Oruç Recep Şerif ayında kaç gün oruç tutmalıyız?

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve saadet tarafından 8 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Recep Şerif ayında kaç gün oruç tutmalıyız.

  Recep Şerif ayında kaç gün oruç tutmalıyız? Bu ayda ne zaman oruç tutulur?
  Recep şerif ayında ameller faziletli

  Recep Ayı, 8 Mart 2019 tarihinde başladı.


  Receb-i Şerif ayı eşhur-u Hurum (haram aylar)dan olup,üçayların ilkidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Recep ayı için "Şehrullah" yani Allahın ayıdır" buyurmuşlardır.

  Resül Ekrem Efendimiz (s.a.v.); "Yâ Resûlallâh! 'Receb Allâh'ın ayıdır' ne demektir?" diye soruldu.

  "Receb Allâh'ın ayıdır. Çünkü Receb, Hakk'ın mağfiretine mahsus bir aydır... Bu ayda Allâhü Teâlâ peygamberlerin duâlarını kabül etmiştir, bu ayda Allah, evliyasını düşmanlarından kurtarmıştır.

  Bir kimse bu ayda oruç tutsa, Allâh Teala ona üç türlü lütufta bulunur: Onun geçmiş günahlarını mağfiret eder, kalan hayatında (hayır üzere bulundukça) onu korur, mahşerde susuzluktan emin kılar.

  Bir yaşlı zât ayağa kalkıp: "Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruç tutamam" dedi.

  "Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş gibi olursun. Çünkü hasene on katı ile yazılır. Ammâ ilk Cuma gecesinden de gâfil olma" buyurmuştur.

  Abbad ibnu hanif anlatıyor: “Said İbnu Cübeyr Rahimehullah'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi.
  İbnu Abbas Radıyallahu Anhüma'yı dinledim, şöyle demişti:

  - Resül Ekrem Efendimiz (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”

  Yukarıda ki hadisi şeriften anlaşıldığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir. Çünkü Resül Ekrem Efendimiz (s.a.v) bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını oruçlu geçirmiş, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir.

  Hz. Muhammed (s.a.v.) Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  -“Recep ALLAH'ın ayıdır; Şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır". Recep ayının niçin ALLAH'ın ayı olduğu sorulduğunda: -"Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, ALLAH-ü Teala, Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. ALLAH-ü Teala bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Birkimse, recep ayını oruçlu geçirirse, Alla-ü Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:
  -Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.
  -Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.
  -Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.”;

  Hz. Muhammed (s.a.v.) sormuşlar
  “Ya Resulullah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.
  - O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğinde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira, yapılan iyilikler on misli sevap getirir".

  Ashab'tan Mucibetü'l-Bahiliyle Radıyallahu Anh'dan: babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldi ve gitti. Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde peygamberimizin yanına geldi, ve:
  -“Ya Resulallah ! beni tamdınız mı?” dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
  - “Sen kimsin?” Diye sordu:
  - “Geçen sene huzurunuza gelen Bahili'yim” dedi.
  - “Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü” dedi.
  - “Ya Resulullah! Senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim; yalnız geceleri yedim.” Cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.)
  - “Kendi kendine işkence yapmışsın. Sabır ayında (Ramazan) tamamıyla, diğer ayların her birinden birer gün oruç tut” buyurdu.
  - “Ya Resulullah, günün sayısını artır. Zira bundan fazla tutmağa gücüm yeter” dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.):
  -“O halde her aydan ikişer gün oruç tut” dedi.
  -“Biraz daha arttır ya Resulullah” dedi.
  -“Her aydan üç gün” dedi.
  -“Daha artır ya Resulullah” deyince,
  -“Recep, Zilka’de, Zilhicce, Muharrem aylarında üçer gün oruç tut, kalan günlerde iftar et.” Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu sonra bıraktı.