Peygamber Efendimizin Çocukların Adları

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Adile tarafından 20 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam üçü erkek Kasım, Abdullah, İbrahim dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur. Bunlar doğuş sırasıyle (Kasım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Külsum, Fatıme, Abdullah, İbrahim) isimlerini taşımışlardı. Bu yedi çocuğun altısı Hazreti Hadiceden, yedincisi Mısırlı Hazreti Mariyeden idi.

  Kasim
  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam üç erkek çocukların’dan birisidir. Bunun için, Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam Ebu'I Kasım denildi. Nubuvvetden önce Mekke'de dünyaya geldi. Annesi, Hadicet-ul-Kubra'dır. 17 aylık iken vefat etti.

  Zeyneb
  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam dört Kızından birisidir. Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam 30 yaşında iken dünyaya geldi. Hicretin sekizinci yılında, 31 yaşında vefat etti. Oğlu Ali, Mekke'nin fethinde Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam devesinin arkasında idi. Zeynebin kızı Umame'yi Hazreti-i Ali kendine nikah eyledi.

  Rukayye
  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam ikinci Kızıdır. Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam 33 yaşında iken dünyaya geldi. Çok güzel idi. Ebu Leheb'in oğlu Utbe'ye nikah edildi. 22 yaşında iken, Bedr gazasından önce hastalandı. Hazreti Osman'a bedr gelmeyip zevcesine hizmet etmesi emrolundu. Bedr zaferinin müjdesi Medine'ye geldiği gün defn olundu.

  Ümmu Gülsüm
  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam üçüncü Kızıdır. Ümmü Gülsüm de Hazreti-Osman'a nikahlandı. Hicretin dokuzunda vefat etti. Namazını Resulullah kıldırdı ve defn olunurken kabri yanında durup, mubarek gözlerinden yaş döktü.

  Fatima
  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam dört'üncü ve son Kızı'dır. Hz.Alinin zevcesi ve Hz.Ömer'in kayın validesidir. Nikah yapılırken 15 yaşında idi. Hz.Ali 21 yaşında idi. Hicreten 13 yıl önce, Mekke'de doğdu, 24 yaşında vefat etti. Hassan, Hüseyin ve Muhsin adında 3 Oğlu ile Ümmü Gülsüm ve Zeyneb adında 2 Kızı oldu. Resulullahın soyu Fatima'dan türedi. Zeyneb, Abdullah Bin Cafer Tayyar ile nikahlanıp, Ali ve Ümmü Gülsüm isimli çocukları oldu.

  Abdullah
  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam Hz. Hadice'nin son çocuğudur. Nubuvvetden sonra doğup memede iken vefat etti. Tayyib ve Tahir'de denilir. Abdullah vefat edince As Bin Vail "Muhammed ebter oldu" yani soyu kesildi dedi. Allah’ın kevser suresi ile As kafirine cevap verdi.

  İbrahim
  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam Erkek çocukların’dan üçüncü ve çocuklarının sonuncusudur. Heraklius'un Mısır valisi olan Mukavkis'in hediye gönderdiği Maruye'nin oğludur. Hicretin sekiz yılı tevellud edip, 1,5 yaşında iken vefat etti.