Rahman suresinin türkçe okunuşu

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 5 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Rahman suresi ve duası

  RAHMAN SURESİ:
  Bismillahirrahmanirrahîm Errahmânü (1). Allemel'kur'ân (2). Halekal'insâne (3). Allemehül'beyân (4). Eşşemsü velkâmeru bihus-bân (5). Vennecmü veşşeceru yescüdân (6). Vesse-mâe rafe'ahâ ve veda'almiyzân (7). Ellâ tetğav filmiy-zân (8). Ve ekıymülvezne bilkıstı ve la tuhsirulmiyzân (9). Vel'arda veda'ahâ lil'enam (10). Fiyhâ fâkihetün vennahlü zâtül'ekmâm (11). Velhabbü zül'asfi ver-rayhân (12). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (13). Halekal'insâ min salsâlin kelfehhâr (14). Ve halakal-cânne min mâricin min nâr (15). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (16).Rabbülmeşrikayni ve rabbülmağribeyn (17). Febi-eyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (18). Meracelbahrayni yeltekıyân (19). Beynehümâ berzehun lâ yebğıyân (20). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (21). Yahru-cü minhümellü'lü'ü velmercân (22). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (23). Ve lehülcevârilmünşeâtü filbahri ke'l a'lâm (24). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (25). Küllü men aleyhâ fân (26). Ve yebkâ vechü rabbike zülcelâli vel'ikrâm (27). Febieyyi âlâli rabbikümâ tükezzibân (28). Yes'elühû men fissemâvâti vel'ard. Külle yevmin hüve fî şe'n (29). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (30). Senefruğu leküm eyyü-hessekalân (31). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (32). Yâ ma'şeralcinni vel'insi inisteta'tüm en tenfüzû min aktârissemâvâti vel'ardı fenfüzû. Lâ tenfüzûne illâ bisultân (33). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (34). Yürselü aleykümâ şüvâzun min narin ve nühâ-sün telâ tentesırân (35). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (36). Feizenşek katissemâü fekânet verde-ten keddihân (37). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzi-bân (38). Feyevmeizin lâ yüs'elü an zenbihî insün ve lâ cân (39). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (40).Yu'rafülmücrimûne bisimâhüm feyü'hazü binnevâ-sıy vel'akdâm (41). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (42). Hâzihî cehennemülletiy yükezzibü bihel-mücrimûn (43). Yetûfûne beynehâ ve beyne hamiy-min ân (44). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (45). Ve limen hâfe mekâme rabbihî cennetân (46). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (47). Zevâtâ efnân (48). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (49). Fiyhimâ aynanı tecriyân (50). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (51). Fiyhimâ min külli fâkihetin zevcân (52). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (53). Mütteki'îne alâ füruşin betâinühâ min istebrak. Ve cenelcenneteyni dân (54). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (55). Fiyhinne kâsırâtüttarfi lem yatmishünne insün kable-hüm ve lâ cân (56). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (57). Ke'ennehünnelyâkûtü velmercân (58). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (59). Hel cezâül'ihsâ-ni illel'ihsân (60). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (61). Ve min dûnihimâ cennetân (62). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (63). Müdhâmmetân (64). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (65). Fiyhimâ aynâni naddâhatân (66). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (67). Fiyhimâ fâkihetün ve nahlün ve rummân (68). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (69). Fiyhinne hayrâtün hisân (70). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (71). Hûrun maksûrâtün filhıyâm (72). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (73). Lem yatmishünne insün kablehüm ve lâ cân (74). Fabieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (75). Mütteki'iyne alâ rafrafin hudrin ve abkariyyin hisân (76). Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân (77). Tebârakesmü rabbike zilcelâli vel'ikrâm (78).

  DUASI:
  Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya zelmene velâ yumennû aleyke yâ zelcelâli velikram. Ya zahirar rahimi veya cârel müs-tecirîn. Ya sarihal -müstashirin. Ya emanel-hâifîn. Ya mucibe davetil-muztarrin. Yâ ilâhel evvelîne vel-âhi-rîn. Allahümme iyyâke na'bûd ve iyyake nestaîn, ya gıyasel müstagısin. Ağşinî min suhtike vedhulnî fi hıfzı inayetike bırahmetike ya erhamerrahimin. Allahümme entel-melikul-mevcûdul-maksud. Lâ maksudu sivâke ve entelmelîkul-muheyminü fevkal-arşıl-azıym. Entel-melikül rahîm Kesirül, hayrı rahimen ra-ûfen sameden, azizen, gaffaran, kahharan ve meliken settaren. Ya hannan ya mennan, ya rahim ya rahman bihakkı sûretirrahman. Ya fettah, ya rezzak, ya ganiyyü, yâ muğnî, akdıy haceti ve tekfini mühim-meti. Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf vakdı anniyed deyne ve havâicel müslîmin vel müslimat bi hakkıl kur'anil-azıym ve bihurmeti hazihis sureti er-rahmanil kerîm. Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yasıfûn ve selâmun alel-mürselîn velhamdü lillahi rabbil-âlemin.