Peygamberimizin Bebekliği

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Beyza tarafından 18 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Hz Muhammedin Bebekliği
  Peygamber Efendimiz Miladdan sonra 571 tarihinde, Fil Senesinde, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi seher vakti, Dünyaya gedi.Abdülmuttalib, torununun doğumu için ziyafet vermişti ziyafette çocuğun adını soranlara:
  "Muhammed adını verdim.Yüce Allah'tan dilerim ki, gökte Hakk, yeryüzünde halk, O'nu hayırla ansınlar diye dua etti. Annesi de "Ahmed" dedi. İslam tarihinde, Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece bir takım olağanüstü olayların meydana geldiğini nakledilmiştir. O gece İran Kisrası (Hükümdarı)'nın Medayin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, Save (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semave deresi'nin suları taşmış, Mecûsîlerin İran'da Istahrabat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan "ateş"leri sönmüş,Mecûsîlerin büyük bilgini Mûdiban korkunç bir rüya görmüş, Kabe'deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü.
  Peygamber Efendimiz( s.a.v) 'ın babası, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah; annesi Amine'dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Haşimoğulları kolundan, annesi amine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç göbek yukarıda, "Kilab"da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke'lidir. Peygamber Efendimiz, Hz. İbrahim'in büyük oğlu Hz. İsmail'in neslindendir. Soyu Adnan'a kadar kesintisiz bellidir. Peygamber Efendimiz'in'in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye'den dönerken Yesrib (Medine)'de hastalanarak 25 yaşında vefat etmiş ve orada defnedilmişti. "3 yada 7 gün" annesi amine emzirdi. Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb'in azatlı cariyesi Süveybe tarafından emzirildi. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor, hem de bozulmamış (fasih) Arapça öğreniyorlardı. Peygamber Efendimiz'in'de bu adete göre süt annesi Halîme'ye verildi. Halîme, yetim bir çocuğu emzirmenin faydalı bir iş olmayacağı düşüncesiyle, ilk başta endişe etmişse de, daha sonra bu çocuğun evlerine uğur ve bereket getirdiğini görmüş ve O'nu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olmuştur.
  Peygamber Efendimiz'in'in süt annesi ve süt kardeşleri ileri senelerde daima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyarete geldiği zaman onu "anacığım" diyerek saygı göstermiştir.Peygamber Efendimiz'in dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme, çocuğu Mekke'ye götürerek annesine teslim etti. İslam tarihçileri, bu esnada "şakk-ı sadr" (Peygamberimizin göğsünün yarılması) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme'yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler.
  Medine'ye gitti .Peygamber Efendimiz'in dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi amine birlikte kaldı, O'nun sevgi ve şefkati ile yetişip büyüdü. Altı yaşında iken, babasının Medine'de bulunan kabrini ziyaret etmek üzere, annesi ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen'le beraber Medine'ye gittiler. Bir ay kaldılar. Dönüşte, Medine'nin 23 mil güneyinde Ebva Köyü'nde Annesi hastalandı. Altı yaşında iken annesi Amine ile Medine'ye gitti, akrabaları ve babasının kabrini ziyaret etti. Dönüşte annesi hastalanıp vefat etti ve altı yaşında bulunan sevgili Peygamberimiz hem babadan hem de anadan yetim kalmıştı. Peygamberimiz Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke'ye götürüp dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti.