
  83. Can boğaza geldikte,
  84. Siz o zaman bir şey yapamayarak bakarsınız.
  85. Ona o zaman biz sizden yakınız ve la kin siz görmezsiniz.
  86. Eğer siz tekrar dirilmeyi ve ceza görmeye inanmıyorsanız,
  87. Bu sözünüzde doğru iseniz onun canını geri çevirin.
  88. Eğer o vefat eden, Allah'a yakın olanlardan ise,
  89. Ona rahat ve güzel hayat ve nimeti bol cennet vardır.
  90. Eğer sağcılardan ise,
  91. Sana sağcılardan selam denilir.
  92. Eğer o dalalete düşmüş azgınlardan ise,
  93. Ona ikram kaynar irin/i sudur,
  94. Ve cehenneme girmektir.
  95. Bütün bunlar şüphesiz haktır.
  96. Haydi ey Habibim, Yüce Rabbinin adı ile teşbih et.