Resulullah efendimizin isimleri

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Beyza tarafından 26 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Peygamberimizin isimleri


  esma-i: Nebi Rahmet Denizi efendimizin mubarek isim ve anlamları
  Resulullah efendimizin isimleri
  Peygamber efendimizin mübarek isimleri ve manaları


  Âbid: Kulluk eden, ibadet eden.

  Âdil: Adaletli, doğru, doğruluktan, haktan ayrılmayan.
  Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş.

  Ahsen: En güzel.
  Alî: Çok yüce.

  Âlim: Bilgin, bilen.
  Allâme: Çok bilgili.

  Âmil: İşleyici; iş ve hareket adamı.
  Aziz: Çok yüce, çok şerefli.

  Beşîr: Müjdeleyici.
  Burhan: Sağlam delil.

  Cebbâr: Kahredici, galip.
  Cevâd: Cömert.

  Ecved: En iyi, en cömert.
  Ekrem: En şerefli.
  Emin: Doğru ve güvenilir.

  Fadlullah: Allah’ın ihsanı, fazlı.
  Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran.
  Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran.

  Gâlip: Hâkim ve üstün.
  Gani: Zengin.

  Habib: Sevgili, çok sevilen.
  Hâdî: Doğru yola götüren.

  Hâfiz: Muhafaza edici.
  Halîl: Dost.

  Halîm: Yumuşak huylu.
  Hâlis: Saf, temiz.

  Hâmid: Hamd edici, övücü.
  Hammâd: Çok hamd eden.
  Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan.

  Kamer: Ay.
  Kayyim: Görüp gözeten.
  Kerîm: Çok cömert, çok şerefli.

  Mâcid: Yüce ve şerefli.
  Mahmûd: Övülen.

  Mansûr: Zafere kavuşmuş.
  Masûm: Suçsuz, günahsız.

  Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü.
  Mehdî: Hidâyet eden, doğru yola ileten.

  Mekkî: Mekkeli.
  Merhûm: Rahmetle bezenmiş.

  Mes'ud: Mutlu.
  Metîn: Sağlam, özü ve sözü doğru, itimat edilir.

  Muallim: Öğretici.
  Muhammed: Yerde ve gökte çok övülen.

  Muktefâ: Peşinden gidilen.
  Muslih: Islah edici ve düzene koyucu.

  Mustafa: Çok arınmış.
  Mutî: Hakka itaat eden.

  Mu'tî: Veren, ihsan eden.
  Muzaffer: Zafer kazanan, üstün.

  Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli, feyzli.
  Müctebâ: Seçilmiş.

  Mükerrem: Şerefli, yüce, aziz, hürmet ve tâzime erişmiş.
  Müktefî: İktifâ eden.

  Münîr: Nurlandıran, aydınlatan.
  Mürsel: Elçilikle gönderilmiş.

  Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş.
  Müstakîm: Doğru yolda olan.
  Müşâvir: Kendisine danışılan.

  Nakî: Çok temiz.
  Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini.

  Nâsih: Öğüt veren.
  Nâtık: Konuşan, nutuk veren.

  Nebî: Peygamber.
  Neciyyullah: Allah’ın sırdaşı.

  Necm: Yıldız.
  Nesîb: Asîl, temiz soydan gelen.

  Nezîr: Uyarıcı, korkutucu.
  Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk.
  Nûr: Işık, aydınlık.

  Râfi: Yükselten.
  Ragıb: Rağbet eden, isteyen.

  Rahîm: Müminleri çok seven, acıyan.
  Râzî: Kabul eden, hoşnut olan.

  Resûl: Elçi.
  Reşîd: Akıllı, olgun, iyi yola götürücü.

  Saîd: Mutlu.
  Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan.

  Sadullah: Allah’ın mübarek kulu.
  Sâdık: Doğru olan, gerçekçi.

  Saffet: Arınmış, seçkin.
  Sâhib: Mâlik, arkadaş; sohbet edici.

  Sâlih: İyi ve güzel huylu.
  Selâm: Noksan ve ayıptan emin.

  Seyfullah: Allah’ın kılıcı.
  Seyyid: Efendi .

  Şâfi: Şefaat edici.
  Şâkir: Şükredici.
  Şems: Güneş.

  Tâhâ: Kur'an-ı kerimdeki rümuz ismi.
  Tâhir: Çok temiz.

  Takî: Haramlardan kaçınan.
  Tayyib: Helâl, temiz, güzel, hoş.

  Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri.
  Vâiz: Nasihat eden.

  Vâsıl: Kulu Rabbine ulaştıran.
  Velî: Veli, sahip, dost.

  Yasîn: Gerçek insan, insan-ı kâmil.

  Zâhid: Masivadan yüz çeviren.
  Zâkir: Allah’ı çok anan.
  Zeki: Temiz, akıllı.
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 19 Nisan 2019