Biyografi Seyyid Ahmed er-Rifai Hayatı Sözleri Kerametleri

Konusu 'Biyografiler' forumundadır ve saadet tarafından 12 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Seyyid Ahmed Er - Rufai Hazretleri Hayatı Eserleri

  Hayat b. Kays el-Harranî H. 501/M. 1105 yılında Harran’da dünyaya geldi. Hayat b. Kays çocukluğundan itibaren o zaman Harran’da
  bulunan medreselere devam ederek büyük hocalardan dersler almıştır. Özellikle Büyük şeyh Ebu Abdullah el-Bevvarî’nin
  Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 18, Sayı 30, Temmuz–Aralık 2013 85 Harran’da kurmuş olduğu zaviyeye devam ederek ilim ve tasavvuf bilgileri alarak kendisini yetiştirmiştir.
  Şeyh Hayat sadece ilim öğrenmekle kalmamış ilmi ile amel eden evliyanın büyüklerinden ve ariflerin en ile gelenlerinden biri olmuştur. Elimizde çok az bir kısmı bulunan hikmetli sözlerine baktığımızda İslami zühd felsefesine vakıf bir alim ve zahid olduğu anlaşılmaktadır.
  Şeyh Hayat’ın yaşadığı dönemde İslam coğrafyası hem siyasi hem de kültürel yönden büyük bir parçalanma dönemi içinde idi.
  Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasından sonra ortaya çıkan Atabeyler emirlikleri zamanında Şiî-Batınî hareketler artmış ve İslam siyasi birliğini tehdit eder hale gelmişti. İslam alemindeki bu siyasi ve kültürel bölünmüşlüğü fırsat bilen o zamanın Avrupa devletleri
  Haçlı seferlerini başlatarak Anadolu ve Suriye coğrafyasının bir kısmını Müslümanlardan almayı başarmıştı. Ancak Zengi Emirleri ve daha sonra Selahattin Eyyubi gibi büyük sultanlar İslam siyasi birliğini sağlamaya çalışarak Haçlılara karşı cihad’ın bayraktarlığını yapmaya gayret etmişlerdir. İşte böyle buhranlı bir dönemde yaşayan Şeyh Hayat b. Kays bulunduğu çevrede toplumun önemli bir dini rehberi olmuştur. Hem halkın hem de o dönemin idarecileri için sıkıntılı zamanlarda himmetine başvurulan önemli bir mürşid olmuştur.
  Şeyh Hayat, hayatını bir abid ve zahid olarak geçirmiş iyi halleri yumuşak huyu ve cömertliğiyle çevresindeki insanların manevi önderi olmuştur. Göstermiş olduğu kerametleriyle büyük bir şeyh ve veli olduğunu da ispatlamıştır. Şeyh Hayat talebe de yetiştirmiştir. Şeyh bölgedeki halk üzerinde çok büyük bir manevi etkisi olmuş hatta dönemin Hıristiyanlara karşı cihad eden
  Müslüman komutan ve liderler onun himmet ve dualarını almaya çalışmışlardır. Şeyh Hayat ehli tasavvufun önemli şahsiyetleri
  tarafından da takdir edilmiş ve Büyük Şeyh Ahmed er-Rifaî tarafından hırka giydirilmiştir.

  Bazı alimler tarafından hayatta tasarruf salahiyetine sahipdört büyük şeyhten biri sayılmıştır. Şeyh Hayat 80 yaşında iken H.581/M.1185 yılında Harran’da vefat etmiştir.

  Seyyid Ahmed Er Rufai Eserleri
  *el-Hikemü’r-Rifâʿiyye.
  * el-Burhânü’l-müeyyed.
  *el-Mecâlisü’s-seniyye.
  *Erbaʿûne hadîsen.
  *Hâletü ehli’l-hakıka maʿallah.
  *en-Nizâmü’l-hâs li-ehli’l-ihtisas.
  * el-Eşʿâr.
  * el-Ahzâb ve’l-evrâd.
  *Bu eserlerden başka, Muhammed Siraceddin er-Rifai (ö. 885/1480) bazı sözlerini Rahiku’l-kevser min kelami’l-gavs er-Rifaʿi el-ekber (Beyrut 1887), Ebü’l-Hüda es-Sayyadi ise bazı söz ve meclislerini el-Fecrü’l-münir (İstanbul 1300) ve Kitabü Külliyyati’l-Ahmediyye (Kahire 1316) adlı eserlerde bir araya toplamışlardır.
   
  Son düzenleme: 12 Ocak 2019