Regaib Kandili Anlamlı Sözler

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Beyza tarafından 3 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Regaib Kandili İle İlgili Hadisler

  Bu geceyi İhya etmek maksadıyla Recep ayının ilk Cuma gecesi yani akşamla yatsı arası kılınan on iki rekâtlık namazın ve bu gecenin fazileti hakkında dayanılan rivayet şudur:

  Enes bin Malik [r.a.] şöyle dedi:
  Rasulullah [s.a.v.] Recep ayında orucun faziletini zikrettikten sonra, devamla:
  O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allahu Teala o kimsenin günahlarını bağışlar buyurdu.

  Ebu Şame El-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi 39, 40
  İbnu’l-Cevzi [Rahmetullahi Aleyh] bu hadis hakkında şunları söylemiştir:
  Bu hadis Allah Rasulu [s.a.v.]’in üzerine uydurmadır. Ali bin Abdullah ibni Cahdami bu rivayetiyle ilim ehli tarafından itham olunup yalancı sayılmıştır. Büyük alim hafız Abdulvahab [Rahmetullahi Aleyh]’i şöyle derken işittim:

  Bu hadisin ravileri meçhuldür. Ravilerle ilgili bütün kitaplarda onları aradım ama bulamadım.
  İbnu’l-Cevzi El-Mevdua 2/125, 126

  İbnu’l-Cevzi [Rahmetullahi Aleyh] sözüne şöyle devam etmiştir:
  Bu hadisi uyduran kimse bid’atında çok aşırı gitmiştir. Çünkü bu namazı kılan kimse, önce gündüz oruç tutacaktır. Belki de o günün gündüzü çok sıcaktır, oruçlu olunca da akşam namazına kadar haliyle yemek yeme imkânı bulamayacaktır. Akşam namazından sonra, bu namaz için uzun tesbihat sebebiyle kıyamda ve secdede duracak gayet eziyet çekmiş olacaktır.

  Doğrusu ben, Ramazan ve teravih namazlarına nazaran insanların bunda, nasıl izdiham yaptıklarını gördüm ve kıskandım. Bilakis bu namaz halk indinde diğerinden daha büyük ve değerlidir. Çünkü bu namazda diğer beş vakit namaza gelmeyenler hazır bulunuyor.

  Ebu Şame El-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi 30, İbnu’l-Cevzi el-Mevdua 2/127
  Hafız Ebu’l-Hitab [Rahmetullahi Aleyh] ise şunu söyler:

  Regaib namazını uydurmakla itham edilen kimse Ali bin Abdullah ibni Cahdami’dir. Bu hadisi meçhul olan raviler üzerine uydurmuştur. Bu raviler hiç bir kitabta mevcut değildir.

  Ebu Şame El-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi 30

  Hafız el-Iraki [Rahmetullahi Aleyh] şöyle dedi:

  İmam Rezzin, bu hadisin uydurma olduğunu şöylemiştir.

  Çukayn Es-Sünenü ve’l-Mubiede’at 140

  İmam Tartuşi [Rahmetullahi Aleyh] şu sözünü ekler:

  Receb ayındaki regaip namazı ise, Beytu’l-Makdis’de bizim bulunduğumuz yerde, hicri 480 senesinde

  ihdas edilmiştir. Bundan önce bu namazı ne gördük ne de duyduk.

  Tatusi El-Havadisu ve’l-Bida’i 133