Dua Sabah ve Akşam zikretmekten daha faziletli zikirler

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 11 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Sabah ve Akşam zikretmekten daha faziletli zikirler

  Fakih Ebu'l-Leys (ra.anh)in, İmâm-ı Dahhâk (ra.anh)a dayanan bir sened ile yaptığı bir nakilde İbni Abbâs (ra.anh)dan rivayet edildiğine göre; bir defa İsrafil (a.s) Hz. Muhammed (s.a.v)e gelerek şöyle dedi. "Ya Muhammed!

  Sabah ve Gece zikretmekten daha faziletli zikirler.
  Allâh-u Teâlâ'nın bildikleri sayısınca, Allâh-u Teâlâ'nın bildiklerinin ağırlığınca ve Allâh-u Teâlâ'nın bildikleri dolusunca -Allah'a tesbih olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allâh herşeyden büyüktür ve o çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur-'de.

  Her kim bunu bir kere söylerse Allâh-u Teâla ona beş haslet yazar; bu kişi Allâh'ı çok zikredenlerden yazılır, bu (tesbih ve zikirler kendisi için) gece gündüz sürekli) zikrinden efdal olur, ayrıca kendisi için cennette büyük bir ağaç olur, kuru ağacın yaprakları döküldüğü gibi günahları kendisinden dökülür ve Allâh-u Teâlâ o kişiye nazar (rahmetiyle tecelli) eder. Allâh-u Teâlâ her kime nazar etmişse artık ona azap etmez.” (Ebu'l-Leys es-Semerkandi, Tenbihi'l-gafilin, no:616, sh:406-407; Abdurrahman ibni Mahlaf es-Sealibi, en-Nesdih, sh:276)

  Abdurrahmân es-Sealibi (Rahimehullahın beyanı vechile; Buhâri şårihi büyük veli İbni Ebi Cemre(Rahimehullah), kitabını bir dua ile bitirmiş, o duanın faziletine dair çok büyük müjdeler zikretmiş ve o zikri kendisine Allâh-u Teâlâ'nın bir rüyada talim ettiğini bildirmiştir ki o dua şudur:
  Sabah ve Gece zikretmekten daha faziletli zikirler. Sabah ve Gece zikretmekten daha faziletli zikirler.

  "Allâh-u Teâlâ'nın bildikleri sayısınca, Allâh-u Teâlâ'nın bildiklerinin ağırlığınca ve Allâh-u Teâlâ'nın bildikleri dolusunca Allâh'a tesbih olsun. Allâh'a hamdolsun. Allâh'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah herşeyden büyüktür ve Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yine bu kadar (sayı üzere) Allâh'dan mağfiret diliyorum. Allâh-u Teâlâ Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine ve sahâbesine, bütün bu (sayıla)nların her bir zerresinin katlarınca salât-ü selâm eylesin. Her bir zerreye mukabil de Allâh'dan mağfiret dilerim. Ey Allah! Bu zikrin ve bu salevåtın sevabını öncekilerden ve sonrakilerden, göklerin ahalisinden ve yerlerin halkından, dünyanın evvelinden ceza gününe kadar gelecekler içerisinden Allâh'a iman etmiş, rasülleri tasdik etmiş ve ceza gününe kadar geleceklerden Islâm sıfatıyla kaim olmuş herkese vâsıl eyle.

  Ey Allah! Onlardan herbirine, Senin kendisi için razı olduğun, Seni kendisiyle razı edeceği, kendisini Sana yaklaştıracak ve kendi katında onu kendisiyle rahata erdireceğin sevaplar nasip eyle. Yâ erhamerrâhimin! Ey acıyanların merhametlisi! Ey merhametlilerin en çok acıyanı (bu duami ve hediyemi kabul eyle)! Zira Senin peygamberin Muhammed (sallallahu Aleyhi ve Sellem)in: “Bir kul üç kere 'Yå erhamerrâhimin!' derse melek ona: 'Şüphesiz Erhamürråhimin sana yönelmiştir, artık ondan isteyebilirsin' der." buyurduğu varid olmuştur. Ey Allah! Sen bize fazlına yakışacak şekilde lutfeyle ve lutfuna lâyık olacak sûrette iki cihanın hayırlarını ve ziyade lütuflarını åfiyet içerisinde, mihnetsiz ve meşekkatsiz bir şekilde ihsan eyle. Amin. Allâh-u Teâlâ Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine ve sahabesine, Zat'ının celåline ve celålinin keremine layık olacak şekilde salât-ü selâm eylesin.(Abdurrahman ibni Mahlaf es-Se'alibi, en-Neslih, sh:276-277)