Güncel Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Lasey tarafından 7 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili ibadetleri

  Regaip Kandili’nde yapılması tavsiye edilen namaz, dua ve ibadetleri sizler için derledik. İşte Regaip Gecesi yapabileceğiniz 9 ibadet…

  Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir-4.


  1- GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMAK

  Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç Perşembe ve Cuma olmak üzere 2 gün tutulacağı gibi yalnızca Cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) “Dualar ve Zikirler” kitabında: “Leyle-i Regaib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selam vermek üzere 12 rek’at nafile namaz kılınacaktır.” buyurmuşlardır.

  2- KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

  En önemli hususlardan biri, namazdır. Allah dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Regaip Gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatılmaktadır:

  Leyle-i Regaib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selam vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.

  Her rek’atta Fatiha suresinden sonra 3 defa “Kadir” suresi ve 12 defa “İhlas” suresi okunacaktır.

  Ya da 1 defa “Kadir” suresi ve 3 defa “İhlas” suresi okunur.

  Namaz tamam olduğunda yetmiş defa:

  Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir.


  Okunuşu: “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

  Anlamı: “Allah’ım, ümmi nebi Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına salat u selam eyle!” duası okunacakdır.

  Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

  Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir-.

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  Anlamı: “Bizim Rabbimiz, Ruh’un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir.”

  Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

  Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir-1.

  Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

  Anlamı: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerimsin.” duası okunacak.

  Tekrar secde edip yine yetmiş kere:

  Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir-2.

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  Anlamı: “Bizim Rabbimiz, Ruh’un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir.”

  Ve sonra secdede iken dünyevi ve uhrevi ne haceti varsa Allah Azze ve celle'den niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duası tamam olmuş olur.

  3- KUR’AN-I KERİM OKUMAK

  Hak dostları Regaip Gecesi’nde çokça Kur’an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

  İbni Mes’ud (r.anha) dan rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

  “Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kur’an 16)

  İbni Abbas radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

  “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizi, Fazailü’l-Kur’an 18)


  4- TÖVBE İSTİĞFAR ETMEK

  Allah Azze ve celle şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, iman, 279)

  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) : “Ben, günde yüz kere istiğfar ederim…” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

  Müslim’de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

  “Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’e (Mirac’da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Suresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, iman, 279)

  Seyyidül-İstiğfar Duası için tıklayınız…

  5- DUA ETMEK

  Bu mübarek geceler, Yüce Rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

  Ayet-i kerimede buyrulur:

  “(Ey Rasulüm!) De ki: Sizin dua ve niyazlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkan, 77)

  Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

  Bir defasında Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), sahabilerden birinin Allah’a hamd ve Rasulü’ne salevat getirerek duaya başladığını gördüğünde, onu takdir ederek:

  “–Ey namaz kılan zat! Dua et, (duana hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duan kabul olunur.” buyurmuştur. (Tirmizi, Deavat, 64/3476)

  Kur’an’da geçen dualar için tıklayınız…


  6- SALAVAT GETİRMEK

  Resul-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v) salavat getirmeyi Allah Azze ve celle emretmiştir ve ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

  Ayet-i kerimede buyrulur:

  “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!” (el-Ahzab, 56)

  Übey bin Kab -radıyallahu anh- diyor ki:

  “Hazret-i Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

  – Ya Rasulallah! Ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

  – Dilediğin kadar yap.» buyurdu.

  – Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

  – Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

  – Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım.» dedim.

  – Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

  Ben yine:

  – Şu halde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

  – İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.

  – Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur?» deyince:

  – O takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu.” (Tirmizi, Kıyamet, 23)

  Salavatın nasıl getirildiğini öğrenmek için tıklayınız…

  7- SADAKA VERMEK

  Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah’a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

  Allah Azze ve celle şöyle buyurmuştur:

  “Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) zengin-fakir her mü’mini infaka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhari, Edeb, 34)

  Sadaka nedir? Detaylı bilgi için tıklayınız…

  8- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

  Bu mübarek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

  ayet-i kerimede “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!…” (Furkan suresi, 58) buyrulmaktadır.

  Rasul-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Meşru işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (İbn-i Mace, Nikah, 19; Ebu Davud, Edeb, 18)

  “Şükür, imanın yarısıdır…” (Süyuti, el-Camiu’s-Sağir, I, 107)

  “Cenab-ı Hakk’ın nimetlerine hamd ü sena, insanı nimetin zevalinden emin kılar.” (Suyuti, el-Camiu’s-Sağir, no: 3836)

  “Allah’a hamdetmek şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir.” (Suyuti, el-Camiu’s-Sağir, no: 3835)

  9- ALLAH TEALA’YI (C.C) ÇOKÇA ZİKİRETMEK

  Mübarek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

  ayet-i kerimede buyrulur: “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gafillerden olma!” (el- A’raf, 205)

  “Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel.” (el-Müzzemmil, 8)

  “…Allah’ı zikretmek, elbette en büyük (ibadet)’tir…” (el-Ankebut, 45)

  Allah Rasulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

  “Allah’ı sevmenin alameti, Allah Azze ve celle'yi zikretmeyi sevmektir.” (Suyuti, el-Camiu’s-Sağir, II, 52)

  “Yeryüzünde Allah Allah diyen biri var oldukça, kıyamet kopmayacaktır.” (Müslim, iman, 234/148)