Sabır Örneği Hz.Eyüp

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 22 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Sabır Örneği Hz.Eyüp Hayatı Kısaca

  İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden.Hz.İshak'ın oğlu İlyas'ın neslindendir. Kendisine yedi kişi iman etti. Yüzkırk sene yaşadı. Sabrı ile insanlık tarihinde darbımeselle anılanEyyüb (a.s), Kur'an-ı kerimde zikredilmiştir.
  Eyyüb aleyhisselamın çok mal ve serveti ile oğlu vardı. Sürü hayvanları,bağları ve bahçeleri bulunuyordu. Şam civarında Beseniyye mevkiindeki çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. Fakat servetinin çokluğu onu Allah yolundan alıkoymadı.Eyyüb (a.s) Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olarak gönderildi.OnlarıYüce Allahya iman ve ibadet etmeye çağırdı.Bu uğurda pek çok zahmet çekti.Sonra malı,evladı ve bedeni ile imtihan edildi.Eyyüb aleyhisselam çok büyük sıkıntılara göğüs gerdi. Sabrı, kullukta kusur etmeyip şikayette bulunmayışı ve başka güzel vasıfları ile ibadet ehline ve akıl sahiplerine örnek oldu.
  Yüce Allah Hz.Eyyüb'u imtihan etmeyi murad etti.Onun malarını çeşitli vesilelerle elinden aldı. Koyunları sel, ekinleri ise rüzgar ile telef oldu. Şeytan çoban suretinde ağlayarak Eyyüb (a.s)ın yanına geldi. O sırada insanlara vaaz nasihatte bulunan Eyyüb (a.s)a mallarının ve servetinin telef olduğunu söyledi.Hezret-i Eyyüb bu heber kerşısında hiç şikayette bulunmayarakYüce Allahya hamd ve şükürde bulundu ve Üzülme! Omalı mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Çünkü sahibi O'dur. dedi.Bu sözleri ve hareketi karşısında şeytan perişan olup, geri gitti.
  Hz.Eyyüb'un hastalığı gittikçe şiddetlendi .Onun bu hali beden, kalp ve lisanıyla yaptığı kulluk ve peygamberlik vazifelerini iyice zorlaştırdı. O zamanYüce Allahya dua ve niyazda bulundu: Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. dedi.Yüce Allah onun dua ve niyazını kabul etti. BirgünEyyüb (a.s)ın hanımı Rahime Hatun yiyecek aramaya çıkmıştı. İkindi vaktiYüce Allahnın lütuf ve müjdesi ulaştı. Cebrail aleyhisselam gelerek,Yüce Allahdan; Ey Eyyüb!Bela verdim sabrettin. Şimdi ben sihhat ve nimet vereceğim. haberini getirdi.Yüce Allah; (Ey Eyyüb!) Ayağını yere vur. Çıkan sudan gusleyle ve soğuğundan iç. (Sad suresi:42) buyurdu. Bu emr-i ilahi üzerineEyyüb (a.s) ayağını yere vurdu. Biri sıcak, biri soğuk, iki pınar fışkırdı. Sıcak sudan gusl edince bedenindeki, soğuk sudan içince içindeki hastalıklardan kurtuldu ve sıhhate kavuştu. Kuvveti geri geldi. Taze bir genç oldu. Elinden alınmış olan mallarınıYüce Allah geri iade etti. Çok sayıda evlad ihsan etti veya bir rivayette ölmüş olan oğullarını diriltti. Yüz çeviren dostları kendisine muhabbetle yöneldiler.
  Eyyüb aleyhisselamın hastalığı afiyet haline dönüşünce,o gece seher vaktinde bir ah eyledi. Sebebini sorduklarında; Her gece seher vaktinde Ey bizim hastamız nasılsın? diye ses duyardım. Şimdi o vakit geldi; Ey sihhatli kulumuz nasılsın? sesini duyamadım. Onun için ağlıyorum. buyurdu.
  Eyyüb aleyhisselam ömrünün sonunda en olgun evladı olan Havmel'i vasi tayin etti.Tehiz ve tekfin işlerini ona ısmarladı.Yüzkırk sene ömür sürdükten sonra vefat etti.Bişr isimli bir oğlunun peygamberliğinde ihtilaf olunmuştur.Onun yaşıyla ilgili başka rivayetler de vardır.Hz.Eyyüb'un kabri Şam'da Beseniyye denilen yerdedir.

  Mucizeleri:
  Eyyüb aleyhisselamYüce Allahnın emirlerini tebliğ ederken biçok mucizeler gösterdi.Bunlardan bazıları şöyledir.
  Eyyüb aleyhisselamın duası bereketi ile koyunların yünleri ibrişim olurdu.
  Eyyüb aleyhisselam kavminin hakimini imana davet ettiği vakit o da; Evimdeki direklerin kalkarak havada durmasını senden mucize olarak isterim. demişti.Hz.Eyyüb dua etti.Nihayet evin direkleri düştü ve ev havada kaldı.Hakim bu mucizeyi gördüğü halde iman etmedi.
  Eyyüb aleyhisselamın duasıyla çöldeki seraplar ve dumanlar su olurdu.
  Eyyüb aleyhisselam güzel huylu,cömerd ve çok merhametliydi.Fakirlere,misafirlere,yetimlere çok yerdım ederdi.Bedenine,malına ve evladına gelen musibetlere sabredip ilahi takdire rıza gösterirdi.Bundan dolayı insanlık tarihinde, Eyyüb aleyhisselamınsabrı gibi darbımeseliyle anıldı.Allahü teala onu bu güzel vasıfları sebebiyle Kur'an-ı kerimde şöyle mehd ü sena buyurdu: Biz onu (belalara) hakikaten sabırlı bulduk.O ne güzel kuldu.Şüphe yok ki o tamamen Allah'a dönen (bir zat) idi. (Sad suresi:44)Eyyüb (a.s)la ilgili olarak Kur'an-ı kerimin En'am,Nısa,Sad ve Enbiya surelerinde bilgi verilmiştir.
  .