Talha bin ubeydullah ra kimdir

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 15 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  Talha b. Ubeydullah, Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. İslâm'a giren İlk sekiz kişiden ve Hz. Ebubekir aracılığıyla Müslüman olan beş kişiden biridir. Ayrıca, halife seçimini gerçekleştirmeleri için oluşturulan altı kişilik Ashabı-ı ,Şurâ arasında yer almış meşhur bir sahabedir. Annesi, es-Sa'be b. Abdullah b. Malik el-Hadramıyye'dır (Ibn HIsam, "es-Sîretü'n-Nebevıyye", I, 251, Mısır 1955; el-Askalânî, "el-Isâbe fî Temyîzı's-Sahâbe", III, 290;Ibnü'l-Esîr, "Üsdü'l-Gâbe fî Ma'rıfetı's-Sahâbe", III, 85 vd. 1970).
  Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Sa'd b. Teym b. Mürre b. Katb b. Lüeyy b. Gâlıb el-Kurasî et-Teymî. Künyesi, Ebu Muhammed’dir.
  598 yılında mekke'de doğdu. Ticaretle uğraştığından sık sık seyahatlerde bulundu. İslamiyet’le müşerref olmasında, bir seyahati sırasında karşılaştığı olay etkili oldu. ticaret maksadıyla gittikleri Busra'da, Mekke’den birilerini arayan ve kendisiyle karşılaşan bir Hristiyan rahiple görüştü. rahip; "Ahmet zuhur etti mi?" diye sorunca, "Ahmet kimdir?" diye karşılık verdi. rahip; "Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. o, peygamberlerin sonuncusudur. Mekke o'nun peygamberliğini ilân edeceği yerdir. sonra oradan hicret edecektir." diye cevapladı. bu sözlerin etkisinde kalan talha, Mekke’ye döner dönmez, kendisi yokken her hangi bir olayın olup olmadığını sordu. "abdullah'ın oğlu muhammed nebilik iddiasıyla ortaya çıktı" dediler. peygamberliğin ilan edildiğini öğrenince büyük bir sevinçle hazreti ebubekir'in yanına koştu. duyduklarını ona da sordu, doğru olduğu cevabını alınca kendisini peygamber efendimize götürmesini istedi. peygamber efendimizin huzurunda kelime-i şahadeti getirerek müslüman oldu.
  Müslüman olduktan sonra çok ağır işkencelere maruz kaldı. onu iple bağlayarak, eski dinine dönmesi için işkence yaptılar. bütün işkencelerine rağmen, "beni öldürseniz de dinimden dönmem" diyerek işkencelere dayandı.
  Bedir savaşı başlamadan önce müşrikleri takip etmekle görevlendirilenler arasında olduğundan bu savaşa katılamadı. uhad savaşında bulundu. çarpışmanın ve düşman saldırısının en şiddetli olduğu sırada vücudunu peygamber efendimize (asm) siper ederek korumaya çalıştı. gelen darbelerden birine kolunu siper ettiğinden büyük bir yara aldı. sahabeler onun bu kahramanlığına hayran kaldılar. bizzat peygamber efendimiz onu tebrik etti. hz. Ebu Bekir, "Talha bin Ubeydullah, bir uhud kahramanıdır" derken, hz. Ömer, "uhud gününün en büyük kahramanıdır" ifadelerini kullandı.

  656 yılında bir savaşta şehit oldu.