Peygamberimizin Uykusu

Konusu 'Peygamber Efendimizin sünnetleri' forumundadır ve Lasey tarafından 10 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Peygamberimizin Uykusu


  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem devamlı abdestli olduğu gibi, uykuya çekilirken de abdestsiz yatmazdı. Nitekim ibn-i Ömer Radiyallahu anhdan rivayetle Peygamberimizin Uykusu hakkında şöyle buyurmuştur:

  “Bir kimse abdestli olarak yatarsa geceyi bir rahmet meleği ile geçirir. O kişi uyanır uyanmaz melek;
  “Allah’ım! Falan kulunu bağışla, çünkü o geceyi abdestli geçirdi, diye dua eder.” (İbn Hıbban)

  Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki: “Yatağa vardığında önce namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına uzan ve şu duayı oku:

  ‘Allahümme eslemtü nefsi ileyke. Ve veccehtü vechi ileyke. Ve fevvadtü emri ileyke. Ve elce’tü zahri ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke. La melce’e ve la menca minke illa ileyke. amentü bikitabike’llezî enzelte ve nebiyyike’llezî erselte.”

  Manası: Allah’ım, nefsimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana bıraktım. Sırtımı Sana dayadım. Senden hem rahmetini umuyorum, hem korkuyorum. Senden sığınacağım ve kurtuluş bulacağım yer, Senden başkası değildir. İndirdiğin kitabına inandım. Gönderdiğin peygamberine iman ettim.’ Eğer o gece ölecek olursan, islam fıtratı üzerine ölmüş olursun. Bu sözleri, yatarken söylediğin sözlerin sonuncusu kıl.” (Buhari, Vüdû, 183)

  Hz. aişe radıyallahu anha validemiz şöyle anlatmıştır: “Hz. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman, ‘muavvizeteyn’i (Felak ve Nas sureleri) ve Kul hüvallahu ahad’ı (İhlas Suresi) okur ellerine üfleyip, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.” (Buhari, Fedailu’l-Kur’an 14; Müslim, Selam 50)


  Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem yatarken “Ayet’el-Kürsî” okuyan kişi için, Allah’ın sabaha kadar bir muhafız göre görevlendirdiğini, onu tehlikelerden emin kıldığını ve ona şeytanın yaklaşmayacağını bildirmiştir. (Buhari, Vekalet, 10)

  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem daima sağ tarafına yatar ve sağ elini yanağının altına koyarak uyurdu. Gece yarısı veya üçte biri geçtikten sonra uyanır ,misvakı daima başucunda durur, kalkınca önce dişini misvaklardı. “Misvak kullanarak kılınan namazın, misvaksız namaza üstünlüğü yetmiş kattır” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, VI, 272) buyururdu.


  Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin ibadeti devamlıydı. Seferde dahi ibadetlerini terk etmez, bineğin üzerinde namazını kılar ve Allah’ı tespih ederdi. Peygamberimiz ailesine ve Ashabına da itidal üzere devamlı olmayı tavsiye ederdi: “(işlerinizde) orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz, güzele yakın olanı arayın, sabah vaktinde, akşam vaktinde, bir miktar da gecenin son kısmında ibadet edin, ağır ağır hedefe varabilirsiniz.” (Müslim, Münafikîn 76,78; buhari, Rikak, 18; 5982)