Tövbe namazı nasıl kılınır? kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Adile tarafından 3 Şubat 2024 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Tövbe namazı nasıl kılınır?

  Tövbe namazı: bir insan işlemiş olduğu her hata ve günahtan sonra, pişman olur, bu günahı temizlemek için güzelce temizlenir, bir abdest alıp iki rekat namaz kılar ve yüce Allah’tan affedilmesini isterse günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. (Bkz: Ebu Davut, Vitir, 26)

  Tevbe Namazı ile İlgili Hadis-i Şerif:

  Hz. Ali -radıyallâhu anh- şöyle der:

  “Ben Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’den bir hadis duyduğumda, Allah Azze ve celle bana o hadisten dilediği kadar istifade ettirirdi (Yani onunla amel ederdim). Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) ashabından biri bana hadis rivayet ettiğinde ondan yemin etmesini isterdim. Yemin ederse sözünü kabul ederdim. Bir defasında Ebû Bekir (r.anha) bana bir hadis rivayet etti. Şüphesiz Hz. Ebu Bekir doğru söylerdi (Bu sebeple ona yemin ettirmezdim). Dedi ki:

  «Resul-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu işittim:

  “Bir kul herhangi bir günah işlediğinde, kalkar, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılar ve Allah’a istiğfar ederse, Cenâb-ı Hak muhakkak o kulunu mağfiret buyurur.”

  Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şu ayet-i kerimeyi okudu:

  “Onlar (müttakî mü’minler), bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân 3/135)»”

  (Ebû Dâvûd, Vitr, 26/1521; Tirmizî, Salât, 181/406; Tefsîr, 3/3006; Ahmed, I, 2)

  Tövbe Namazı Kaç Rekattır: Tövbe Namazı 2 rekat kılınabilir.

  Tövbe Namazı Ne Zaman Kılınır: Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahet vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

  2 Rekat Tövbe Namazının Kılınışı

  1. Rekat

  “Niyet ettim Allah rızası için Tövbe Namazı kılmaya” diye niyet ederiz.
  “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  Subhaneke‘yi okuruz.
  Euzü-besmele çekeriz.
  Fatiha okuruz.
  Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz.
  Rüku’ya gideriz.
  Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz.
  2. Rekat

  Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  Besmele çekeriz.
  Fatiha okuruz.
  Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  Rüku’ya gideriz.
  Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz.
  Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.


  TÖVBE DUASI


  İlk Peygamber Hz. Adem (aleyhisselam) ve Hz. Havva annemizin okuduğu tövbe duası, A’raf Suresi’nin 23. ayetinde yer almaktadır.

  Tövbe Duası Türkçe Okunuşu: “…Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).

  Anlamı: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’raf 23)

  “HZ. ADEM VE HZ. HAVVA’NIN TEVBE DUASI” İÇİN TIKLAYINIZ


  NASUH TEVBESİ

  Rabbimiz nasûh bir tevbe ile kendisine yönelmemizi, Tahrim Sûresi’nin 8. âyetinde bizlere şöyle emretmiştir:

  “Ey îman edenler! Allâh’a içtenlikle tevbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte îman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nûrları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. «Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye gücün yeter!» derler.”

  Nasûh tövbenin kabulü için olmazsa olmaz husus, samimiyet ve pişmanlıktır. Bu pişmanlık, insanın gücü yettiği ölçüde o hatayı tekrar etmemesi ve yaptığı günahla ilgili kul hakları varsa, bu hakları helâl ettirmek için elinden gelen gayreti göstermesidir.

  SEHERLERDE DUA ETMEK

  Gerçek takva sahipleri geceleri pek az uyurlar ve seherlerde de Rabbi’ne daima istiğfar halindedirler. Zariyat suresinde şöyle buyurulur:

  “Onlar geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfâr ederlerdi.” (ez-Zâriyât, 17-18)

  PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) HER GÜN 100 DEFA TÖVBE İSTİĞFAR EDERDİ

  Rasul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

  “Ey insanlar! Allâh’a tövbe edin ve O’na istiğfar edin! Muhakkak ki ben her gün yüz defa, hatta yüzden daha fazla, Allah’a tövbe ediyor ve O’na istiğfar ediyorum.” (Ahmed, IV, 261; Nesâî, Kübrâ, IX, 168; Krş. Müslim, Zikir, 42)

  “Her sabaha çıktığımda mutlakâ Allah Teâlâ’ya yüz defa istiğfâr ederim.” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VI, 57/29445; Nesâî, Kübrâ, IX, 167)

  Bu sebeple seher ve fecir vakti, selef-i sâlihîn arasında, “İstiğfar ve duâ vakti” olarak bilinir ve ona göre itina gösterilir.

  SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUÂSI ARAPÇA OKUNUŞU

  seyyudulistigfar.

  SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUÂSI TÜRKÇE OKUNUŞU

  Allâhümme ente Rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va‘dike mesteta‘tü e‘ûzü bike min şerri mâ sana‘tü ebûu leke bi-ni‘metike aleyye ve ebûu bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfiru’z-zunûbe illâ ente.

  SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUÂSI ANLAMI

  “Ey Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Ve ben îmân ve ubûdiyetimde/kulluğumda gücüm yettiği kadar Sen’in ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Sen’in bana ihsân ettiğin nimetleri ikrar ve îtirâf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve îtirâf ederim. Yâ Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira Sen’den başkası günahları af ve mağfiret edemez.” (Buhârî, Deavât, 2, 16)