Sünnet Nezaman Yapılmalı

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Abdullah tarafından 12 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. Abdullah

  Abdullah Süper Moderatör Süper Moderatör Admin Kayıtlı Üye

  Erkek çocuklar nezaman sünnet edilmeli
  sünnet vakti ve zamanı

  Kelime-i Şehadette olduğu gibi Müslüman olanla olmayanı birbirinden ayıran bir alamet olarak telakki edilen sünnet ameliyesi, bazı alimlerce vacip ve hatta farz denecek kadar mühim dini bir emir kabul edilmiştir, İmam Şafi (r.a.h), “Buluğ yaşına ermeden önce çocuğu sünnet etmek velisine vaciptir” demiştir. İmam Malik de (r.ah) “Sünnet olmayanın hem şahitliği hem de imameti makbul değildir” diyerek, peygamberlerin sünnetinin dinimizde ne kadar önemli olduğunu beyan etmişlerdir.
  Sünnetin hangi yaşlarda yapılacağına dair ortak bir görüş yoktur. Bölgelere göre 7 günlükten buluğ çağına kadar değişmektedir. Çocukların buluğa ermeden sünnet ettirilmeleri babalarının bir vazifesidir. Hz. Peygamber (s.a.v) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i doğumlarının yedinci gününde sünnet ettirmiştir. Bazı çocukların, birtakım rahatsızlıklara veya özel durumlara bağlı olarak doğumun hemen arkasından veya ilk günlerde sünnet edilmesi, bazılarının ise bünyenin güçlenmesi için belli bir yaşa kadar beklenilmesi daha uygun olabilir.
  Fakat alimlerin birçoğu çocuğun ergenlik çağına yaklaştığı zaman sünnet edilmesinin vacip olduğunu söylemişlerdir. Çünkü buluğ çağına yaklaşan bir erkek için dinin emir ve yasaklan (mükellefiyet hükümleri) başlayacak, ilahi buyruklara göre amel etmekle memur kılınacaktır. O halde bir çocuk buluğ çağına girmeden önce sünnet olmalıdır ki sünnetli bir şekilde mükellefiyet hükümleriyle karşılaşsın.
  SÜNNET TEMİZLİKTİR

  Sünnet olayının tıp ilminin ilerlemesiyle hikmet değeri daha iyi anlaşılmıştır. Erkeklerin sünnet olmadığı toplumlarda rahim hastalıkları oranı, sünnet olan toplumlara göre çok daha fazladır. Sünnet ameliyesinin sağlık açısından sağladığı yararlar yanında belki de en önemli hususu ibadetler sahasında kendisini göstermektedir. Zira temizlik ibadetlerin sıhhati için mukaddem bir şarttır. Bu şart gerçekleşmediği zaman, bazı ibadetlerin selametinden söz etmek mümkün değildir. Fakihler, “Sünnetsiz kimse abdestlni ve namazını bozmaya kendisini arz etmiş olur” derken, idrarın vücuttan atılımının zorlaşacağını ve kimi zaman farkında olmadan kirli bir elbiseyle ibadet edilmiş olunacağını kastetmişlerdir. Yukarıda zikrettiğimiz üzere, İmam Malik’in (r.ah) sünnetsizin imamlığının makbul olmayacağı sözünün dayanağı o kimsenin temizlik hususunda yeterli hassasiyeti gösteremeyeceğindendir. ¦
  SÜNNET DÜĞÜNÜ

  Sünnet için düğün tertip etmek, gelenlere ziyafet vermek müstehaptır. Sünnet düğünleri Osmanlı’nın ilk dönemlerinden itibaren bizde bir örf haline gelmiş ve bu güzel uygulama hala devam etmektedir. Ancak şunu tekrar hatırlatmak gerekirse; dinimizde işrafın her türlüsü yasaklanmış, bundan bir tek gelenlere takdim edilen ziyafet hariç tutulmuştur. Bu itibarla sünnet şölenlerimizi islam’ın tasvip ettiği itidal esastna göre tertip etmek, harcamaları da ona göre yapmak gerekir. Aksi takdirde bunun manevi sorumluluğunun yanında maddi külfeti de ortaya çıkar. Sünnet merasimleri anne babaların zihninde güzel bir anı olmaktan öte altlarından kalkamayacakları bir borç yükü haline gelmekte ve bu durum da kimi zaman aileler için, ileriki planlan için sorun teşkil etmektedir. Rasuluiiah (s.a.v) Efendimiz’in buyurduğu gibi “İşlerin en hayırlıları orta yollu olanlardır”

  Hüseyin OKUR
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 17 Temmuz 2014