Salavat nedir çeşitleri ve anlamları nelerdir?

Konusu 'Peygamber Efendimizin sünnetleri' forumundadır ve Beyza tarafından 4 Şubat 2015 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Salavat anlamı ve okunuşu nasıl getirilir?

  Peygamber Efendimiz(s.a.v)'ma yapılan dua, istiğfar, rahmet gibi anlamlara gelen bir terimdir, salavat.

  Hazreti Aişe(r.a.) validemiz şöyle buyuruyorlar:
  "-Bir hacet gidermenin anahtarı, hacet arz etmeden önce sunulan hediyedir." Sözlerine devam ederek:
  "Allah'a hamd ü senada bulunarak O'nun rızasını almış oluruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e salat ve selamda bulunursak o hacetin gerçekleşmesinde, Allah katında bizlere şefaat ve yardımını sağlamış oluruz. Zira Yüce Allah Kitabı'nda şöyle buyururyor:
  "Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın."

  Salavat anlamı ve okunuşu

  Okunuşu: Aleyhisselam

  Anlamı: Allahın selamı, onun üzerine olsun.

  Okunuşu:
  Aleyhissalatu vesselam

  Anlamı:
  Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

  Okunuşu:
  Sall Allahu aleyhi ve sellem

  Anlamı: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

  Okunuşu: Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

  Anlamı: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

  Okunuşu: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

  Anlamı: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.

  Okunuşu: Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti.

  Anlamı: Ey Allah’ım! Hz. Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut’a) indir.

  Okunuşu:
  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  Anlamı: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e (s.a.v) aline ve ashabına salatu selam eyle.

  Okunuşu: Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike

  Anlamı:
  Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

  Okunuşu: Allahumme salli ala seyyidina
  Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati.

  Anlamı: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

  Okunuşu
  : Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid.

  Anlamı: (Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O’nun aline salat et. Hz. İbrahim (a.s)’a ve aline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

  Okunuşu: Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.

  Anlamı: Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O’nun aline mübarek eyle. Hz. İbrahim (a.s)’a ve aline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin).

  Okunuşu: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.

  Anlamı: Allah’ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed’e (s.a.v) salat ve selam eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

  Okunuşu: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen’nebiyyine vel’murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

  Anlamı: Allahım ! Hz.Muhammed’e(s.a.v), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(a.s.v) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

  Okunuşu: Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil’ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil’ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.

  Anlamı: Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (a.s.v) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.v)’in aziz ruhuna vasıl eyle.

  Okunuşu: Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.

  Anlamı: Ey Allahım! Hz.Muhammed’e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed’e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve alihi ve selleme adede ma alimte,
  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve alihi ve selleme zînete ma alimte,
  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve alihi ve selleme mil’e ma alimte.
   
  aslı1 bunu beğendi.