Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 20 Kasım 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Kur’an’dan önce indirilmiş ilahi kitaplar hakkında bilgi toplayınız

  Cenab- Allah’ın, insanlara hak yolu gösterip onlara emir ve yasaklarını bildirmek üzere peygamberlerine vahyettiği mesajları içeren yazılı belgeye “ilahi kitap” adı verilir. İlahi kitaplara Allah Azze ve celle tarafından indirilmiş kitaplar anlamında “kütüb-i münzele” veya “semavî kitaplar” da denilir.

  Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz.

  Suhuf: Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, küçük toplulukların ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde indirilmiş kitapçıklar için kullanılır. Fakat suhufların hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır.

  Suhuf sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir:
  • Hz. Adem’e 10 sayfa,
  • Hz. Şît’e 50 sayfa,
  • Hz. İdrîs’e 30 sayfa,
  • Hz. İbrahim’e 10 sayfa.

  Suhufa göre daha cesametli ve kitap şeklinde olan ilahi kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an olmak üzere dört tanedir.

  1. Tevrat
  İlahi kitapların ilki Hazreti Musa’ya (a.s) gönderilen Tevrat’tır; “Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik.” Tevrat, İbranice’de “kanun, şeriat” anlamlarına gelir.

  Yahudiler Tevrat’a “Tora” derler. Tevrat, beş bölümden meydana gelmiştir: Tekvin (Yaratılış), Huruc (çıkış), Levililer, Sayılar ve Tesniye.

  2. Zebur
  Hazreti Davud’a (a.s) indirilmiş ilahi kitabın adıdır. Kelime olarak “yazılı şey, mektup” manalarına gelen Zebur, ilahi kitapların en küçüğüdür.

  Zebur, bugün Ahd-i Atîk’in içinde “Mezmurlar” adı ile yeralmaktadır. Günümüzde Yahudi sinagoglarında ya da kiliselerde söylenen İlahiler arasında Mezmurlar’a çokça rastlanmaktadır. Mevcut Zebur nüshaları birtakım edebi deyiş ve nasihatlerden oluşmaktadır.

  3. İncil
  Kelime olarak “müjde, talim ve öğretici” manasına gelen İncil, Hazreti İsa’ya (a.s) indirilen ilahi kitabın adıdır.
  Hazreti İsa'nın (a.s) tebliğ ettiği hakikatler peygamberliği döneminde kaydedilmemiş ve bu sebeple İncil, yazılı bir kitap haline getirilmemiştir. Daha sonra Havariler, vaaz ve mektuplarında Hazreti İsa’nın (a.s) hayatını ve sözlerini nakletmişlerdir. Nakledilen bu bilgiler doğrultusunda Hazreti İsa’nın (a.s.) öğretilerini içeren 200’den fazla İncil yazılmıştır. İncil yazarları Hazreti İsa’yı (a.s.) görmemiştir. Sonradan yazılan bu İnciller’e insan sözü karışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır.
  Miladi 325 tarihinde toplanan İznik Konsili’nin kararıyla incelemeye tabi tutulan bu İnciller arasından bugünkü dört İncil seçilmiştir. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri’dir.

  4. Kur’an-ı Kerim
  Kur’an sözlükte “Okumak, bir araya getirmek, toplamak” demektir. Kur’an, Allah Azze ve celle tarafından Peygamber Efendimiz'e vahyedilmiş, mushaflara yazılmış ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmış, okunmasıyla ibadet edilen, lafzı ve manasıyla muciz, son ve evrensel olan mesajları içeren Allah Azze ve celle'nin kelamıdır.
  Allah’ın (c.c) insanlara gönderdiği vahyin son halkası olan Kur’an-ı Kerim, Resul-i Ekrem Efendimize (s.a.v) Cebrail aracılığıyla ve vahiy yolu ile indirilmiştir. Miladî 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış ve yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır.

  Kur’an-ı Kerim’in özellikleri şunlardır
  • Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz’e indirilmiş son ilahî kitaptır.
  • Kur’an’ın okunması ibadettir.
  • Kur’an, tüm insanlığa indirilmiştir.
  • Kur’an’ın hükümleri evrensel olup kıyamete kadar geçerlidir.
  • Kur’an, mushaflarda yazılmıştır ve hiçbir değişiklik olmadan günümüze kadar gelmiştir.
  • Kur’an’ın dili Arapça’dır.
  • Kur’an, tevatüren nakledilmiştir.
  • Kur’an, Allah tarafından korunmaktadır.
  • Kur’an, topluca değil tedricen (bölüm bölüm) indirilmiştir.
  • Kur’an, Peygamberimize (s.a.v) verilen en büyük mucizedir.
  • En çok ezberlenen kitaptır.