Regaib Kandili Gecesi - Önemi - Anlamı

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Lasey tarafından 4 Haziran 2016 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  REGAİB GECESİ:

  Receb ayının ilk Cum’a gecesine “Regaib gecesi” denir. Receb ayının her gecesi kıymetlidir. Her Cum’a gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli olmakdadır. Regaib gecesinin kıymeti, çeşidli hadîs-i şerîfler ile bildirilmişdir.

  Allahü teala, bu gecede mü'min kullarına ragîbetler ya'nî ihsanlar, ikramlar yapar. O gece yapılan dua reddolmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere kat kat sevab verilir. O geceye hürmet edenleri affeder.

  Regaib kandilinin, Resûlullah efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece ile hiçbir ilgisi yoktur. Memleketimizde ve birçok İslam memleketlerinde, bir asırdan beri, Abdullah'ın evlendiği geceye, Regaib kandili ismini veriyorlar. Regaib gecesine böyle ma'na vermek doğru değildir.

  Böyle söylemek, Resûlullah efendimizin dokuz aydan önce dünyayı teşrîf etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da, noksanlık ve kusûrdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusûrsuz olduğu gibi, Amine validemizi nûrlandırdığı zaman da, noksan ve kusûrlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde ayıp ve kusûr sayılmaktadır.

  Receb ayı, kıymetli aylardan olduğu için her gecesi kıymetlidir. Her cum'a gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli olmaktadır. Regaib Gecesi'nin kıymeti, çeşitli hadîs-i şerîfler ile bildirilmiştir. İşte bu gece, bu kıymetli gecedir.

  Peygamber efendimiz, “Receb-i şerefin ilk cum'a gecesinden gafil olmayın!” buyurdu.

  “Regaib gecesinden gafil olma!”

  Bir defasında, Peygamber efendimiz, Receb ayında tutulacak oruçların fazîletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan, yaşı ve pîr-i fanî bir zat ayağa kalkıp:

  - Ya Resûlallah, ben Receb ayının hepsini oruç tutamam, dediğinde; Peygamber efendimiz:

  - Sen Receb ayının birinci, onbeşinci, sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerîfin ilk cum'a gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye Regaib gecesi demişlerdir. Zîra o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka'be-i muazzama etrafında toplanırlar. Allahü teala onlara hitaben:

  "Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz." buyurur. Onlar:

  "Ya Rabbî, istediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir." deyip, isteklerini arzederler. Allahü teala:

  "Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim buyurur."

  Recebin ilk Cum’a gecesini ihya edene (saygı gösterene), Allahü teala kabr azabı yapmaz. Dualarını kabûl eder. Yalnız, yedi kimseyi afv etmez ve dualarını kabûl etmez: Faiz alan veya veren, müslümanları aşağı gören, anasına, babasına eziyyet eden, karşı gelen çocuk, müslüman olan ve islamiyyete uyan kocasını dinlemiyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı san’at edinenler, livata ve zina edenler, beş vakt nemazı kılmıyanlar.

  Bunlar, bu günahlardan vaz geçmedikce, tevbe etmedikce, duaları kabûl olmaz. Ananın, babanın, kocanın, hiç kimsenin, islamiyyete uymıyan emri dinlenilmez, yapılmaz. Fakat, anaya, babaya, yine tatlı söylemek, onları incitmemek lazımdır. Ana baba kafir ise, onları kiliseden, meyhaneden, sırtda taşıyarak bile, geri getirmek lazımdır. Fakat, oralara götürmek lazım değildir.

  Mübarek geceler, İslam dîninin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teala kullarına çok acıdığı için ba'zı gecelere, ba'zı günlere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, günlerdeki dua ve tevbeleri kabûl edeceğini bildirmiştir.

  Bu geceleri ihya etmeli, ya'nî kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerîm okumalı, dua ve tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevablarını ölmüşlere de hediye etmelidir. Gündüzleri de oruç tutmalıdır. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur.

  Bir an evvel kaza borçlarından kurtulmak için çalışmalıdır. Kaza borcu olanın, nafile ibadetlerle meşgul olması uygun değildir. Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, farzları yapmak ve farz borçlarını bitirmek, haramdan sakınmak lazımdır.

  Mübarek günlerde ve aylarda yapılan dualar kabûl edildiği gibi, bu aylarda yapılan beddualar da reddolunmaz. Bunun için, büyükleri, bilhassa ana-babayı üzmemeli, onların bedduasını almamalıdır. Bu geceyi fırsat bilip, büyüklerimizi ziyaret etmeli, onların gönüllerini ve hayır dualarını almalıdır.

  Yakınları uzakta olanlar, telefonla arayıp kandillerini tebrik etmelidir. Bütün Müslümanlar, mübarek günlerde, gecelerde birbirlerini arayıp tebrikleşmelidir.