Peygamberimize ilk vahiy nasıl gelmiştir

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Lasey tarafından 25 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Hz. Muhammed'e ilk vahiy nasıl gelmiştir

  Peygamberimize-ilk-vahiy-nasıl-gelmiştir.

  Hz. Peygambere (sav) ilk vahyin gelişinden itibaren Mekke dönemindeki hayatında meydana gelen bazı önemli olayları sırasıyla tarihlendirmeye çalışalım. Bazı alimler, ilk vahiyden Hz. Peygamberin (sas) Medine’ye hicretine kadar geçen süreyi 10 yıl, bazıları da 13 yıl olarak verirler. Bunu 15 yıla kadar çıkaranlar da vardır. Başka bir tespite göre ise Nübüvvetten Sonra Mekke Dönemi tam olarak 11 yıl 7 ay kadar sürmüştür.

  Hz. Peygamber (sav) bir gün Hirâ mağarasında iken ilk vahiy nazil oldu. Siyer kaynaklarına göre Hz. Peygamber (sav) o sırada 40 yaşında idi. Nesî meselesinden de kaynaklanan sebepler dikkate alındığında Ay takvimi ile günümüzde kullanılan Güneş’e dayalı miladi takvim arasında 30 yıllık bir süre zarfında yaklaşık 1 yıllık bir zaman farklı ortaya çıkmaktadır.

  Peygamberimize ilk vahiy nasıl gelmiştirArapların ayları ertelemesi olarak bilinen Nesi uygulamasının etkisi bu dönemde de devam etmiştir. Dolayısıyla bu sürelerin tam olarak tespiti oldukça zordur. Buna rağmen bu dönemde meydana gelen olayların büyük bir kısmının bir sıralamasının yapılması ve yıllık ya da birkaç yıllık zaman dilimlerinde tarihlendirilmesi mümkün görünmektedir Dolayısıyla cahiliye döneminde tatbik edildiği bilinen nesi nedeniyle Hz. Peygamber’in (sav) nübüvvet sırasında Ay takvimine göre 41 yaşını biraz geçmiş olması gerekmektedir. Fakat miladi takvim esas olarak kabul edilirse 40 yaşını doldurmak üzere olduğu söylenebilir.

  Peygamberimize-ilk-vahiy-nasıl-gelmiştir1-.

  Peygamberimize ilk vahiy nasıl gelmiştir
  Hz. Muhammed (sav) Hira dağındaki mağaraya çekilirdi. 610 senesinde yine bir gün Hira dağına çıkmış ve Vahiy meleği Cebrail gelip; -Oku dedi.
  Peygamberimiz: -Ben okuma bilmem yanıtını verdi.
  Melek O’nu tuttu ve tekrar;
  -Oku dedi
  O yine: -Ben okuma bilmem diye cevap verdi. Çünkü ümmiydi yani gerçekten okuma bilmiyordu.
  Melek tekrar onu tuttu, ezercesine sıktı ve bıraktı;
  -Oku dedi.

  Bu defa Peygamberimiz: -Ne okuyayım diye cevap verdi. Cebrail o zaman da:

  -İnsanı alaktan yaratan Rabbinin adıyla Oku. Oku, İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin Ekremdir (en cömerttir)” diye Alak suresinin ilk beş ayetini indirdi. Böylece Peygamberimize ilk vahiy gelmiştir.

  Bu şekilde başlayan vahiy süreci 23 senede tamamlandı.

  Peygamberimize-ilk-vahiy-nasıl-gelmiştir2.

  Hz. Peygamber’in (sas) nübüvvetinden kısa bir süre sonra eşi Hz. Hatice, kölesi Zeyd b. Hârise, amcasının oğlu Ali b. Ebî Tâlib ve yakın arkadaşı Ebu Bekir müslüman olmuşlardır. Daha sonra Ebu Bekir’in de telkinleri ile aralarında Sa’d b. Ebî Vakkâs, Zubeyr b. Avvâm ve Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın da bulunduğu 30-40 kişi İslamla şereflendi. Bütün bunlar gizlilik içinde ve nübüvvetin ilk senesinde gerçekleşmiştir.
  Hz. Peygamber (sav), “ (Önce) en yakın akrabanı uyar..” ayeti nazil olduktan sonra açık davet için önce akrabalarını evinde toplayarak yemek ikram etmiş, ardından da Safa tepesine çıkarak Kureyş kabilesine seslenmiştir. Bu davetin nübüvvetin ilk senesinin tamamlandığı bir sırada gerçekleştiği anlaşılmaktadır.