Sigaranın hükmü nedir? Sigara mekruh mudur?

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Beyza tarafından 22 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  İslam dini bedene, akla, mala, topluma ve dine zararlı olan her şeyi yasaklar. Sigarada bu özelliklerin tamamı bulunduğu için, onun kullanılması caiz değildir.

  1. Öncelikle sigara bedene zararlıdır. Beden, Allah’ın insana emanetidir. Onu en iyi şekilde muhafaza edip sahibine istediği şekilde teslim etmek gerekir. Mesela, bir kişinin, kendimin diye elini, ayağını vs. bedeninden herhangi bir organını kesmesi ona helal olmadığı gibi, sigara içmek suretiyle kendisine zarar vermesi de helal değildir. Sigaranın bedene zararlı olduğu tıp uzmanları tarafından kanıtlanmış ve bütün insanlığa ilan edilmiştir. Hatta dünyada kanser hastalığının %90’ının sigara yüzünden olduğu bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır.

  2. Sigara mala zararlıdır. Çünkü içilecek sigaranın belli bir meblağ karşılığında satın alınması gerekir. Sigara için harcanan para zararlı bir şey için tüketilmiş olmaktadır. Bu, herkesin bildiği bir gerçektir. Üstelik sigara için para harcayan kişi bu parayı ailesinin yeme, içme gibi masraflarına harcanacak olan maldan harcamaktadır. Bir diğer husus ise, her gün sigara için yapılan masraf biriktirilecek olursa daha ileride onunla büyük ölçüde hayırlı işler yapmak mümkündür. Örneğin, bu şekilde biriktirilecek olursa birkaç sene sonra bir hac yolculuğu değerinde bir mal hasıl olur.

  Mesela sigara için günde 5 lira harcayan bir kişiyi düşünelim. Bu kişinin aylık masrafı (30×5) 150 lira, yıllık masrafı ise (12×150) 1.800 lira olur. Her gün sigaraya ayrılan para iki sene biriktirilecek olursa bu 3.600 lira gibi bir birikim demektir ki bu para ile bir kişi hacca gidebilir. Sadece bir sigara parası ile koskoca bir Hac ibadeti!

  3. Sigara topluma zararlıdır. Sigaranın dumanı atmosferi kirletme özelliğine sahip olduğundan onu içen kişi en başta eşi ve çocukları olmak üzere, çevresinde bulunanlara, içinde yaşadığı topluma ve nihayet bütün dünyaya zarar vermektedir. Doktorların tespitlerine göre, sigara içen bir kişi ile bir evde 4 saat kalan sigara içmeyen bir kişi, 10 adet sigara içmiş gibi zehirlenecektir.

  Su ve hava, hayat için çok önemli maddelerdir. Suyu kirletmek yasak olduğu gibi havayı kirletme de yasaktır. Bir havuzun suyuna bir kürek gübre dökme neyse, sigara içip dumanını havaya karıştırmak da odur.

  Sigara içmenin caiz olmayacağına dair delil olarak şu ayet ve hadisler zikredilebilir:

  1. Allah Teala şöyle buyuruyor: “Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Peygamber’e uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O Peygamber’e inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nûr’a (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.” (Araf, 7/157)

  “… temiz şeyler helâl, pis şeyler haram” olduğuna göre sigaranın temiz olmadığı ve zararlı olduğu bellidir.

  2. Allah Teala şöyle demiştir: “Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver; elindekileri saçıp savurma. Saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar; şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür.”. (İsra, 17/26-27)

  Sigara içmek malı saçıp savurma ve israf kapsamında bir eylemdir.

  Sünnetten de şunları zikredebiliriz:

  1. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Zarar görme de yoktur. Zarar verme de yoktur”. (Ahmed b. Hanbel, 1/313)

  Sigara içen kişinin kendisi başta olmak üzere etrafında bulunanlara zararlı olduğu aşikardır.

  2. Allah’ın elçisi şöyle demiştir: “Kim Allah’a, ve ahiret gününe inanıyorsa çevresine eziyet vermesin.” (Buhari, Rikak, 23, Nikah, 80, Edeb, 31, 85; İbn Mace, Edeb, 4; Ahmed b. Hanbel, 2/267)

  Sigara içen kişinin sigara dumanı ile eşine, çocuklarına ve etrafında bulunanlara, namaz kılarken yanında duran cemaate eziyet vereceği açıktır.

  3. Allah’ın elçisi şöyle demiştir: “Kul, kıyamet gününde dört şeyden; yani ömrünü neye harcadığından, ilmini ne işte kullandığından, malını nereye harcadığından ve bedenini ne ile yıprattığından hesap vermeden onun iki ayağı yerinden kıpırdamaz.” (Tirmizi, Kıyamet, 1)

  Bu bilgi ve delillerden sonra sigara içmenin caiz olmadığını söylemek hiç de zor değildir.
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 2 Ekim 2016