Peygamber Efendimizin Miraç'ta Gördükleri.

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Beyza tarafından 16 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör


  Hz Muhammedin miraçta gördükleri.

  Cebrail aleyhisselam bana bir kap içinde Cennet şurubu, bir kap da süt etirdi. Sütü aldım.
  Daha sonra iki bardak daha sundular. Biri su, bir bal; kisinden de
  içtim. Cebrail AleyhiselamBal ümmetinin kıyamete kadar devam deceğine,
  su da, ümmetinin günahlarından temizlenmesine işarettir dedi.
  Sonra birlikte göğe yükseldik. Cebrail aleyhisselam birinci kat öğün kapısını çaldı. Sordular:
  - Sen kimsin?
  - Ben Cebrail' im.
  - Peki yanındaki kim?
  - O da Muhammed' dir.
  - O' na göğe çıkmak çin vahy ve Mirac daveti gönderildi mi?
  - Evet, gönderildi.

  Merhaba! Bu gelen, ne güzel yolcu! dediler ve hemen kapı
  açıldı ve endimi adem' in aleyhisselam karşısında buldum. Bana
  Merhaba dedi ve dua etti...
  Burada çok melek gördüm. Hepsi kıyamda huşu ve udu ile durmuşlar
  Subbuhün kuddusün Rabb-ül-melaiketi ver-ruh zikriyle eşguldüler.
  Cebrail' e sordum:
  - Bu meleklerin ibadeti bu mudur?
  - Evet. Bunlar yaratılalıdan beri, ta kıyamete kadar kıyam üzere
  olurlar. Yüce Allah'tan diledim ki, bu ibadeti ümmetime nasip etsin.
  Duamı kabul etti. Namazda olan kıyam odur.
  Orada bir İnsan kalabalığına uğradım. Melekler, onların aşlarını ezerler, tekrar
  eski halini alır. Yine döverler, yine eskisi gibi olurdu. Bunlar
  kimlerdir? dedim. Cuma' yı ve İnsan kalabalıki terk edenlerdir. Rüku ve
  ecdeleri tamam yapmayanlardır dedi.
  Bir İnsan kalabalığı gördüm. Aç ve çıplak diler. Bunlar kimlerdir? dedim. Fakirlere merhamet etmiyenler ve zekat vermiyenlerdir dedi.
  Bir İnsan kalabalığına uğradım. Önlerine nefis yemekler oymuşlar. Bir yanda da
  leş duruyor. O nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. Bunlar
  kimlerdir? dedim. Bunlar, helali terk edip, harama meyil edenlerdir.
  Helal alları varken, haram yiyen kimselerdir dedi.
  Arkasındaki yükün okluğundan, harekete mecali kalmamış olan bir
  takım kimseler gördüm. O haliyle alka seslenip, üzerine biraz daha yük
  koymalarını istiyorlardı. Bunlar imlerdir? dedim. Bu kimseler,
  emanete hıyanet edenlerdir. İnsanların hakkı yemiş iken, yine
  zulmedenlerdir dedi.
  Kendi etlerini kesip yiyen bir grup insana ğradık. Bunlar kimlerdir?
  dedim. Cebrail aleyhisselam; Bunlar gıybet denler ve söz
  taşıyanlardır dedi.
  Bir grup insana rastladık, dilleri afalarından çekilmiş, şekilleri
  değiştirilip hınzır (domuz) suretine ebdil olmuş olarak azab
  olunurlar. Cebrail aleyhisselam; Bunlar yalan yere şahidlik
  apanlardır dedi.

  Bir kısım kadınlara rastladık. Yüzleri siyah, özleri göktü. Ateşten
  elbiseler giydirmişler. Melekler onlara ateşten ürzlerle vururlar.
  Bunlar kimlerdir? dedim. Hazret-i Cibril; Bunlar zina edenler ve
  kocalarını inciten kadınlardır dedi.
  Bir İnsan kalabalık daha gördüm. ateş, onları yakar, tekrar dirilirler, tekrar
  yakardı. Bunlar kimlerdir? dedim. Bunlar akabalarına asi olanlardır
  dedi.
  İkinci kat göğe çıktık. ebrail aleyhisselam kapıyı çaldı. Kapı
  açıldığında, kendimi; teyze çocukları sa ile Yahya bin Zekeriyya' nın
  (aleyhimesselam) yanında buldum. Bana; Merhaba ediler. Ve duada
  bulundular...
  Meleklerden bir İnsan kalabalığına rastladım. Saf ağlayıp durmuşlar, cümlesi
  rükuda idi. Kendilerine mahsus bir tesbihleri vardı. devamlı olarak
  rükuda dururlar, başlarını kaldırıp, yukarı bakmazlar. cebrail
  aleyhisselam; Bu meleklerin ibadeti böyledir. Hak tealadan iste de
  ümmetine nasib olsun dedi. Dua ettim. Kabul buyurup, namazda rükuu
  ihsan eyledi.
  Sonra üçüncü kat göğe çıktık. Aynı sual ve cevaptan sonra, kapı
  çıldı ve kendimi Yusuf aleyhisselamın yanında buldum. Baktım ki
  kendisine güzelliğin fazlası verilmiş. Bana, Merhaba dedi ve dua
  etti...
  Çok melek gördüm. Saf alinde, cümlesi secdede idiler. Yaratılalıdan
  beri secdede olup, endilerine mahsus tesbih ile tesbih ederler.
  Cebrail aleyhisselam; Bu meleklerin ibadeti böyledir. Allahü tealadan
  iste ki, bu ameli ümmetine üyesser eylesin dedi. Hak tealadan
  diledim. Kabul edip namazda size nasib eyledi.
  Dördüncü kat göğe eriştim. Saf gümüşten yapılmış, nurdan bir kapısı
  var. nurdan bir kilit vurmuşlar. Kilidin üzerinde, La ilahe illallah
  Muhammedün esulullah yazılı idi. Sual ve cevaptan sonra kendimi,
  İdris aleyhisselamın yanında uldum. Bana Merhaba dedi ve duada
  bulundu. Allahü teala, onun hakkında mealen); Biz onu yüksek bir
  mekana ref' ettik buyurmuştur. (Meryem suresi: 7)
  Bir melek gördüm. Bir kürsi üzerine oturmuş, gamlı ve üzüntülü idi.
  Etrafında o kadar çok melek vardı ki, sayısını ancak Yüce Allah bilir.
  Sağında nurani melekler gördüm. Yeşiller giymişler, çok güzel kokuları
  var. Her irinin güzelliğinden yüzlerine bakılamaz. Sol tarafında
  ağızlarında ateşler açan melekler vardı. Önlerinde ateşten mızrak ve
  kamçılar var. Öyle gözleri var i, bakmağa takat getirilmez. Tahta
  üzerinde oturan meleğin, başından ayağına adar gözleri var.
  Daima önündeki deftere bakar, bir an gözünü ondan yırmazdı. Önünde bir
  ağaç vardı. Kah sağ eliyle ondan bir şey alıp ağındaki nurani
  meleklere teslim eder, kah sol eliyle bir şey alıp solundaki zulmani
  meleklere erirdi. Bu meleğe nazar edince, kalbime bir korku geldi.
  Hazret-i Cebrail' e; Bu elek kimdir? dedim. Azrail' dir. Bunun yüzünü
  görmeğe kimsenin akati yetmez dedi.
  Yanına varıp; Ey Azrail! Bu, ahir zaman peygamberidir ve llahü
  tealanın habibi, sevgilisidir dedi. Azrail aleyhisselam kalkıp ana
  tazim etti; Merhaba! Hak teala senden daha şerefli bir kimse
  yaratmadı. DCmmetin de, cümle ümmetlerden üstündür. Ben senin
  ümmetine, baba ve analarından daha çok acırım dedi.Senden bir ricam
  vardır. Ümmetim zayıftır. Onlara yumuşak darvanasın. Ruhlarını
  yumuşaklıkla alasın dedim. Seni en son peygamber larak gönderen ve
  kendine habib kılan Allahü tealanın hakkı için, Allahü eala gece ve
  gündüzde yetmişkere; Ümmet-i Muhammed' in ruhlarını yumuşaklıkla ve
  olaylıkla al ve işlerini lütf ile gör diye emreder. Bunun için ben de
  senin ümmetine, ana ve babalarından daha çok şefkat ederim, dedi.
  Beşinci kat öğe çıktık, orada Harun aleyhisselamla karşılaştık. Bana Merhaba dedi ve hayır uada bulundu.
  Beşinci kat gök meleklerinin ibadetlerini gördüm. Cümlesi ayakta
  duruyor ve ayaklarının parmaklarına nazar ediyor, asla başka yere
  bakmıyor, yüksek sesle tesbih ediyorlardı. Hazret-i Cebrail' den Bu
  meleklerin badeti böyle midir? diye sordum. Evet, Yüce Allah'tan dile
  de, bu ibadeti ümmetine nasib eylesin dedi. Dua ettim. Cenab-ı Hak
  ihsan etti.
  Sonra altınca kat göğe çıktık. Orada Musa aleyhisselam ile karşılaştık.
  ana Merhaba dedi ve hayır duada bulundu. Sonra yedinci kat göğe
  yükseldik, aynı soru-cevaptan sonra İbrahim aleyhisselamı Beyt-i
  Ma' mur' a arkasını dayamış olarak buldum. O Beyt-i Ma' mur ki, her gün
  oraya yetmiş bin melek giriyor bir daha sıraları gelmiyor. İbrahim
  aleyhisselama selam verdim. Selamımı aldı. Merhaba alih peygamber,
  salih oğlum dedi. Sonra;
  Ya Muhammed! Cennet' in yeri gayet atif ve toprağı temizdir. Ümmetine
  söyle, oraya çok ağaç diksinler dedi. Cennet' e ağaç nasıl dikilir?
  dedim. "La havle vela kuvvete illa billah ve Sübhanellahi
  velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber" tesbihini
  okuyarak, dedi.
  Cebrail aleyhisselam sonra beni, Sidret-ül-Münteha' ya ötürdü. Sanki
  onun yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri de kuleler gibi idi. ,
  yüce Allah'ın emirlerinden hangi birisiyle karşılaştığında,
  öylesine değişiyordu ve güzelleşiyordu ki, Allahü tealanın yaratmış
  olduğu mahlukatından, hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz.
  Cebrail aleyhisselam, idret-ül-Münteha' nın ilerisine iletti ve bana
  veda eyledi. Dedim ki: Ey Cebrail! Beni yalnız mı bırakıyorsun?
  Cebrail aleyhisselam ıstıraba düştü. Yüce Allah'ın heybetinden titremeğe
  başladı ve; Eğer bir adım daha atarsam, Yüce Allah'ın azametinden
  helak olurum. Bütün vücudum yanar, yok olur edi.
  Alemlerin efendisi, buraya kadar Cebrail aleyhisselam ile gelmişti.
  Cebrail aleyhisselam, urada kendisini; yaratılmış olduğu suret üzere
  kanatlarını çmış, her bir kanadından inciler, yakutlar saçılır bir
  halde Resulullah' a gösterdi. Sonra iyası güneşten daha parlak, Refref
  adında yeşil bir Cennet yaygısı geldi. urmadan Yüce Allah'ın
  zikriyle meşgul oluyor, bulunduğu alemi tesbih adası dolduruyordu.
  Peygamber efendimize selam verdi. Resulullah fendimiz Refref' in
  üzerine oturdu. Bir anda çok yükseklere çıktılar, icab denilen yetmiş
  bin perdeden geçtiler. Her hicab arası çok uzak idi. Her perdede
  vazifeli melekler vardı. Refref, Peygamber efendimizi birer birer o
  perdelerden geçirdi. Böylece; Kürsi, Arş ve ruh alemlerini aştılar.
  Habib-i krem efendimiz, her bir perdeden geçerken; Korkma ya
  Muhammed! Yaklaş, yaklaş! diye emredildiğini duyuyordu. Bilinmeyen,
  anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, Yüce Allah'ın dilediği
  yüksekliklere ulaştı. ekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak
  rü' yet hasıl oldu yani Yüce Allah'ı gördü. Gözsüz, kulaksız,
  vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiç bir mahlukun
  ilemiyeceği, anlıyamıyacağı nimetlere kavuştu...