Peygamber efendimiz zamanındaki isimler

Konusu 'Dini islami isimler' forumundadır ve Eylül tarafından 13 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  ACAR : Cesur, becerikli

  ACER:H.z İsmail’in annesi

  AFRA: Ayin Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

  AHSEN: Daha güzel, çok güzel, en güzel Erkek ve kadın adı

  AKAY: Dolunay

  ALGAN: Fetheden , alan

  ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

  ARDA: 1 Hükümdar veya kumandan asası 2 İşaret olarak yere dikilen çubuk 3 Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu 4 Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı 5 Sonra gelen

  AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

  AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır Kirlerden arındırılmış, masum manasında

  BARAN: Yağmur

  BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

  BENGİSU:
  Ebedilik,ölümsüzlük veren su

  BEREN: 1 Güçlü, kuvvetliPeygamber efendimiz zamanındaki isimler 2 Akıllı

  BERFİN: kardan yapılmış,tertemiz

  BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  BERRE: Manası temizleyicidir

  BETUL:
  O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır

  BÜŞRA:
  Mutluluk getiren haber

  BUĞLEM:
  Cenneti müjdeleyen melek

  BURAK: Hz Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim

  CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı

  DALAN: 1 Biçim, şekil 2 İnce, narin, zarif

  DALYA:
  Yıldız çiçeği

  DİDAR: 1 Yüz, çehre 2Görme, görüşme 3 Görüş kuvveti 4 Açık meydanda

  DİREM: Akça, Gümüş para

  DUHA: Kuşluk vakti 2r Kur’an-ı Kerim’de 93 surenin ism -Kız ve erkek adı olarak kullanılır

  EBRAR:
  Hayır sahipleri2 İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz Ebu Bekir, Hz Ömer, HzOsman, Hz Ali, Hz Hasan, Hz Hüseyin

  ECHER: 1 Son derece güzel kadın 2 Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü

  ECİR: 1 Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey 2 Sevap 3 Aziz sevgiliPeygamber efendimiz zamanındaki isimler

  ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır

  EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat

  EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

  ELYESA: Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber

  EMİN: 1 Korkusuz kimse 2 Emniyette olan 3 İnanan, güvenen 4 İnanılır, güvenilir 5 Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen 6 Emanet olarak idare edilen dairelerin başı 7 HzMuhammed (s.a.v) ve Cebrail’in adı

  EMİR: 1r Bir kavmin, bir şehrin başı 2 Büyük bir hanedana mensup kimse 3 Peygamberimizin soyundan gelen 4 Kumandan 5 Abbasi devletinde başkomutan 6Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk dereces

  EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş

  ENER: En yiğit, en kahraman kişi

  ENSAR: 1 Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular 2 Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir

  ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek

  ERÇİN: Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  ERVA: 1 Çok güzel genç 2 Son derece cesur ve yiğit adam

  ERVA: Temiz ahlakli kiz

  ESLEM: Allah’a tesim olmak anlamında (hem kız hem erkek için olabiliyo)

  ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir

  EYÜB: 1 Sabırlı 2 Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir Kur’an’da adı geçen peygamberlerden Güzel sabır sahibi Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştırTürk dil kuralı açısından “b/p” olarak okunur

  EZGÜ: Makam, hava Erkek ve kadın adı olarak kullanılı

  EZRA: 1 Pek fasih, sözü düzgün adam 2 Beyaz kulaklı siyah at

  EZRAK
  : Mavi gözlü Gök rengi saf ve temiz su– Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  FERDA: Yarın, Gelecek, Ahiret

  FERMA: 1 Emreden, buyuran 2 Amir – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  FEYZAN:
  Çok bereketli,çok verimli

  FÜSUN: Büyü sihir Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel

  GİZEM: Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime

  GONCA:1 Henüz açılmamış gül, tomurcuk 2 Sevgilinin ağzı

  GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor– Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  GÜRHAN: 1 Hanlar han 2 Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

  GÜRKAN: 1 Bol kan Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş

  HÜMA: 1 Devlet kuşu 2 Saadet, mutluluk

  İCLAL: Kudretli büyüklük

  İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan

  İREM: 1 Cennet bahçesi 2 Ok veya kurşun atılan nişan tahtasıPeygamber efendimiz zamanındaki isimler 3 Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı 4 Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  İREM: Cennet

  KAAN:1 Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim 2 Hakan, hükümdar kadın adı olarak kullanılır

  KANSU:1 Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti 2 Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet

  KARİN: 1 Yakın 2 Nail olan 3 Hısım komşu 4 Mabeynci

  KATRE: 1 Damla Damlayan şey

  KAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu

  KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

  KAYRAL: Kayrılan, himaye edilen (kimse)

  KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

  KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

  KORAY:
  İyice kor rengine gelen ay

  KORÇAN: Ateşli, canlı, hareketli

  KÜBRA:1 Büyük olan (Ekber’in müennesi)2 Hadicetü’l-Kübra: Hz Peygamberin ilk hanımı

  KUMRU: Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş

  MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir

  MERİH: Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

  MERT: Sözünün eri, sözünde duran

  MİNA: Liman

  MİRAY: Ayın ilk günleri

  NİSA: Kuranı kerimin 4 suresi anlamı kadı

  OGÜN: Anımsanan belirli bir günde doğan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  OĞUZ: 1 Mübarek, saf ve iyi yaratılışl 2 Genç, sağlam, güçlü 3 Anlayışı kıt, bön 4 Köylü Tosun 5 Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

  ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

  ORHUN: 1 Orta Asya’da bir ırmak 2 Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yaz 3 Yüksek, yüce Hun anlamında

  OYTUN: 1 Kutsal, mübarek 2 Beğenilen, güzel yer Alçak yer, ova Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  OZGAN: Öne geçen, kazanan, başarılı

  RANA:Güzel göze hoş gelen

  RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

  SARA: 1 Prenses 2 Hz İbrahim’in hanımıPeygamber efendimiz zamanındaki isimler 3 Halis, katkısız, temiz

  SARE:Saf temiz

  SARP:
  1 Çetin, sert, şiddetli 2 Dik, çıkılması ve geçilmesi zor

  SARPER:
  Sert, güçlü erkek

  SEDEF:
  1 Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu 2 Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya

  SEDEN: Uyanık, tetikte, gözü açık olan

  ŞEHBAL: Kuş kanadının en uzun tüyü

  SELEN: Sel gibi coşkun, taşkın kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  SELİKA: Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  SELVA:
  1Peygamber efendimiz zamanındaki isimler BalPeygamber efendimiz zamanındaki isimler 2 Büyük bıldırcın Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş 3 Ekvator da sık balta girmemiş orman

  SEMA: 1 İşitme, duyma Musiki dinleme 2 Gökyüzü 3 Felek

  SENA: 1 Övgü ile ilgili 2 Şimşek parıltısı 3 Şükretme

  SERTAÇ: Baştacı, çok sevilen, sayılan

  SERTAP: İnatçı, direngen

  SEVDE: Siyah, esmer, esmer güzeli Mü’minlerin annelerinden birisi Hz sevde

  SEVİL: Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

  ŞEVVAL: Hicri takvime göre yılın 10 ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  ŞEYMA:
  1 Bedeninde ben veya benzer bir izi olanla 2 Hz Peygamber’in süt kardeşi

  SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi

  SEZER: Duyar, hisseder, anlar Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  SORGUN: 1 Bir tür söğüt ağacı 2 Sıtkı, sert 3 Çok uzun ve güzel saç

  SOYHAN: Han soyundan gelen

  SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

  SÜSEN: Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi Zambak suresinin 3 ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan

  TAHIRE: Hz Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır

  TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

  UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek


  VİLDAN: 5 cüz de geçer Peygamberimiz ümmetini livahül hamd sancagi altında topladığında vildanlar hizmetçileri kevser suyunu sunacak

  YAREN: Dost,arkadaş

  ZEHRA: En yaygın ismidir Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta

  ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır

  ZİŞAN: Onurlu şerefli

  ZİNNUR:Nur saçan

  ZİŞAN: 1 Şanlı, şerefli 2 Canlı 3 Bir tür lale Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın