peygamber efendimizin abdest alırken okuduğu dualar

Konusu 'Peygamber Efendimizin sünnetleri' forumundadır ve Beyza tarafından 26 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Peygamberimizin Abdest alırken okuduğu dua

  Namazın şartlarından birisi olan abdest; namaz ve Kabe’yi tavaf, tilavet secdesi gibi bazı ibadetleri yapmak için, vücudun belirli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak veya meshetmektir.
  Manevi temizlik ve namaz başta olmak üzere ibadetlere ruhen ve bedenen hazırlık mahiyetinde olan abdest, aynı zamanda maddi bir temizlenme vasıtasıdır. Kuran-ı Kerim’de ;


  Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…” (Maide, 5/6) buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de “Bir Müslüman abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu ile dökülür (öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur). Ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur. ” (Müslim, Tahâret, 32) buyurmak suretiyle abdestin önemine işaret etmiştir.
  Usul ve adabına uygun bir şekilde abdest şöyle alınır: Abdeste niyet ve eûzü ve besmele ile başlanır, parmak aralıkları da dahil eller bileklere kadar üçer defa yıkanır, dişler temizlenir, ağza ve buruna üçer defa su verilip yıkanır. Yüz ve dirseklerle beraber kollar üçer defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak elin içiyle başın üstü bir defa meshedilir. İki elin içi ile başın tamamının meshedilmesi daha iyidir. Eller ıslatılarak parmaklarla kulakların içi ve dışı, sonra da ense birer defa meshedilir. En son olarak da, üç defa ayaklar topukları ile birlikte yıkanır. Yıkamaya sağ uzuvlardan başlamak, suyu iktisatlı kullanmak, abdest esnasında ve sonunda dua etmek, kelime-i şahadet getirmek abdestin sünnetlerindendir.
  Selef-i salihin olarak nitelendirilen İslâm alimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Bu dualar şöyledir;

  Eller Yıkanırken

  Abdest alacak kimse, abdeste başlarken "Eûzü ve Besmele" çektikten sonra:


  Okunuşu: Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.
  Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm'ı da nur kılan Allah'a hamdolsun.

  Ağız yıkanırken

  Okunuşu: Allahümme! Eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehu ebedâ
  Anlamı: "Ey Rabbim, bana Peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım."

  Burna Su Verilirken

  Okunuşu: Allahümme! Lâ tahrimnî râihate na’îmike ve cinânike
  Anlamı: "Allah'ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme."

  Yüz Yıkanırken

  Okunuşu. Allahümme! Beyyıd vechî binûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh”
  Anlamı: "Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır."

  Sağ Kol Yıkanırken

  Okunuşu: Allahümme! A’tınî kitâbî bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîra
  Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör."

  Sol kol yıkanırken

  Okunuşu: Allahümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîda
  Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma."

  Baş meshedilirken

  Okunuşu: Allahümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike
  Anlamı: "Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir."

  Kulak meshedilirken

  Okunuşu: Allahümmec’alnî mine’l-lezîne yestemi’ûne’l-kavle fe yettebi’ûne ahsenehû”
  Anlamı: "Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl."

  Boynuna Meshederken

  Allahümme! A’tık rakabetî minen-nâri (Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar.)

  Ayaklar Yıkanırken

  Okunuşu: “Allahümme! Sebbit kademeyye alas-sıratı yevme tezûlü fihil-akdam”
  Anlamı: "Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."

  Abdest Bittikten Sonra

  Okunuşu: Eşhedü en lâ ilâhe illalâhu vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühu ve resûlühü.
  Allahümmec’alnî minet-tevvâbîne vec’alnî minel-mutatahhirîn.
  Sübhanekellâhümme ve bi-hamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke
  Anlamı: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yokturO, birdir ve O’nun ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. "Allâhım! Beni tövbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle. (Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah’ım!! Şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Senden mağfiretini isterim ve Sana tövbe ederim."