Dua Üç Ayların Birincisi Receb-i Şerif Ayında Yapılacak İbadetler

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve saadet tarafından 1 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Üç ayların Başlangıcı Receb-i Şerif Ayında Yapılacak İbadetler.

  Receb-i Şerif Ayında Yapılacak İbadetler



  Receb demek heybetli, muazzam, muhterem, kıymetli anlamına gelir. Receb, hicrî takvime göre yılın 7. ayı. Receb, Üç Aylar'ın başlangıcı ve Haram Aylar'dan biridir. Kur'an-ı Kerimde bunlardan dördü hürmetli aylardandır..." derken Recep Ayı da arasındandır. Recep Ayı'nın faziletiyle ilgili hadisler çoktur. Receb ayı Hz. adem (a.s.)’dan beri kıymetli idi. Ayrıca Receb ayı “eşhuru’l- hurum” (Haram Aylar)dan olup bu ayda savaş yapmak, haram sayılmıştır.

  Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler. Bu dört ayda (Zi’l-kade, Zi’l-hicce, Receb, Muharrem) (nefsinize) zulmetmeyiniz. Çünkü bu aylarda işlenecek güzel amellerin sevabı ve kötülüğün cezası öteki aylardan daha büyüktür.” İkrime ve İbn Abbas (an.ahna.)’den rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Efendimiz: “Receb Allah (c.c.)’nun ayıdır. Şa‘ban Benim ayımdır. Ramazan ise, ümmetimin ayıdır.”


  Receb ayı Cenab-ı Allah (c.c.)’nun ayı olduğu için Zat-ı İlahiyi bildiren “İhlas” sûresini çok okumak gerekir. Özellikle İhlas sûresini günde 11 kere okumak tevhid, istiğfar ve salevat-ı şerifeyi ihmal etmemek gerekir.

  Receb Şerif Ayı İle İlgili Peygamberimiz Hadisleri

  Abdullah b. Zübeyr (an.ahn)’den rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.v) : “Bir kimse, Receb ayında (şehrü’l-esem olan) bir mü’mini bir sıkıntıdan kurtarsa, Allahü Te‘ala o kimseye Firdevs’te gözünün görebileceği yükseklikte bir saray verir. Receb’e ikram ve hürmet ediniz. Zira Allahü Te‘ala da size bin çeşit kerametle ikram, ihsan eder.” buyurmaktadır.

  Efendimiz (s.a.v.), bu aya ta‘zimen ekseriya oruçlu bulunurlardı. Receb’de oruç tutanlar Cenab-ı Allah (c.c.) üç türlü iyilik ve inayetine mazhar olurlar: Bunlardan birincisi geçmiş günahların mağfireti; ikincisi, kalan ömürlerin bereketi; üçüncüsü “müfekkuf” yani haşirde susuzluktan emin olmasıdır. Başka bir hadisde “Bir kimse Receb’in ilk günü oruç tutsa, Allahü Te‘ala onun bu orucunu yetmiş yıllık günahına keffaret sayar” buyurulmuştur.

  Bir ihtiyar, Efendimiz (s.a.v.)’in Receb ayının fazileti hakkındaki beyanlarından sonra: “-Ya Resûlallah (s.a.v.)! Ben ihtiyarım, Receb ayının tamamında oruç tutamam.” dediğinde: “-Sen Receb’in evvel günü, ortası ve ahir günü oruçlu ol, cümlesini oruç tutmuş gibi olursun.” buyurmuşlardır.
  Receb-ı şerif ayın içinde iki faziletli gece vardır. Bu gecelere kandil denir. Receb-i ayında ilk cuma gecesine Regaib gecesi, yirmi yedinci gecesine Mi‘rac gecesi denir.

  Receb-i şerîf ayın duâları:ِ
  üç aylar duası Receb-i şerîf duâları.

  Bismillahirrahmanirrahim

  Türkçe Okunuşu: Allahümme barik lena fi recebe ve şa‘ban ve belliğna ramazan. Vahtim lena bi’l-iman ve yessir lena bi’l- kur’an.”

  Manası: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.
  Allah’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) iman ile bitirmeyi nasib eyle. Kur’an’ı bize kolaylaştır.
  (Bu duanın, sayı tahdidi olmamakla beraber, Receb-i şerif boyunca günde 100 kere okunmasında fazilet vardır.)
  İlk on (10) gün:
  receb ayı ile ilgili ayet.
  Türkçe Okunuşu: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”

  Manası: Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.
  İkinci on (10) gün:
  receb ayı ile ilgili ayet.
  Türkçe Okunuşu:“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”
  Manası: Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.
  Son on (10) gün:
  receb ayı ile ilgili ayet.


  Türkçe Okunuşu:“Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”
  Manası: Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.


  Recep Şerif ayının ilk perşembe günü oruc tutmak

  Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) :
  “- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi buyurmuştur.
  O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe’ nin etrafında toplanırlar. Cenab-ı Allal (c.c.) onlara hitâb eder:
  ‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!’ der. Onlar da:
  ‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir’ derler. Allâhü Te‘âlâ da:
  ‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim’ buyurur” diye buyurdular.
  “Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (H.Şerîf)