İslam Regaip Kandili gündüzü ve gecesinde neler yapılır

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve saadet tarafından 6 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Regaip Kandili gündüzü ve gecesinde neler yapılır.

  Regaip Kandili gündüzü ve gecesinde neler yapılır

  Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olan,Üç aylara giriyoruz. Üç aylara girdiğimiz ilk kandil Regaip kandili 7 Mart 2019 gerçekleşecek. Regâib,Terim olarak Türkçe’de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesi Regaip gecesidir. Bu gecede Cenab-ı Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Böyle önemli gecelerde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.  Orucun Fazileti

  Cenab-ı Allah buyurdu ki; "Âdem oğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna. O, benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim." Oruç, ateşe karşı siperdir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu günde fena lakırdı söylemesin; kavga etmesin. Şayet birisi ona sabreder veya ona çatıp çekişirse, "Ben oruçluyum" desin. Muhammed’in nefsi yed (-i kudretlinde olan Allah’a kasem ederim ki, muhakkak oruçlunun ağız kokusu, Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. Oruç tutanın ferahlanacağı iki sevinçten birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevâbiyle Allah’a kavuştuğu andır." (Müslim)


  Oruç ile ilgili ayet

  El-Bakara Süresi, Âyet: 185 Allah Teala buyuruyor: "O sayılı günler Ramazan ayıdır ki, Kur’an o ay içinde indirilmiştir. O Kur’an, insanları Hakka ulaştırır, helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır. Sizden her kim Ramazan ayında hazır bulunursa o ayı oruç tutsun, kim hasta olur yahut seferde bulunursa oruç tutamadığı günler sayısınca sıhhat ve ikamet halinde orucunu kaza etsin. Allah size kolaylık diler, size güçlük dilemez; hem buyuruyor ki, kaza borcunuzu tamamlayasınız da size hidayet ettiği şekilde Allah’ı tekbir ile yüceltesiniz, gerek ki şükredesiniz."

  Regaip Kandili gündüzü ve gecesinde neler yapılır.

  .
  Regaip kandilinde oruç tutmanın fazileti

  Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) "Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur." buyurduğunda, orada bulunanlardan bir yaşlı ve pîr-i fânî ayağa kalkıp; Yâ Rasûlallâh!.. Ben Recep ayının hepsini oruç tutamam" dediğinde, Hz. Muhammed (s.a.v):

  "Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevaplar, on misli yazılır. Fakat sen, Receb-i şerîf'in ilk Cum'a gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâip gecesi demişlerdir.Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka'be-i Muazzama ve etrafında toplanırlar." Allah (c.c.) onların bu toplanmalarına muttalî olunca onlara hitâben: -Ey meleklerim, dilediğinizi benden isteyiniz!.. buyurur. Onlar, -Yâ Rabbi!.. İstediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir, deyip isteklerini arz ederler. Allah Teâlâ: -Ben Ben Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim, buyurur." dedi. (Gunye 1/181-182).

  Regaip Kandili gündüzü ve gecesinde neler yapılır.


  Regaip Kandili gündüzü ve gecesinde neler yapılır

  1* Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeliyiz uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, güçlenmelidir.

  * Varsa kaza, nafile namazlar kılınmalı; o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya etmelidir.

  3* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalıdır*

  4* Resül Ekrem (sa.a.v)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidır

  5* Günahlara ihlaslı bir şekilde tevbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır

  6* Müslümanlarla helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır

  7* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler sevindirmesi.

  8* Kişi kendine ve diğer Müslüman kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmelidir

  9* Üstümüzde hakları olanlar aranıp sorulmalı ve vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirmeliyiz.

  10* Fakir yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu etmeliyiz.

  11* Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli ve va'z ü nasihat dinlenmelidir*

  12* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları mümkünse cemaatle ve camilerde kılmalıyız.

  13* Bu dünyadan göçmüş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir*

  14* Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutmak faziletlidir.

  .

  Hangi günler oruç tutulmaz

  Sizin üzerinize oruç farz kılındı (Bakara Süresi, âyet 183) ve "Sizden kim bu aya (Ramazana) yetişirse, onun orucunu tutsun"(Bakara Sûresi, âyet: 185) buyurularak, oruç insanlara farz kılınmıştır.


  Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyuruyor:"Ramazandan önce bir ve iki gün oruç tutmayın. Yalnız devamlı oruç tutan adam müstesna. O bu orucu da tutsun."(Ebü Hureyre )

  Başka bir hadiste :"Şa’ban yarı oldu mu artık oruç tutmayın" Ebû Hureyre’den rivayete göre : devamlı oruç tutanlar hariç, Ramazan ayını oruçla karşılamanın memnu olduğunu beyan etmişlerdir.

  "Yevm-i şek» diye bilinen Şa’ban’ın otuzuncu günü, Ramazanın başlangıcı olup olmadığı kesin bilinemediği takdirde, yani kati delillerle hilâlin görülememesi halinde oruç tutmanın haram olduğu hadislerle beyan edilmiştir.

  Hz. Aişe (r.anha): Peygamberimiz (.s.a.v.) Şa’ban’dan korunduğu gibi, başka hiç bir aydan korunmazdı. Hilâli görür, yani Ramazan hilâlini görürse oruç tutar; eğer hava bulutlu olursa otuz günü sayar, sonra oruç tutardı" buyurmuştur.

  Buna göre Ramazan orucunun Ramazan hilâlini görmekle, Ramazan bayramının da Şevval hilâlini görmekle farz ve vâcib olacağı tebeyyüm etmiş oluyor.