Peygamberimize Salavat Getirmenin Fazileti ve Faydaları

Konusu 'Peygamber Efendimizin sünnetleri' forumundadır ve Lasey tarafından 22 Mart 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Peygamberimize Salavat Getirmenin Fazileti

  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) ile kalbi beraberlik için O’na salat ü selam getirip, duası ile buluşabiliriz. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)'e salavatı şerife getirmenin faziletleri…

  Allah Azze ve celle şöyle buyurur:

  "Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salat ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!" (el-Ahzab, 56)

  Allah Azze ve celle ve sayılarını kendisinden başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimiz’e devamlı salat etmektedirler. O halde biz de hayatımızın her anında daima Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)'i hatırlamalı, O’na tam manasıyla teslim olmalı ve çokça salat ü selam göndermeliyiz.

  Übey bin Ka‘b (r.anha) şöyle anlatır:

  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)'e:

  "–Ya Rasulallah! Ben Siz’e çok salevat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?" diye sordum.

  "–Dilediğin kadar." buyurdular.

  "–Dualarımın dörtte birini salevat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?" diye sordum.

  "–Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için iyi olur." buyurdular.

  "–Öyleyse duamın yarısını salevat-ı şerifeye ayırayım!" dedim.

  "–Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur." buyurdular. Ben yine:

  "–Şu halde üçte ikisi yeter mi?" diye sordum.

  "–İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için hayırlı olur." buyurdular.

  "–Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde Sana salevat-ı şerife getirsem nasıl olur?" deyince:

  "–O takdirde Allah Azze ve celle, dünya ve ahirete ait bütün arzularını ihsan eyler ve günahlarını bağışlar!” buyurdular. (Tirmizi, Kıyamet, 23/2457; Hakim, II, 457/3578; Beyhaki, Şuab, III, 85/1418; Abdurrazzak, II, 214)

  Allah Rasulüne Cuma Günü Salavat Getirmek

  Salat ü selam o kadar mühimdir ki Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bizzat kendisi de peygamberlik makamına salat ü selamda bulunmuştur. Bunu, Allah Azze ve celle'nin emrini yerine getirmek ve ümmetine örnek olmak için yapmıştır.(Bkz. Buhari, İsti’zan, 28; Ebu Davud, Salat, 18/465; Tirmizi, Salat, 117/314; İbn-i Mace, Mesacid, 13.)

  Bir mü’min, Resul-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v) salat ve selam ederse Allah Rasulü (s.a.v) ona daha güzeliyle (Bkz. en-Nisa, 86.) cevap verir. Bu da bir mü’mine mükafat olarak yeter. Zira Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) duası Hak katında makbuldür, reddedilmez.

  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

  “Bir kimse bana salat ü selam getirdiği zaman, onun selamına karşılık vermem için Allah Teala ruhumu iade eder.” (Ebu Davud, Menasik, 96)

  “Kim kabrimin yanında bana salat ederse ben onu işitirim. Kim de uzaktan salat ederse o bana ulaştırılır.” (Beyhaki, Şuab, II, 215)

  Özellikle cuma günü salat ü selam ile meşgul olmak, çok faziletli bir ibadettir.

  Ebu’d-Derda (r.anha) anlatıyor:

  Bir gün Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) :

  “–Cuma günü bana çok salevat getirin! Çünkü o gün, meleklerin hazır ve şahid olduğu bir gündür.O gün bir kişi bana salat ettiğinde onun salatı mutlaka bana arz edilir. Salevat getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder.” buyurdular. Ben:

  “–Vefatınızdan sonra da mı?” diye sordum. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) :

  “–Evet, vefatımdan sonra da! Allah Azze ve celle peygamberlerin vücutlarını yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır. Allah’ın Nebisi hayattadır ve daima rızıklandırılır.” buyurdular. (İbn-i Mace, Cenaiz, 65. Bkz. Ebu Davud, Salat 201/1047, Vitir 26)

  Hazret-i Ali (r.anha) bu konuda şöyle demiştir:

  "Her kim cuma günü Peygamberimiz’e yüz kere salevat getirirse kıyamet günü mahşer yerine yüzü çok güzel ve nurlu olarak gelir. İnsanlar gıptayla, «Bu zat acaba hangi ameli işliyordu?» diye birbirlerine sorarlar." (Beyhaki, Şuabu’l-iman, III, 212)

  Çokça salevat-ı şerife getirmek, Resul-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v) duyulan muhabbetin büyüklüğüne alamettir. Bu da kişiyi neticede Allah Rasulü (s.a.v)'e yaklaştırır. Nitekim hadis-i şerifte:

  “Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanı, bana en çok salat ü selam getirendir.” buyrulmuştur. (Tirmizi, Vitir, 21/484)

  Salavatı Şerife Okumanın Fazileti

  Allah Azze ve celle, salat ü selam getirenlerden razı olur ve onlara öyle büyük lutuf ve ihsanlarda bulunur ki tarifi mümkün değildir. Rasul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)'e bir defa salat edene, Allah Azze ve celle on kat merhamet eder, (Bkz. Tirmizi, Vitir, 21/485. Ayrıca bkz. Müslim, Salat, 70; Ebu Davud, Vitir, 26/1530; Nesai, Ezan, 37/676.) on hatasını siler ve mertebesini on derece yükseltir.(Bkz. Nesai, Sehv, 55/1290.) Cebrail (a.s) da bir defa salevat getirenin günahlarının affedilmesi için on defa istiğfar eder, bir defa selam gönderene de on defa selam eder.(Bkz. Nesai, Sehv, 55/1293.)

  Allah Azze ve celle, bütün insanlığa rahmet olarak hediye ettiği Habibi'ne karşı bigane kalmamıza razı olmaz. Bu sebeple Rasul-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v) salat ü selam getirme hususunda cimrilik edenler, Cennet’in yolunu şaşırırlar.(Bkz. İbn-i Mace, İkamet, 25.) Allah Rasulü bu hususta şöyle buyurmuşlardır:

  “Bir topluluk bir mecliste oturur da orada Allah Azze ve celle'yi zikretmez ve Peygamber’lerine salevat getirmezlerse, bu yaptıkları büyük bir noksanlıktır ve kendileri için acı bir hasret ve nedamet sebebi olur, aynı zamanda Allah tarafından bir cezayı da hak etmiş olurlar. Artık Allah Azze ve celle dilerse onlara azab eder, dilerse mağfiret eder.” (Tirmizi, Deavat, 8/3380)

  Hazret-i Ebu Bekir Sıddik (r.anha) şöyle buyurur:

  "Hz. Muhammed (s.a.v)'e (ihlasla) salevat getirmek; günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbetle) selam göndermek, pek çok köle azad etmekten daha faziletlidir. Rasul-i Ekrem Efendimiz'i (s.a.v) sevmek ise canların özünden ve Allah yolunda kılıç vurmaktan daha üstündür.” (Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad, Beyrut 1422, VIII, 39)

  Peygamberimize-Salavat-Getirmenin-Fazileti-ve-Faydaları.