Peygamber Efendimizin Ashabının İsimleri

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Beyza tarafından 26 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Peygamberimizin Ashabının Adları Nelerdir

  Peygamber Efendimizin ashabı onun yakınında bulunan değerli kimseleri ifade eder.
  Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir an gören, eğer ama ise bir ân konuşan mü’mine Sahâbî ndenir. Birkaç tanesine Eshab veya Sahabe denir.

  Peygamber Efendimizin yakın ashabının önde gelenleri isimleri şöyledir

  -Hz,Ömer
  -Hz,Osman
  -Hz,Ali
  -Hz.Hamza
  -Cafer
  -Ebu Zer
  -Mikdad
  -Hz. Ebu Bekir
  -Selman
  -Huzeyfe
  -İbni Mes'ud
  -Ammar
  -Bilal

  Ashabı Kiram Kimdir ?

  ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin amcası

  ABBAS BİN UBÂDE Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî

  ABDULLAH BİN ABBÂS Tefsîr âlimlerinin şâhı

  ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî

  ABDULLAH BİN ATİK Medîneli ilk Müslümanlardan

  ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM Peygamberimizin müezzinlerinden

  ABDULLAH BİN CAHŞ Uhud şehitlerinden

  ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK Hz. Ebu Bekir'in oğlu

  ABDULLAH BİN HANZALA Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu

  ABDULLAH BİN HUZÂFE Resûlullahın elçilerinden

  ABDULLAH BİN MES'ÛD Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî

  ABDULLAH BİN ÖMER En çok hadîs bilen sahâbîlerden

  ABDULLAH BİN REVÂHA Resûlullahın şâiri

  ABDULLAH BİN SELÂM Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî

  ABDULLAH BİN SÜHEYL Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî

  ABDULLAH BİN ZEYD Sâhib-ül ezân

  ABDULLAH BİN ZÜBEYR Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî

  ABDURRAHMAN BİN AVF Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri

  ADİ BİN HÂTİM TÂİ Âilece cömert olan sahâbî

  ÂMİR BİN FÜHEYRE Meleklerin defnettiği sahâbî

  AİŞE-İ SIDDIKA Peygamberimizin hanımlarından

  ALİ BİN EBÎ TÂLİB Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı

  AMMÂR BİN YÂSER Şehîd oğlu şehîd

  AMR BİN ÂS Meşhûr Arab dâhîlerinden

  ÂSIM BİN SÂBİT Arıların koruduğu sahâbî

  BERÂ BİN ÂZİB Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî

  BEŞİR BİN SA'D Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî

  BİLÂL-İ HABEŞİ Peygamber efendimizin müezzini

  BÜREYDE BİN HASİB Resûlullahın sancaktarı

  CÂBİR BİN ABDULLAH Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden

  CA'FER-İ TAYYÂR Cennete uçarak giden sahâbî

  CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS Müminlerin annelerinden

  EBU RAFİ Peygamberimizin azatlı kölelerinden

  EBU SÜFYAN BİN HÂRİS Peygamberimizin süt kardeşi

  DIHYE-İ KELBÎ Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî

  EBÛ DÜCÂNE Peygamber efendimizin fedâisi

  EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ Mihmândâr-ı Resûlullah

  EBÛ HÜREYRE En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî

  EBÛ KATÂDE Resûlullahın süvârilerinden

  EBU LÜBÂBE Tevbesi ile meşhûr sahâbî

  EBÛ BEKR-İ SIDDÎK Peygamberlerden sonra insanların en üstünü

  EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden

  EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden

  EBÛ SELEME Tek başına hicret eden sahâbî

  EBÛ TALHÂ Resulullahın fedâisi

  EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH Cennetle müjdelenen ümmetin emîni

  EBÛ ZER GIFÂRÎ Gıfarî kâbilsenin reisî

  EBÜDDERDÂ Kâdılık yapan sahâbîlerden

  ENES BİN MÂLİK Resûlullahın hizmetçisi

  ERKAM BİN EBİ'L ERKAM Evi ilk vakıf olan sahâbî

  ES'AD BİN ZÜRÂRE Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî

  FÂTIMÂTÜ'Z-ZEHRA Peygamberimizin en sevgili kerimesi

  FÂTİMA BİNTİ ESED Hz. Ali’nin annesi

  FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ Yemenli sahâbîlerden

  HABBÂB BİN ERET İlk Müslüman sahâbîlerden

  HACCAC BİN ILAT Mekkeli sahabilerden

  HADİCE-TÜL KÜBRA Peygamberimizin ilk hanımı

  HAFSA BİNTİ ÖMER Peygamberimizin hanımlarından

  HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS İlk Müslüman olan sahâbîlerden

  HÂLİD BİN VELİD Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî

  HALİME HATUN Peygamberimizin sütannesi

  HAMNE BİNTİ CAHŞ Peygamber efendimizin halasının kızı

  HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB Şehîdlerin efendisi