İslam Üç Ayların Başlangıcı ve Regaip Kandilinde Tutulan Oruç

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve saadet tarafından 28 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Üç Ayların Başlangıcı ve Regaip Kandilinde Tutulan Oruç.


  Üç Ayların Başlangıcı ve Regaip Kandilinde Tutulan Oruç

  7 Mart, 2019 Perşembe Regaib Kandilidir. Receb'in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler tarafından vermişlerdir. Regâib ne demektir: Arapça bir kelimedir ve "ragabe" kökünden gelmiştir. "Ragabe" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba göstermek anlamına gelir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey denir. Müennesi, "reğibe"dir. "Reğibe"nin çoğulu da "reğâib" dir.


  MÜBAREK GÜNLER VE GECELER FAZİLETİ
  Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “ Beş gece vardır ki bunlarda yapılan duâ dönülmez. Receb’in ilk gecesi, Şa’ban’ın yarısı gecesi, cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi” (Beyhâki İbn Ömer (ra.anh)’den)

  Bu geceleri ibadet, tazarru ve ibtihal Allah (c.c.) huzurunda boyun bükerek duâda gayret, cehd göstermek) ile geçirmek sünnettir. Selef, buna devam ederdi. Ömer ibn Abdilaziz, Adiyy ibn Evtat’a yazarak: “Senedeki bu gecelerde gaflet etmeyerek ibadete daim ol; çünkü Allah (c.c.), bu gecelerde rahmetini bolca indirir.” (Münavi el Camius Sağir şerhi) derdi.


  Regâib Gecesi
  Resül Ekrem (s.a.v.)’den naklen: “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan duâların geri dönüşü yoktur.” buyurulan hadîs-i şerîfteki gecelerden birisi Receb’in ilk Cuma gecesidir.

  Üç Ayların Başlangıcı ve Regaip Kandilinde Tutulan Oruç.


  Regaip Kandilinde Tutulan Orucun Fazileti

  Regâib gecesinin gündüzünde tutulan orucun fazileti de şu hadîs-i şerîfte belirtilmiştir:


  Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu[1]: “Receb, Allahü Teâlâ’nın ayıdır. Şa’ban, benim ayımdır. Ramazan, benim ümmetimin ayıdır.” Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) soruldu: “Yâ Resûlullah! Receb Allahü Teâlâ’nın ayıdır ne demektir?” sorusuna Cevaben: “Receb, Allahü Teâlâ’nın ayıdır. Çünkü Receb, Hakk’ın mağfiretine mahsus bir aydır. Bu ayda kan dökmekten, men olunur. Bu ayda çarpışmaya izin yoktur. Bu ayda Allahü Teâlâ, peygamberlerin duâlarını kabul etmiştir. Yine bu ayda Allahü Teâlâ evliyâsını düşmanlarının elinden kurtarmıştır. Bir kimse Receb ayında oruç tutsa, Allahü Teâlâ tarafından üç türlü lütuf ve inâyete mazhar olur.

  Bunlardan; Birincisi, Allahü Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder.

  İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur.

  Üçüncüsü, mahşer yerinde susuzluktan emin olur, buyurduğunda, orada bulunanlardan bir yaşlı ve pir-i fânî ayağa kalkıp: “Yâ Resûlullah, ben Receb ayının hepsini oruç tutamam.” Dediğinde, “Sen Receb ayının birinci, on beşinci ve sonuncu günleri oruç tut; hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerifin ilk cuma gecesinde gafil olma ki, melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir. Zirâ o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâ’be-i muazzam ve etrafında toplanırlar. Cenab-ı Allah (c.c.) onların bu toplanmalarına muttali’ olunca, onlara hitâben: “Ey meleklerim, dilediğinizi benden isteyiniz.” buyurur. Onlar: “Yâ Rabbi, istediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir.” deyip, isteklerini arz ederler. Cenab-ı Allah (c.c.): Ben Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim buyurur.” dedi.

  Abdulkâdir-i Geylâni, Gunyetü’t Tâlibin, s. 271