Şer'i Bir Özür Olmaksızın Müslümana Üç Günden Fazla Küsmek

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 8 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Şer'i Bir Özür Olmaksızın Müslümana Üç Günden Fazla Küsmek

  Şeytanın yollarından birisi de,müslümanların arasında ayrılık oluşturmaktır.Birçok insan, şeytanın yollarına uyarak müslüman kardeşleriyle şer’i olmayan sebeplerle alakasını keserler. Bu, ya maddi bir anlaşmazlık ya da basit bir durum sebebiyle olur.Böylece dargınlık uzun süre devam eder. Belki de onunla konuşmayacağına yemin eder, evine sokmamaya söz verir.Yolda onu görünce,ondan yüz çevirir. Bir mecliste onunla karşılaşırsa ondan önce ve ondan sonraki kişiyle tokalaşır, onu atlar. Bu, İslami toplumdaki zayıflığın sebeplerindendir. Bu sebeple şeriatın bu konudaki hükmü kesindir, tehdit de ağırdır. Nitekim Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- rivayet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  َموا َت دَ َخو َل و َل ٍث فَ وَ َق ثَ َم ون َا َج َر فَ وَ َق ثََل ٍثو فَ َخاةُ فَ َ ون يَـ وه ُج َر أ َ ُم وسِلٍَ أ ْل ِل )) َال يَ ِح َر.((] النَّا رَا أبَ داَد َصححه انلباني


  "Bir müslümanın, kardeşine üç günden fazla dargın kalması, ona helal olmaz. Kim, üç günden fazla dargın kalır ve bu hal üzere ölürse, cehenneme girer." (Ebu Davud, 5/215, Bkz Sahihu’l-Cami’: 7635.)

  Ebu Hıraş es-Sülemi'den -Allah ondan razı olsun- rivayet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  وف ِ دَ ِموو ِه.(( ََ َك َسوو ُهوو فَ َخوواةُ َسوونَةُ َ َر أ )) َم ]رَاة البخووارِ فووي اندب وو ون َا َجوو المفرد[


  "Kim, (müslüman) kardeşine bir yıl dargın kalırsa, onun kanını dökmüş gibidir."1 Müslümanlar arasındaki ayrılığın kötülüğüne, Allah Teala'nın bağışlamasından yoksun bırakılmak yeterlidir. Nitekim Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- rivayet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  نَو وي و اِالث َ وََ ِن يَو ٍة َمَّرتَوي وَ َما ُل النَّا ِس فِي ُك لِ ُج ُمعَ َ وـ َخِمي ِس وعَر ُ أ )) تُ و ال َ وََ ِن ََيَو َِ ا ور ُكوَا َ ُر ُكَا أ ِخيو ِه َئو وحنَا ُءو فَيُقَوا ُل اتو َ ََبَو وي َن أ َّال ََوبودُا بَ وينَوهُ ِ فَيُ وغفَو ُر ِل ُكو لِ ََوبو ٍد ُمو وَ ِم ٍن إ ِن َحتَّي يَ ِفيثَا.(( ] رَاة مسلَ [ وي َاذَ


  "İnsanların amelleri, Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere her hafta iki kez (Allah'a) arz edilir. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kul hariç, her mü'min kul bağışlanır. Denilir ki: -Bu ikisini bırakın ve (bağışlanmalarını) aralarındaki kardeşliğe geri dönünceye kadar erteleyin." (Müslim, 4/1988)

  Aralarında düşmanlık bulunan iki kişiden Allah’a tevbe edenin, arkadaşına gelerek onu selamla karşılaması gerekir. Böyle yapar ve arkadaşı bunu reddederse, sorumluluktan kurtulmuş olur. Sorumluluk artık, reddeden kimsenin üzerinedir. Nitekim Ebu Eyyub’dan -Allah ondan razı olsun-rivayet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  و ِن فَيُ وعو تَِقيَوا و يَوا ٍلو يَل و َل ِث لَ وَ َق ثَ َخاةُ فَ َ ون يَ وه ُج َر أ َ َر ُج ٍل أ ْل ِل )) َال يَ ِح بِال َّسَلَِ.(( ُ ِذِ يَ وبدَأ َّ ََ َخوي ُر ُا َما ال ََيُ وعِر ُ َاذَاو ] رَاة البخارِ [ "Müslümanın, kardeşine üç geceden fazla dargın kalması helal olmaz. İkisi karşılaşır; bu ondan yüz çevirir, o bundan yüz çevirir. İkisinden hayırlı olanı, selamı vererek (konuşmaya) başlayandır." (Buhari. Bkz "Fethu’l-Bari": 10/492.)

  İlişkiyi kesmek için onun namaz kılmaması, zinaya devam etmesi gibi şer’i bir sebep varsa ve ilişkiyi kesmesi hatalı kişiye fayda sağlayarak onu doğruya geri döndürür veya hatalı olduğunu hissettirirse, ilişkiyi kesmek kendisine farz olur.Fakat günahkar kimseye böyle davranmak, onun daha fazla uzaklaşmasına,küstahlığına, nefretine ve inadına, daha fazla günah işlemesine yol açıyorsa,bu takdirde ilişkiyi kesmek doğru olmaz. Çünkü bu şekilde şer’i fayda elde edilmiş olmaz.Aksine kötülük daha da artmış olur. Doğru olan, ona iyilik yapmaya,nasihat etmeye ve uyarıda bulunmaya devam etmektir.

  Son olarak, yaygın olarak işlenen haramlardan derleyebildiklerim bu kadardır. Allah Teala’dan O'nun güzel isimleri ile,bizim ile günahlar arasına girecek korkusundan ve cennetine ulaştıracak taatinden bize nasip etmesini, günahlarımızı ve işlerimizde yaptığımız haddi aşmayı bağışlamasını, bize helalinden vererek harama muhtaç etmemesini, kendisi dışındakilerden fazlı ile müstağni kılmasını, tevbemizi kabul etmesini ve günahlarımızı silmesini dileriz. Şüphesiz O, her şeyi işiten ve duaları kabul edendir.