Sabahları ve akşamları okunması faziletli olan dualar ve anlamları

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 10 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Sabahları ve akşamları okunması faziletli olan dualar

  Allâhümme ente rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûü leke bi nı'metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfir lî, fe innehû lâ yağfiruz zünûbe illâ ente.

  Manası:
  Ey Allah'ım, Sen benim rabbimsin. Sen'den başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben de Senin kulunum. Zat-ı Ecelli Ala'na verdiğim sözde elden geldiği kadar sebat etmeye çalışıyorum. Yaptığım günahların şerrinden Sana sığınırım. Sana karşı yaptığım günahları itiraf ediyorum, ya Rabbi! Verdiğin nimetlere de şükrederek mu'terifim. YaRabbi, beni mağfiret et. Çünkü senden başka günahları affedecek ilah yoktur. Sa'dad b. Evs (r.a.)'dan: Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular: "Her kim Seyyidül İstiğfar'ın sevap ve faziletine kalben inanarak, sabah okuyup da akşam olmadan ölürse o kimse cennet ehlidir. Gece okur da sabah olmadan ölürse yine Cennet ehli zümresindendir."

  Allâhümme lekel hamdü lâ ilahe illâ ente rabbî ve ene abdüke âmentü bike muhlisan leke dînî, innî esbahtü (emseytü) alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü etûbü ileyke min seyyii amelî ve estağfiruke bi zünûbilletî lâ yağfıruhâ illâ ente.

  Manası:
  Ey Allah'ım! Sana hamd olsun. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, ben de Senin kulunum. Ve ben Sana samimi olarak iman ettim. Sabah ve akşam Sana söz verdiğim ve vaad ettiğim halde hasbel beşer yaptığım fena amelimden Sana tevbe eder, "estağfirullah" derim. O günahlarım ki Sen'den başka onları kimse affedemez.
  Ümmet el-Bahili (r.a.)'dan:
  Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz yemin etmek adetleri olmadığı halde, bu istiğfar hakkında yemin ederek şöyle buyururlardı:
  "Her kim bu istiğfarı sabah ve akşam üçer defa okur da o gün ölürse muhakkak cennete girer."
  Not: (Asbahtü) kelimesinin, akşamlan (Emseytü) diye okunmasına dikkat edilmelidir.

  Allâhümme innî asbahtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke ve cemiy'a halkıke enneke entellâhü lâ ilahe illâ ente ve enne muhammeden abdüke ve rasûlük.

  Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:

  "Her kim bu duayı sabahladığı vakit okursa o gün işlediği hataları affolunur. Akşam okursa geceleyin işlediği hataları ve günahları bağışlanır."


  Allâhümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut'ımünî ve ente teskıynî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.
  Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Kim sabah ve akşamladığı vakit bu duayı yedişer defa okur da Allah Teala'dan bir istekte bulunursa kabul edilir. Allah Teala Musa (a.s.)'a bu kelimeleri öğretmiştir. Sabah ve akşam bu duayı yedişer defa okur, Allah'tan her istediği ona verilirdi."


  Sübhânellâhi ve bi hamdihî lâ kuvvete illâ billahi mâ şâellâhü kâne ve lem yese* lem yekûn a'lemü ennallâhe alâ külli şey'in kadiyr. Ve ennallâhe kad ehâta bi külli şey'in ılmâ.

  Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyorlar ki: "Her kim bu teşbihi sabahleyin okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün musibet ve serlerden o kimseyi muhafaza eder."

  "Bir kimse sabah ve akşam yüzer defa "sübhânellâh" derse Cenabı Ecelli Ala yüz hac yapmış kadar sevap ihsan eder. Sabah ve akşam yüzer defa "elhamdü lillâh" derse o gün rızayı bari için yüz at yüklemiş veya yüz defa savaşa girip düşmanla çarpışmış kadar ecre nail olur. Sabah akşam yüzer defa "lâ ilahe illallah" derse, İsmail (a.s.) soyundan yüz köleyi hürriyete kavuşturmuş kadar ecir verilir. Sabah akşam yüzer defa "Allâhü ekber" derse, o gün bu zikri okuyan kimseden daha çok sevap kazanan kimse bulunmaz. Ancak bu zikri daha fazla okuyan kimse müstesna."

  Sübhânellâhi ve bi hamdihî.

  Peygamber (s.a.v.) buyuruyor:
  "Bir kimse sabah ve akşam bu teşbihi yüzer defa okursa hiç bir kimse onun bu teşbihi okumasından daha faziletli bir zikir getiremez. Meğer ki, o kimse bu teşbihi daha çok okumuş olsun."

  "Ey Abdullah b. Hubeyb! Sabah ve akşamladığın vakit, Kul hüvallâhü ehad... Kul eûzı: bi rabbil felak... Kul eûzü bi rabbin nâs... surelerini üçer defa oku. Bunlar dünyevi ve uhrevi her şeyine kâfi gelir."

  Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ halak.

  Manası:
  Mahlukatın şerrinden Cenabı Hakk'u: Kur'an'ına sığınırım.
  * Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'e bir kimse sele. ve: "Ya Resulellah, dün gece beni ısıran akrepten ızdırap çektim." dedi.