Rüyada Rüyada ölmüş birini görmek konuşmak

Konusu 'İslami rüya tabirleri' forumundadır ve Lasey tarafından 16 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Rüyada ölmüş birini görmek

  RÜYADA ÖLÜ, ÖLÜM:


  Danyal (a.s.): "Ölüp, aile ve yakınlarının etrafında ağladıklarını, yıkanıp kefenlenerek mezara gömüldüğünü görmek rüya sahibinin inancının zayıflamasına, şayet defnedilmezse yani mezara gömülmezse işlerinin yolunda gideceğine delalet eder.

  Ölmüş, tabuta konularak kaldırılmış ve insanların cenazesinin arkasından yürüdüğünü gören şan ve şeref sahibi olur, ancak inancında zayıflik ve tereddüt bulunur. Çünkü ölüm hayır ve ibadetten kesilmektir. Eğer defnolunmadığını yani gömülmediğini görürse sonradan iyi haline tekrar kavuşur.

  Öldüğünü, ancak tekrar yaşamakta olduğunu gören günah işler, sonradan da günahlarına tövbe eder. Bir rivayete göre öldüğünü, daha sonra da yaşamakta olduğunu görmek ömrün uzun olması anlamına gelmektedir.

  Birinin: "Sen hiç ölmeyeceksin," dediğini duyan şehit olarak ölür.


  Öldüğünü, ancak üzerinde ölü görünüşü bulunmadığını, üzerinde kimsenin ağlamadığını, yıkanıp kefenlenmediğini görenin evinin bir tarafı ya da mülkünün bir kısmı yıkılır.

  Öldüğünü, cenazesinin yıkanmayarak ve kimse tarafından taşınma yarak gömüldüğünü görmek yıkılan mülkünün onarılmaya cağına işarettir.

  Kendisini mezarlıkta ölmüş olarak gören ve çoktan öldüğünü zanneden uzak bir yolculuğa çıkar, cahillerle, inançsız ve karıştırıcılarla arkadaşlık eder.

  Magripli Cabir: "Ani ölüm inançlı bir kimse için rahat: inançsızlar için azaptır," demiştir.

  Ölünün ruhunu teslim etmesi esnasında ölümü zor olursa cezaya ve azap göreceğine delalet eder.

  Öldüğünü ve kendisini yıkayanı öptüğünü gören günahlarına tövbe eder.

  Ölüp, teneşir veya tabuta konulduğunu gören, sultanın veya ona vekalet eden kişinin hizmetine girer ve ondan iyilik ve yardım görür.

  İbn-i Sirin: "Bir ülke hükümdarının öldüğünü görmek o ülkenin yıkılıp viran olmasına delalet eder." demiştir.

  Kirmani: "Kendisinin can verirken zahmet çektiğini gören kendi nefsine zulmeder, bir rivayete göre bu rüya sahibi borçluysa borcunu öder, yolculuğa çıkmak istiyorsa yolculuğa çıkar. Başka bir rivayete göre malını kaybeder, evi yikilir, oturduğu yer bozulur," demiştir.

  Öldüğünü gören, üzerinde ölüm belirtisi ve görüntüsü bulunup ölümü olduğu gibi gören (gömüldüğünü görmüşse) Allah'ın huzuruna tövbe edemeden çıkar. Eğer gömüldüğünü görmemişse, yani gömülmemişse inanç zayıflığının sonradan yerini sağlam bir inanca bırakacağı ihtimali var demektir.

  Öldüğünü, hazırlanıp kefenlenerek gömüldüğünü, daha sonra da canlanarak mezardan çıktığını gören günahlarına tövbe eder ve sağlıklı bir insan olur.

  Öldüğünü, ancak ölüler gibi hazırlanıp kefenlenmediğini görenin evi yıkılır ve o evden ayrılmak zorunda kalır.

  Öldükten sonra tekrar hayata döndüğünü gören uzun bir yolculuğa çıkar ve salimen geri döner.

  Öldüğünü, tanımadığı bazı kimselerin omuzları üzerinde götürüldüğünü görmek saygıdeğer biri olarak sözünün dinlenir olmasının yanısıra inancının zayıf olacağına, gömülmediği için sonradan dini bütün biri olacağına işarettir.

  Öldüğünü, ancak ne kefen, ne tabut, ne mezar, ne de ağlama görmediğini görmek rüya sahibi için içinde bulunduğu üzüntü ve sıkıntıdan kurtuluşa; ölü gibi kefenlendiğini görmek dinden dönmeye, imamın öldüğünü görmek rüya sahibinin dininin bozulmasına delalet eder.

  Bir memurun kendini can çekişir halde bulması, azledilmesi, yani görevine son verilmesi anlamına gelir.

  Anne veya babasından birinin öldüğünü görenin dünya nimetleri elin den gider, yani geçim sıkıntısı çeker, durumu bozulur. Eğer rüya sahibi ahiret isteklilerindense ibadetleri boşa gider.

  Erkek kardeşinin öldüğünü gören eğer hastaysa kendisi veya akrabalarından biri ölür. Bir rivayete göre iki gözünden veya ellerinden birini kaybeder.

  Hanımının öldüğünü görmek geçim kaynağı olan mesleğinin iş yapamaz hale gelmesine delalet eder.

  Ebu Sait El Vaiz, ölüm görmek büyük bir işten dolayı pişmanlık demektir, diyor.

  Ölüp sonra da dirildiğini gören günah işler, sonra da tövbe eder.

  Hastalanmadan veya kendisinde ölüm belirtisi bulunmadan öldüğünü gören uzun ömür sahibi olur.

  Birinin kendisine: "Sen ebediyyen ölmeyeceksin," dediğini gören şehit olarak ölür.

  Öldüğünü, kendisi için ölünün ardından yerine getirilen görevlerin gerçekleştirildiğini, fitre ve sadakalarının ödendiğini, mevlidinin okunduğunu görenin dünyada işleri bozulur.

  İmam ya da hükümdarın öldüğünü görmek ülke işlerinin bozulmasına, bir rivayete göre ülkenin harabeye dönmesine işarettir.

  Bir yerde toplu ölümler olduğunu görmek orada büyük bir yangin çıkacağına delalettir.

  Hanımının öldüğünü gören zengin olur ve helal malından faydalanır.

  Öldüğünü, elbiselerinin çıkarılarak çıplak bırakıldığını gören aşırı bir yoksulluğa düşer.

  Ölüp de yüksekçe bir yere konduğunu gören saygınlık kazanır, mevki ve makam sahibi olur. Bir rivayete göre yakınlarından iyilik görür.

  Kimselerin bulunmadığı ve geçmediği issiz bir yerde yalnız başına ölmüş olduğunu görmek hayra yorulmaz. Eğer gurbette bir akrabası varsa onun felakete uğradığına dair haber gelir.

  Oğlunun öldüğünü gören düşmanından kurtulur.

  Kızının öldüğünü gören kendisine gösterilen saygı ve itibardan ötürü üzülür.

  Aniden öldüğünü gören ummadığı bir yerden üzüntü ve kedere uğrar.

  Hamile bir kadının öldüğünü görmek o kadının erkek çocuk doğuracağına ve bu çocuğun kendisine faydası dokunacağına delalet eder.

  Bazı rüya tabircileri, ölüm görmek boşanmaya delalet eder, demişlerdir.

  Kendisinin öldüğünü ve karısının bekleme süresi (iddet) içinde olduğunu görmek karı koca arasında boşanmanın gerçekleşmesine, bekâr birinin vefat ettiğini görmesi evlenmesine; kendisinin yahut ortağının öldüğünü ve kendisinin ortağı için ağladığını görmek her ikisi için de felakete: birinin ölüp halkın onu hayirla andığını görmek yaptığı işlerin umumun beğenisini kazanacağına, bir topluluğun yanında öldüğünü görmek onların sevap ve günahlarına göre ahirette sorgulanmasına, bir rivayete göre inançsız olarak ölmesine veya uzak bir yolculuğa çıkıp geri dönmemeye; bir ölüyü yüklendiğini görmek haram mal kazanmaya delalet eder.

  Bir ölüyü yerde sürüklediğini gören günaha girer. Bir ölüyü mezara götürdüğünü gören doğru olanı yapar.

  Bir ölüyü çarşıya götürdüğünü gören ihtiyacına kavuşur ve ticarette başarılı olur.


  Bir ölüyü musalla taşına taşıdığını gören inançsız birine iyilik yapar. Ölmüş olduğunu ve toprak üzerinde yattığını gören mal sahibi olur. İbn-i Sirin, ölüm görmek fakirlik ve sıkıntıdır, demiştir.

  Öldüğünü, yüzünün buruşuk ve öfkeli olduğunu gören dünyada darlık, ahirette azap çeker. Eğer yüzü güleçse hayra işarettir.

  Mağripli Cabir: "Bir alimin öldüğünü görmek o yörede ilmin ve dini inançların değerini kaybetmesine işarettir," demiştir.

  İnançsız ve sapık birinin öldüğünü gören sapıtır, zulmeder ve bu yüzden yoksul düşer.

  Bekçinin öldüğünü görmek korkuya veya hakimin ölümüne işareteder.

  Sanatkârlardan birinin öldüğünü görmek o sanatın değerini kaybedeceğini gösterir.

  Köle, cariye veya hizmetkârının öldüğünü görmek şevket ve azametinin azalmasına, işlerinin aksamasina: bir dostunun ölümünü görmek rüya sahibinin ölümüne veya dostunu kaybetmeye delalet eder.

  Vahşi bir hayvanın ölmüş ve atılmış olduğunu görmek düşmanı yenmeye, güven ve esenliğe işarettir.

  Ehli hayvan olması hayra alamet değildir.

  Bazı rüya tabircileri, yabancı bir ihtiyanın öldüğünü görmek üzerinde çalıştığı işten bir sonuç almaya, yabancı bir kadının öldüğünü görmek dünya işlerinin bozulmasına; bir aslan veya filin öldüğünü görmek o ülkede büyük bir zatın öleceğine işarettir, demişlerdir.

  Ibn-i Kesir: "Oğlunun ölümü düşmana karşı güvende olmak ve mirasa konmak demektir. Kızının vefatı sevindirici bir istekten vazgeçmektir. Babanın ölümü geçim sikintisi ve annenin ölümü istek ve arzuların gerçekleşmemesi, üzüntü ve keder demektir," diyor.

  Herhangi bir yakınının öldüğünü görmek gücünü ve formunu kaybetmektir.

  Kadının yani eşin öldüğünü görmek iyidir. Hamile kadının ölümü daha da iyidir.

  Nabluslu Abdulgani: "Ölüm görmek dini yönden zayıflık ve bozgunculuk, maddi yönden ise kadir ve kıymetin artması demektir" der.

  Öldüğünü, feryat ve figanlar koparıldığını, tabut, cenaze gibi ölüye mahsus bir durum olduğunu görmek, bir rivayete göre evinde veya sığınağında bir yerin çöküp yıkılmasına, başka bir rivayete göre uzun ömürle birlikte dinde bozgunculuğa, basiretinin bağlanmasına delalet eder.

  Öldüğünü, yakınlarının çevresinde toplanarak ağlayıp sızladıklarını, bağırıp çağırdıklarını görmek dünyada kadir ve kıymetin yüksekliğine, saygınlığa işarettir.

  Bazı rüya tabircileri, ölüm, sefer ve ulaşımla, bir rivayete göre de evlilikle tabir olunur, demişlerdir.

  Öldüğünü ve mezara götürüldüğünü gören uzak bir yolculuğa çıkar.

  Ölüp de hazırlandığını ve kefenlendiğini gören bekarsa evlenir, ölüp de defnolunduğunu gören tövbesiz bir şekilde ölür. Defnolunduktan sonra mezarından çıkarsa tövbe ederek ölür. Ölüp de halkın omuzlarında götürüldüğünü gören halk arasında saygın bir insan olur. Layıksa büyük bir makama geçer.

  Öldükten sonra tekrar yaşamaya devam ettiğini gören fakirlikten sonra zengin olur. Eğer rüya sahibi seferde veya gurbette ise salimen, esenlikle geri döner.

  Yabancı bir kadının ölümünü görmek yağmurun azlığına, öldüğünü gördüğü yabancı kadının tekrar dirildiğini görmek çocuk ölümlerinin artacağına, ölülerin mezarlarından kalktıklarını ve bütün yiyecekleri yiyip bitirdiklerini görmek kitlik ve pahalılığa, kuyulardaki tatlı suların hepsini içip bitirdiklerini görmek büyük bir salgın hastalığın baş göstereceğine, bir ölüyü güzel bir görünüm içinde, yani arkasında beyaz yahut yeşil elbiselerle ve güler yüzlü olarak görmek affedileceğine ve cennete gireceğine, aksini görmek de yukarıdakinin aksine; hanımının öldüğünü ve sonra dirildiğini görmek ziraatten yararlanmaya, uykusunda hasta olmaksızın öylece ölüverdiğini görmek uzun ömre işarettir.

  Ebu Sait El Vaiz: "Bir ölüyü yıkadığını gören birinin sayesinde inanç. siz ve günahkar bir kimse tövbe eder.

  Ölenin kendisi olduğunu ve kendi kendini yıkadığını gören kimsenin ailesi, kendisi ve akrabaları üzüntüden, kederden kurtulur ve mali artar, demiştir.

  Teneşir, sayesinde bir takım günahkarların tövbe ettikleri, insanları sıkıntı ve yoksulluktan kurtaran zengin, iyiliksever insan anlamına gelir.

  Kendisini teneşir üstünde gören dünyada mevki sahibi olur, üzüntü ve acılardan kurtulur.

  İnsanların bir ölüyü yıkamak için aradıkları halde yıkama gerecini, yani teneşir tahtasını bulamadıklırını görmek, o ölünün insanların öğüt ve nasihatlerini dinlemeyen isyankar ve günahkar bir kimse olduğuna delalet eder.

  Bir ölünün uygun olmayan bir yıkama aracıyla yıkandığını görmek, o ölünün vaaz ve nasihat dinlemeyen günahkar biri olduğuna, pis bir şeyle ölü yıkandığını görmek, o ölünün azgınlık ve taşkınlıklarının giderek artan asi biri olduğuna işarettir.

  Bazı rüya tabircileri, bir ölünün temiz suyla yıkandığını görmek onun fakir düşeceğine, ancak sağlam inanç sahibi olacağına delalet eder, demişlerdir.

  Rüyada ölmüş birini görmek konuşmak.