Tecessüs Nedir? Tecessüs Hakkında Kısaca Bilgi

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 10 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Tecessüs ne demektir?

  İslam dininde yasaklanan kötü davranışlardan biri de mahremiyetin ihlal edilmesidir. Mahremiyet, kişilerin diğer insanların öğrenmelerini istemedikleri özel durumlarına denir. Mahremiyete saygı "gizlilik", "özel hayatın gizliliği" ve "özel yaşama saygı” tabirleriyle de ifade edilir. Mahremiyetin ihlali ise izni ve rizası olmadan insanların özel yaşamlarına girmek, özel bilgi ve belgelerine ulaşmak, gizli konuşmalarını dinlemek demektir.

  Kişinin mahremiyeti denince ilk akla gelen evleridir. Buna "konut dokunulmazlığı" veya "fiziksel mahremiyet" de denir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bir başkasının evine girmek için ilk önce izin almak, eğer izin verilmezse geri dönmek gerektiği bildirilir. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhâlde (bunu) düşünüp anlarsınız."(Nur suresi, 27. ayet) Bu ayete göre ev sahibinin izni olmaksizin eve girmek mahremiyetin ihlali olduğu için yasaktır. Hz. Peygamber de (s.a.v.) izin almaksızın başkalarının evine girmeyi ve yabancı bir evi gizlice gözetlemeyi şiddetle yasaklar.

  İslam dininde mahremiyetin ihlali, tecessüs kavramıyla ifade edilir. Kelime olarak dikkatle araştırmak, dikkatle bakmak, gözlemlemek" gibi anlamlara gelen tecessüs, ahlak terimi olarak "bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaya" denir. Kur'an'da tecessüs, "...Birbirinizin kusurunu araştırmayın...") ayeti ve Hz. Peygamber'in de (s.a.v.), "İnsanların özel hâllerini araştırmayınız!" hadisiyle yasaklanmıştır. Ayet ve hadislerde tecessüsün
  yasaklanmasının sebebi, özel hayatın gizliliğinin temel bir kişi hakkı olması, insanları üzmesi, toplumdaki huzur ve güven ortamını bozmasından dolayıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) Muaviye b. Ebi Süfyan'a (r.a.) bir öğüdünde, "Eğer sen insanların gizli hâllerinin peşine düşüp araştırırsan onları bozarsin yahut bozulmalarını çabuklaştirirsin." buyurarak bu duruma dikkat çeker.

  Islam, istemeyerek başkalarının gizli durumlarının öğrenilmesinde bunun açığa vurulmasını değil, gizlenmesini öğütler. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: "Kim bu dünyada Müslüman kardeşinin kusurunu saklarsa Allah da ahirette onun kusurunu saklar (bağışlar). Kim de bu dünyada Müslüman kardeşinin kusurunu açıklarsa Allah da ahirette onun kusurunu ortaya çıkarır."

  İslam, bazı durumlar sebebiyle özel hayatın gizliliğinin korunmasına sinir getirir. Bu håller, özel hayatin gizliliğine bir müdahale ve ihlal sayılmaz. Örneğin yangın, sel, hırsızlık vb. dolayısıyla hayati tehlikede olan birinin evine girerken izin istemek gerekmez. Ya da avukat, noter, doktor vb. kimseler meslekleri gereği özel hayatın sınırları içindeki bilgileri zorunlu bir durum nedeniyle öğrenebilirler. Ancak bu kimseler öğrenilen bilgileri saklamak ve açıklamamak zorundadırlar.