Biyografi Şeyhulislam İbn-i Kemal Kimdir?

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 19 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Şeyhulislam İbn-i Kemal Kimdir?


  ibni-kemal-kimdir.

  Osmanlı İmparatorluğu’nda 9. şeyhülislam olarak tarihe geçen büyük bilgin İbn-i Kemal, Tokat’ta doğmuştur. Asıl ismi Şemseddin Ahmed olduğu halde dedesinin adıyla anılmış ve kendisine Kemalpaşazade, yahut sadece İbn-i Kemal denilmiştir. Babası ümera’dan (asker sınıfından) Süleyman Bey’dir.

  İbn-i Kemal, gençliğinde babasının mesleğini seçerek asker olmuş, ancak otuz yaşına geldiğinde ilimle uğraşmayı tercih ederek çeşitli âlimlerden ders almaya ve kendisini yetiştirmeye başlamıştır. Son derece zeki ve çalışkan bir insan olduğu için kısa zamanda müderris (profesör) olarak çeşitli medreselerde görev almıştır. Önce Edirnedeki Taşlık Medresesi, daha sonra da Üsküp ve İstanbul Medreselerinde hocalık yapan İbn-i Kemal nihayet Edirne Kadısı, 1516 yılında da Anadolu Kazaskeri olmuştur. Bu makamda üç sene görev yapan büyük alim, 1525 yılında Zembilli Ali Efendi’nin vefatıyla Şeyhülislamlık makamına getirilmiştir. Yüksek ilmi ve ahlaki meziyetleri sebebiyle insanlar ve cinlerin müftüsü, “Müftiü’s- Sakaleyn” ünvanını kazanmıştır.

  İbn-i Kemal, Yavuz Sultan Selim zamanda Mısır Seferine katılmıştır. Rivayetlere göre Yavuz Sultan Selim, O’nun atının ayağından sıçrayan çamurla kirlenen kaftanının, ölünce sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etmiştir. İbn-i Kemal’in tefsir, hadis, fıkıh, tarih, edebiyat ve tıbba dair üç yüze yakın eseri bulunmaktadır. Kendisine birinci öğretmen manasına “Muallim-i evvel” denilmiştir.

  İbn-i Kemal şeyhülislam olarak 8 sene kadar vazife yapmıştır. Devrinde Osmanlı kültürünün en büyük mümessili olarak tanınmıştır. Onun Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri de vardır. Yavuz Sultan Selim’in vefatı sebebiyle yazdığı mersiye çok ünlüdür. Eserleri içinde Saffat Suresi’ne kadar yazabildiği tefsiri ve osmanlı tarihi ile ilgili olan “Tarih-i Âl-i Osman”ı pek kıymetlidir.

  16 Nisan 1534 yılında İstanbul’da vefat etmiş ve edirnekapı haricindeki Buhari Tekkesi yanına defnedilmiştir.