Safer ayında yapılacak ibadetler

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Beyza tarafından 2 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Safer Ayının İlk Çarşambası Yapılacak İbadetler

  selamun aleykum değerli kardeşlerim
  Rahmet denizi safer ayına gireceğimiz şu günlerde ibadetlerimizi biraz daha artırarak boş zamanlarımızı zikir namaz ve Rabbimize çok dua ederek geçirmeye çalımalıyız,yüce Allah tüm islam aleminin yardıcısı olsun

  Safer ayı namazı: Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nazil olacak (inecek) belalardan ALLAH’ın izniyle muhafaza olmak için sabah namazından evvel dört rekat nafile namaz kılıp birinci rek’at da Fatiha’dan sonra on yedi Kevser suresi ikinci rek’at da Fatiha’dan sonra beş ihlas-ı şerif üçüncüde Fatihadan sonra bir Felak suresi dördüncüde bir Nas suresi okuyup selam verilip dua edilecektir. Keza Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek’at namaz kılıp birinci ve ikinci rek’at da Fatiha’dan sonra on bir ihlas-ı şerif okunacak namazdan sonra yedi defa istiğfar edip el kaldırıp on bir defa Salat-ı Münciye okunacaktır.
  Selam Ayetleri;

  Selamun aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmeti
  Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: Selam size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki: Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse bilsin ki Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.(En’am/54)

  Selamun aleyküm bima sabertum fenıme ukbed dari
  Melekler Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! (derler).(Ra’d/24)

  Selamun aleykümud hulul cennete bima kuntum ta’melune
  (Onlar) meleklerin “Size selam olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin” diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir.(Nahl/32)

  ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yubasü hayya
  Doğduğu gün öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun!(Meryem/15)

  ves selamu aleyye yevme vulidtu ve yevme emutu ve yevme ubasü hayya
  Doğduğum gün öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.(Meryem/33)

  Selamun aleyke seestağfiru leke rabbi innehu kane bi hafiyya
  İbrahim: Selam sana (esen kal) dedi Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkardır.(Meryem/47)

  Ves selamu ala menit tebeal huda
  Haydi ona gidin de deyin ki: Biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder; onlara eziyet etme! Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Kurtuluş hidayete uyanlarındır.(Taha/47)

  Ve selamun ala ibadihillezinastafa
  Resulüm!) De ki: Hamd olsun Allah’a selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı yoksa O’na koştukları ortaklar mı?(Neml/59)

  Selamun aleyküm la nebteğil cahiline
  Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: Bizim işlerimiz bize sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz derler.(Kasas/55)

  Selamun kavlen min rabbir rahimin
  Onlara merhametli Rabb’in söylediği selam vardır.(Yasin/58)

  Selamun ala nuhin fil alemine inna kezalike neczil muhsinine innehu min ıbadinel mu’minine
  Bütün alemlerden Nuh’a selam olsun!İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Zira o bizim inanmış kullarımızdan idi.(Saffat/79-80-81)

  Selamun ala ibrahime inna kezalike neczil muhsinine innehu min ıbadinel muminine
  İbrahim’e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız.Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır.(Saffat/110-111)

  Selamun ala musa ve harune inna kezalike neczil muhsinine innehuma min ibadinel mu’minine”
  Musa ve Harun’a selam olsun.Doğrusu biz iyileri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz ikisi de mümin kullarımızdandı.(Saffat/120-121-122)

  Selamun ala ilyasine inna kezalike neczil muhsinine innehu min ibadinel mu’minine”
  İlyas’a selam! dedik. Şüphesiz biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.(Saffat/130-131-132)

  Ve selamun alel murseline
  Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!(Saffat/181)

  Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidine
  Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise bölük bölük cennete sevk edilir oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler.(Zümer/73)

  Selamun hiye hatta metleıl fecri
  O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.(Kadir/5)

  ayetleri arapçasından okuyun yada bilen birine adınıza okutun oda olmazsa mealini okuyun