Dua Rızık ile ilgili dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 10 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Rızkı çoğaltan dualar

  Ebu'd-Derda'dan (radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu:

  "Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir"

  (Hasbiyellahu la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azimi)

  Anlamı:"Allah bana kafidir; O'ndan başka ilah yoktur O'na tevekkül ettim; O, büyük Arş'ın Rabbidir"

  Ebû Musa El-Eş'ari'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Fahri Kainat Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

  "Kime bir keder veya bir üzüntü isabet ederse, şu kelimelerle dua etsin:


  Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fi gabdatike Nasıyeti biyedike Madın fiyye hukmüke Adlün fiyye gadaüke Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihi nefseke ev enzeltehû fi kitabike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste'serte bihi fi ılmil ğaybi indeke en tec’alel gur'ane nûra sadri ve rebia galbi ve cilae huzni ve zehabe hemmiy

  Anlamı: “(Allahım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum(kızıyım) Boynum senin kudret elindedir Hükmün bana geçerlidir Hakkımdaki hükmün adalettir Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur'an'ı göğsümün nuru, kalbimin neş'esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın”

  Karınca Duası

  "Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa Allah Azze ve celle o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsan eder ki o yazıyı asan kişinin kendisi dahi hayrette kalır. Dükkanına giren alışveriş yapmadan çıkmaz. Cenab-ı Allah dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır. Satılmayan bir metaın üzerine bu dua yedi defa okunursa, Allah Azze ve celle'nin izni ile o meta birkaç gün içinde satılır"

  "Allahümme ya rabbi ve Cebraiyle ve miykaiyle ve İsrafiyle ve azraiyle ve İbrahiyme ve İsma'ıyle ve İshaka ve YakUbe ve Münzilelberekati ve münzilettevrati vezzebûri vel'incili velfurkani ve lahavle ve la kuvvete illa billahil'aliyyil'azıyım. La ilahe illallahül melikülhakkul mübıyn. Muhammedün rasûlullahi sadikul vadilemiyn. Yarabbi yarabbi yahayyü ya kayyûmü ya zelcelali vel ikram. Es'elüke ya rabbel'arşil'azıyım. En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamerrahımiyn. Yemliyha, Mernuş, Deberruş, Misliyna, Mekseliyna, Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir