Biyografi Şeyhülislam Yahya Efendi Kimdir? Hayatı Hakında Bilgi

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 18 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Şeyhülislam Yahya Efendi Kimdir?


  yahya-efendi-212x300.

  Şeyhülislam Yahya Efendi (1644)

  Osmanlı döneminde yetişmiş en büyük divan şairlerinin biri olduğu gibi 20 yıla yakın süre Şeyhülislam’lık görevi yapmış ve kıymetli eserler yazmış bilginlerimizdendir. 1553 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası da Osmanlı Şeyhülislamlarından Zekeriya Efendi’dir. İlk tahsiline babasından ve döneminde yaşayan diğer ilim adamlarından dersler alarak başlamış öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul medreselerinde hocalık yapmıştır. İlmi dirayeti ve üstün idareciliği sebebiyle önce Halep kadılığına, daha sonra sırasıyla Şam, Mısır, Bursa ve Edirne kadılıklarına getirilmiştir. Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri de yapan Yahya Efendi, 1622 yılında Şeyhülislam olmuş, birkaç kez görevinden uzaklaşmak zorunda kaldıysa da üç kez bu makama getirilmiş ve Şeyhülislam iken, 1644 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

  90 yıla yakın bir ömür süren Şeyhülislam Yahya, döneminde çok sevilip sayılan ve özellikle IV. Murad Han tarafından daima el üstünde tutulan bir şair, bilgin ve devlet adamımızdır. O, padişah ile beraber Revan ve Bağdat seferlerine de iştirak ederek büyük hizmetler yapmıştır. Ünlü gazelleriyle dolu büyük divanı asırlar boyunca severek okumuştur. “Feraiz Manzumesi Şerhi”, “Fetva” ve Sultan II. Osman Vakalarına dair bir risalesi yanında Molla Cami’ye ait (Nigaristan) tercümesi vardır.

  Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Kabri İstanbul Çarşamba’da, Sultan Selim Türbesine yakın Koğacı Dede Türbesi civarında, babası Zekeriya Efendi’nin mezarı yanındadır.

  Şeyhülislam Yahya Efendi Divanı’ndanŞeyhülislam Yahya Efendi

  Fa`ilatün fa`ilatün fa`ilatün fa`ilün
  Acı sözler niyyet eylersen de olmam bi-huzur
  Çünki eyler ol zeban ile o leblerden sudur
  Artug olur bim-i can aşıklara hikmet nedür
  Her kaçan huni gözünde hüsreva olsa fütur

  Bir cemal-i ba-kemalün olmuşuz meftunı kim
  Bakdugı mir’at ider hurşid gibi feyz-i nur
  Korkarın cennetde de uşşak rahat görmeye
  Ögrenürse şive-i huban-ı Isanbul’ı hur
  Serv-kaddinden bizi Hak itmeye Yahya cüda
  Üsümüzden saye-i lutf-ı Huda olmaya du