Peygamber Efendimizin Cahiliye Dönemi

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Adile tarafından 10 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  Cahiliye Dönemi

  Cahiliye dönemi Araplar arasında islam'dan önce çeşitli dinler vardı. O dönem toplumunun bazılarının inanç ve düşüncesi ise tamamen inkara dayanmaktaydı. Bunlar, Kai Cahiliye dönemi Araplar arasında islam'dan önce çeşitli dinler vardı. O dönem toplumunun bazılarının inanç ve düşüncesi ise tamamen inkara dayanmaktaydı. Bunlar, Kainatta varolan sadece zaman ve tabiat kanunudur, Allah diye birşey yoktur derlerdi.

  Bir kısım cahiliye insanları ise Allah’a, Ahirete, ceza ve mükafata da inanıyor, ama peygamberliği kabul etmiyordu. Bu kimseler hakkında Kur’an-ı Kerim şöyle anlatıyor:

  Onlar -bir de- şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber? -Bizler gibi- yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. (Furkan, 25/7)

  Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi? (İsra, 17/94)

  Onlar, eğer bir peygamber gelecekse beşeri gereksinmelerden arınmış bir melek olmalıdır şeklinde düşünmekteydiler. Fakat halk genelde putperestti. Putları Allah kabul etmiyorlar, aksine Allah'a ulaşmak için birer aracı görüyorlardı. Kur'an, bunların halini de şöyle ifade ediyor:

  Allah İnancı Her ne kadar Araplar İslam öncesinde tamamen putperest bir millet idiyse de, bu putlardan başka gerçek bir ilahın varlığı ve bütün varlıkların ve kainatın yaratıcısının O olduğu inancına sahiptiler. Bu inanç, onların gönüllerinden hiçbir zaman silinmemişti. Bu en büyük yaratıcıya Allah diyorlardı. Kur'an-ı Kerİm'de şöyle buyurulmakta dır.

  Yalnız halk genelde putperestti. Putları Allah kabul etmiyorlar, aksine Allah'a ulaşmak için birer aracı görüyorlardı. Kur'an, bunların halini de şöyle ifade ediyor:

  O putlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. (Zümer, 39/3
  Yemen'de yaşayan Himyer kabilesi, Güneş'e tapardı. Kinane kabilesi ise Ay'a tapardı. Benİ Temİm kabilesi Debr'an denen yıldıza tapardı. Aynı şekilde Kays kabilesi Şi'ra denen yıldıza, Esed kabilesi Utarid yıldızına, Lahm ve Cezzam kabileleri ise Müşteri yıldızına taparlardı.

  Kur'an-ı Kerİm bu kişiler hakkında bu bilgiler verilmektedir Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. (Casiye, 45/24)

  Yine cahiliye arplarının bir kısmı Allah’a inanıyor, ama kıyamet gününe ve ceza ile mükafata inanmıyorlardı. Kur'an-ı Kerimde bu kişilerle ilgili olarak şu delil gösterilmektedir:

  De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. (Yasin) 36/79)